Nadace České pojišťovny financovala Centru Kaňka přístroj Light Box

22.01.2013 09:02

Na konci roku 2012 zakoupilo díky finančnímu daru Nadace České pojišťovny Centrum Kaňka tzv. "light box" značky LiteScout – je to didaktická pomůcka určená pro potřeby dětí s omezeným viděním, postižením zraku a kombinovaným postižením zraku.  Jeho využíváním dojde k odbornému procvičování zbytkového zraku postižených dětí, stimulaci okohybného svalstva, procvičování a zlepšování koordinace oko-ruka  a zrakové stimulaci, kterou by děti jinak mohly absolvovat jen na specializovaných pracovištích ve vzdálenosti 60 – 100 km, což by v realitě nebylo každý týden možné.
Rozšíření stávajícího vybavení terapeutických pracoven Centra Kaňka o přístroj light box LiteScout umožnil terapeutům pracovat s moderní velmi funkční didaktickou pomůckou, která pomáhá snižovat dopady zrakového postižení na další schopnosti dítěte.
Systém sociálních služeb a povinné školní docházky propojený s odbornými terapiemi poskytuje Centrum Kaňka jako jediné zařízení v Táboře a okolí. Podstatnou roli v uceleném terapeutickém programu hraje vybavení terapeutických pracoven. Neustále stoupá nárok na množství speciálních pomůcek vzhledem k navyšování počtu klientů a jejich širokému spektru postižení. Na fotografiích vidíte děti při práci s Light boxem.