Letní pobyt v Chlumu u Třeboně

10.08.2012 15:03

 


Tradiční týdení integrovaný pobyt dětí s postižením přímo na břehu rybníka Hejtmana proběhl tentokrát ve znamení hledání vodníka Vošploucha. Bludičky, víly, hejkal i Vošplouch proměněný v plotičku provázeli děti i jejich doprovod každý den. Opět probíhalo tvoření, hraní, soutěže i výlety. "Všechny tyto aktivity přinášejí dětem s postižením možnost strávit běžný táborový týden jako jejich zdraví vrstevníci. To má samozřejmě výborný vliv na pocit samostatnosti dětí, které pobyt absolvují - byť samozřejmě podle míry postižení s menší či větší dopomocí přítomných asistentů a terapeutů. Často jsou tyto pobyty první vlaštovkou v procesu osamostatnění se od rodičů a to má blahodárné účinky pro obě strany." Tak shrnula letošní letní pobyt jeho vedoucí Lenka Michalová.