Heloween v Kaňce

14.11.2016 08:51

Stezka odvahy

Ničeho se nebojíme!!!!! I letos s tímto pokřikem měly naše děti možnost si projít stezku

odvahy, která se konala ve čtvrtek 3.11. v prostorách Kaňky. A že bylo čeho se bát. Děti měly

za úkol projít chodbou, ve které chodila oživlá mumie, pohladit hada, kterého hlídal umrlec

v plášti a přejít strašidelnou truhlu. Tato cesta ale ještě zdaleka nekončila. Velkou odvahu

chtělo proběhnout pod létajícím netopýrem, nakouknout do komůrky čarodějnice a nakonec

najít ztracené nástroje, které v komnatě hlídali pavouci.

Děti byly velmi statečné a strašidelnou stezku zvládly na výbornou. Odměnou jim pak bylo

sladké pohoštění.

Petra Lengrová, vedoucí ŠD