Individuální dárci

Pro pravidelné privátní dárce - program "HODINA PRO KAŇKU"

Účastník tohoto programu je laskavý člověk, který se rozhodl Kaňku pravidelně finančně podporovat a věnovat jí pravidelně měsíčně částku odpovídající jeho hodinové mzdě. Nezáleží na výši příspěvku, pro Kaňku je důležitý fakt, že jde o pomoc pravidelnou, se kterou můžeme počítat v našich rozpočtech. Je pro nás povzbuzením, že svou činností získávme důvěru lidí, kteří se zavážou k pravidelnému finančnímu příspěvku. Považujeme je za své přátele, informujeme je o dění v Kaňce a zveme je na akce Kaňky. Během patnácti let existence Kaňky se k nám takto přidalo z řad rodičů dětí, rodin zaměstnanců, nebo lidí, které oslovila naše vize, několik přátel. Budeme vděční, když rozšíříte jejich řady. Jak se zařadit do programu "Hodina pro Kaňku? Ve spodní části této stránky je formulář, který vyplňte a odešlete - ozveme se Vám s potvrzením. Případně volejte nebo pište: tel.: 734 100 558, e-mail: budilova@kanka.info. Můžete se rozhodnout, zda Vaše jméno a výši příspěvku budeme zveřejňovat na našich stránkách a ve výročních zprávách.

DĚKUJEME!

 

Chci se zapojit do programu hodina pro Kaňku!

Po vyplnění tohoto formuláře Vás budeme kontaktovat e-mailem.