Charitativní hudební festival Nohama na zemi - ohlédnutí

10.10.2012 10:18

 

Projekt NOHAMA NA ZEMI (letos proběhl 10.10. 2012 u sportovní haly v Českých Budějovicích) je kulturní akce zaměřená na pomoc handicapovaným. Na festivalu vystoupily kapely The Duffs, Colectiv, Fast food Orchestra, Bezpatyboty a Tlustá Berta, moderátorem festivalu byl Miroslav Louženský. 1000 návštěvníků festivalu nechtělo na konci pustit protagonisty z podia. Festival proběhl za podpory Nadace Vodafone, Statutárního města České Budějovice a a dalších sponzorů. Až potud je to možná běžné, pro média nezajímavé konstatování.

Skupině nadšených lidí kolem Lukáše Pöchmanna se ale letos povedlo toto konstatování změnit v nadšené ohlasy účastníků a svou energii a profesionalitu nezištně přetavit v nemalou finanční částku, která pomůže dětem s hendikepem.

Atmosféra festivalu ( fotoalbum ) zaměřeného na studenty a mladé lidi byla skvělá. Nejenom, že kapely odvedly perfektní práci a posluchači si po hudební stránce přišli na své, bezezbytku splněn byl i charitativní rozměr akce. Děti z dětského domova si vyzkoušely pohled na svět z pódia a prožily pro ně nevšední den. Děti ze základních škol projížděly na invalidním vozíku překážkovou dráhu, procházely s bílou hůlkou bludištěm, účastnily se ukázek canisterapie.

Na festivalu se během dětského půldne i koncertu kapel pohybovalo 22 dobrovolníků z řad studentů Gymnázia a Střední zdravotnické školy v Táboře s dárcovskými pokladničkami veřejné sbírky určené na odstranění bariér v Centru Kaňka. Veřejné sbírky jsou jednou z cest jak financovat práci našeho Centra pro děti s postižením. Proto můžeme srovnávat atmosféru jednotlivých sbírek. Musíme se přiznat, že naše očekávání před festivalem byla vzhledem k našim zkušenostem „nohama na zemi“. Nadšení a chuť pomoci, které se nesly napříč festivalem Nohama na zemi, byly pro nás ale důkazem toho, že lidé chtějí a umí pomáhat.

A chuť pomoci se projevila i ve výši vybraných prostředků. Účastníci festivalu do zapečetěných pokladniček přispěli celkem 14.781 Kč, celých 9.000 Kč pak „přihodily“ i kapely. Celkem tedy 23.781 Kč darovaných na pomoc dětem s postižením.

Speciální poděkování:

 • COMETT PLUS, spol. s r.o. dopravila organizátory, dobrovolníky i účastníky festu s postižením z Kaňky dopravu do Českých Budějovic a zpět. 
 • Lidl Česká republika v.o.s. poskytla suroviny pro občerstvení kapel, VIP účastníků a škol.
 • Hotel Garni České Budějovice část organizátorů sbírky bezplatně ve svém hotelu
 • Bauhaus České Budějovice poskytl materiál na stavbu bariér a stanovišť
 • Reklamní společnost Quo Tábor zajistila organizátorům sbírky označovací náramky pro dárce a umožnila jim tak čerpat slevy na nápojích.
 • Pivovar Regent pak dodal sponzorsky tyto nápoje zdarma pro dárce, kteří darovali více než 50 Kč do pokladniček veřejné sbírky.
 • Střední škole obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné škole České Budějovice, která darovala do pokladniček sbírky 700 Kč vybraných ve své škole.
 • Server kulturne.com pozval na svých stránkách na akci a zajistil fotoreport.
 • Ondrovi Dvořákovi, Tereze Kašparové, Berenice Součkové, Tereze Rosolové, Kamile Forejtové, Jitce Pekarovičové, Denise Říhové z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor, kteří byli našimi nadšenými a skvělými dobrovolníky u dárcovských pokladniček na festivalu, a zároveň vedení školy a paní profesorce Třicátníkové za jejich podporu.
 • Studentkám Střední zdravotnické školy Tábor Dijaně Prenaj, Jaroslavě Kovalenko, Michaele Burianové, Tereze Markové, Haně Kukrálové - nadšeným a skvělým dobrovolnicím a Ivetě Hejnové a Lence Maťhové - nejlepším zdravotnicím a vedení školy za pomoc v poslední chvíli.
 • Kapelám Fast food Orchestra, Tlustá Berta, The Duffs a Bezpatyboty za to, že část honoráře za koncert neziště hodily zpět do pokladniček veřejné sbírky. Colective zase s organizátory natočil promovideo, kde neváhal sednout na invalidní vozík.
 • ... v neposlední řadě vzkaz: Lukáši a spol. - DÍKY VÁM A KLOUBOUK DOLŮ !!!