Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

IČO: 28090080, registrace: 21 008/2-21
Číslo účtu: 227735925/0300
Adresa: Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Datová schránka ID: jkdmbcf
E-mail: info@kanka.info

 

KONTAKTY

Sekretariát:

Zemanová Lucie
administrativní asistentka
sekretariat@kanka.info, telefon 381 212 872 nebo 607 278 092

 

Vedoucí pracovníci:

Mgr. Lintnerová Irena
ředitelka společnosti, statutární zástupce
muzikoterapeutka, logopedka, terapeutka alternativní a augmentativní komunikace, raná péče
lintnerova@kanka.info,  602 250 671
Míková Iva
výkonná ředitelka
mikova@kanka.info, 602 138 493
Mgr. Kunclová Romana
vedoucí sociálních služeb
sociální pracovnice
kunclova@kanka.info, 607 718 968
Mgr. Merxbauerová Regina
ředitelka základní školy a mateřské školy

učitelka, pracovnice v soc. sl.

merxbauerova@kanka.info, 734 573 989
Mgr. Zavadilová Petra
zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy

výchovná poradkyně

třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

zavadilova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Michalová Lenka
vedoucí volnočasových aktivit
pracovnice v soc. sl.
michalova@kanka.info, 734 573 988

Bravencová Pavlína
vedoucí administrativy, personalistka, projektová asistentka
bravencova@kanka.info, tel. 737650640

PR, marketing, fundraising:

Ing. Budilová Ludmila
budilova@kanka.info, 734 100 558

 

Administrativa a provoz:

Jitka Samcová

hospodářka
ucetni@kanka.info, tel. přes sekretariát

Kupková Simona
provozní pracovnice
kupkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

 

Pracovníci přímé péče:

Brázdilová Dagmar
muzikoterapeutka, vychovatelka
brazdilova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Mgr. Blovská Markéta
pedagogická pracovnice, vedoucí uč. MŠ
blovska@kanka.info, tel. přes sekretariát
Mgr. Dvořáková Kristýna
třídní učitelka
pracovnice v soc. sl.
dvorakova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Holotová Šárka

pracovnice v soc. sl.
asistent pedagoga
holotova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Havlíková Olga
učitelka
pracovnice v soc. sl.
havlikova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Heřmánková Lucie
pracovnice v soc. sl.
asistent pedagoga
hermankova.lucie@kanka.info, tel. přes sekretariát
Hrstka Libor
pracovník v soc. sl.
asistent pedagoga
hrstka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Hrubá Ladislava
pracovnice v soc. sl.
ergoterapeutka
hruba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Jarešová Denisa
třídní učitelka
pracovnice v sociálních službách

jaresova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Kopecká Kateřina

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.
kopecka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Kateřina Kovářová, Dis 

asistentka pedagoga

sociální pracovnice

vychovatelka ve školní družině

kovarova@kanka@info, tel. přes sekretariát

Mgr. Kostlánová Simona
učitelka, pedagogická pracovnice
arteterapeutka
kostlanova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Křelinová Nikola
asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.
krelinova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Lechnýřová Miroslava

asistentka pedagoga

vychovatelka
lechnyrova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Bc. Lengrová Petra
vedoucí vychovatelka ve školní družině
pracovnice v soc. sl.

lengrova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Loudínová Martina
pracovnice v sociálních službách
provozní pracovnice
loudinova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Bc. Procházka Josef
učitel, asistent pedagoga
pracovník v soc. sl.
prochazka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Říhová Kateřina

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.
rihova@kanka.info, tel. přes sekretariát
Sekalová Lenka
asistentka pedagoga
pracovnice v soc. sl.
sekalova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Schönfelderová Edita
třídní učitelka

pracovnice v soc. sl.

schonfelderova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Slabá Šárka 

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

slaba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Ing., Mgr. Slunečko Tomáš

třídní učitel
pracovník v soc. sl.
slunecko@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Střelková Ivona
sociální pracovnice - raná péče
strelkova@kanka.info, tel. 732 358 136
Šimáková Eva, DiS.
pracovnice v soc. sl.
fyzioterapeutka
simakova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Tribulová Kristýna

asistentka pedagoga

pracovnice v sociálních službách

tribulova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Vítů Kateřina
logopedická asistentka
asistentka pedagoga
vitu@kanka.info, tel. přes sekretariát

Alena Vaníčková

asistentka pedagoga

pracovník v soc. sl

vanickova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Vlček Pavel
třídní učitel
pracovník v soc. sl.
vlcek@kanka.info, tel. přes sekretariát

Vyhnálková Monika, DiS. 

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl., vychovatelka

vyhnalkova@kanka.info, tel. přes sekretariát