Čarodějný rej v Kaňce

29.04.2013 13:08

Jako každoročně, tak i v letošním roce neunikla Kaňka „rejdění čarodějnic“.  Slet se udál opět na zahradě Kaňky v odpoledních hodinách, děti si vyzkoušely hledání pavouků, myší a další havěti  ve fazolích,  zkoušely různé „hokusy pokusy“  při míchání čarodějnických lektvarů, utužovaly svou sílu a zdatnost,  vyzkoušely si obří bubliny. Celý slet skončil u ohně opékáním buřtíků a společným zpěvem a hrou na kytaru.