HADA UŽ SE NEBOJÍME

11.10.2013 13:00

Ve dnech 30.9 – 3.10. realizovala paní Hana Kášková na naší škole projekt Hada už se nebojíme, kterého se zúčastnili žáci z celé Kaňky. Projekt žáky velice zaujal a jeho náplň žáci rádi plnili. První den projektu se žáci seznámili s tím, do jaké skupiny živočichů had patří, kde se může vyskytovat, jak loví svoji potravu a proč se můžeme hada bát. Rozdělili jsme hady na jedovaté a škrtiče. Druhý den byl zaměřený na výtvarnou činnost. Žáci použili tempery různých barev na pokrytí velkého kusu papíru svými otisky rukou. Z tohoto papíru pak nejstarší žáci vystřihli dlouhého hada. Třetí den byl plný pohybu. Žáci si v tělocvičně zahráli na hady, prolezli hadí překážkovou dráhu a zjišťovali, jak se had pohybuje. Čtvrtý den přišel pán s hadem – užovkou červenou, který nám zopakoval vše, o čem jsme se dozvěděli v uplynulé dny, a nechal nás pohladit živého hada, kterého si přinesl. Na závěr jsme mohli vidět, jak had ukořistí a sežere svou kořist. Projekt byl velice úspěšný, protože i žáci, kteří měli z hada strach a nechtěli ho vidět, si jej pohladili a nevadilo jim tolik být v jeho přítomnosti.
Sepsala Mgr. Petra Hrdličková