Projekt přestavby terapeutických pracoven

Kaňka o.p.s. už dlouho řeší nedostatek vhodných prostor pro pracovny terapií, které jsou jedním z hlavních pilířů naší práce. Jako první krok k tomu, aby děti mohly v důstojných prostorech a podle své potřeby využívat své terapie, vznikla po přebudování příček chodby a zrušení skládku a dalších stavebních úpravách  na pavilonu "H" nová terapeutická pracovna řečové výchovy, logopedie a alternativní a augmentativní komunikace. Děkujeme za podporu Nadaci divoké husy a Nadačnímu fondu AVAST.
 
 
Ostatní terapie (ergoterapie, rehabilitace, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie) se po dokončení projektu budou moci přestěhovat do prvního patra pavilonu "B". 
 
Kromě vybudování bezbariérového přístupu do 1. patra pavilonu "B", kde budou nové terapeutické pracovny, je třeba připravit elektroinstalace, dispozičně upravit celé patro, a vystavět bezbariérové sociální zařízení.
 
Proto Centrum Kaňka nyní veškeré své fundraisingové snahy upírá na získání nemalých finančních prostředků na tento projekt.
 
Aktuálně probíhá první fáze projektu, kterou je vybudování výtahu. Děkujeme těmto partnerům:
 
   
 
 
 
 

 

Výzvy

"Překáží Vám? Nám v Kaňce pomůže..."

14.12.2012 10:26

Překáží Vám? Nám  v Kaňce pomůže... seznam věcí naleznete zde.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: