BRISK pomáhal Kaňce připravit třídy po rekonstrukci na nový školní rok

03.09.2013 08:44

Během prázdnin probíhala v pavilonu "A" Centra Kaňka rekonstrukce spojená s vybudováním bezbariérových WC, oddělením tříd a dalších stavebních úprav, vedoucích k zlepšené možnosti vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Rekonstrukci provádělo Město Tábor jako vlastník objektu, dodavatelem stavby se po výběrovém řízení stala firma HORA a.s.

V posledním týdnu před začátkem školního roku stála Kaňka po předání stavby před velkou výzvou - třídy a prostory byly zanesené stavebním prachem, vystěhovaný nábytek i pomůcky roznesené po všech koutech. To vše bylo třeba během několika dnů připravit znovu na příchod nových prvňáčků i návrat větších dětí. Protože v posledním týdnu prázdnin zároveň probíhají intenzivní přípravy pedagogů na školní rok, obrátili jsme se v rámci dobrých vztahů na táborskou firmu BRISK a.s. s velkou prosbou o pomoc. Napadlo nás, že možná budou moci na jeden den postrádat několik svých pracovníků - dobrovolníků, kteří nám pomohou přiložit ruku k dílu a připravit pro školáky zpět hezké a čisté prostředí, které bychom v tak krátké době nebyli schopni zajistit.

BRISK a.s. nám velmi ochotně vyšel vstříc a poslal nám 27.9. 15 svých zaměstnanců vybavených kbelíky, hadry a rukavicemi. Vedení firmy šlo příkladem a na programu dne bylo natírání a drobné opravy, mytí a znovu mytí. Všechno jsme společně stihli během jediného dne a za to BRISKu patří velký dík.

Věříme, že i lidé z firmy BRISK si od nás odnesli leccos pozitivního - i kdyby to byl "jen" náhled do světa sociálních služeb a práce s dětmi s postižením, který je úplně odlišný, než ten firemní. Děkujeme za jejich pomoc, je povzbuzující vědět, že i silné táborské firmy myslí na společenskou odpovědnost a jsou ochotné pomáhat.