Návštěva první dámy v Kaňce

02.06.2015 00:00

V rámci návštěvy Jihočeského kraje se první dáma paní Ivana Zemanová v doprovodu partnerky hejtmana a první náměstkyně hejtmana přijela podívat na krátkou návštěvu i do Centra Kaňka.

Navštívila děti v naší Mateřské škole a potom se v prostorech naší Základní školy setkala i s většími dětmi. Předala jim drobné dárečky a děti jí na oplátku pod vedením učitelky Hany Hribové zazpívaly písničku na uvítanou. Děti také v rámci arteterapie namalovaly pro vzácné návštěvnice obrazy, které jim pak osobně předaly.

Na setkání s vedením Centra Kaňka se pak první dáma zajímala o to, co Kaňku těší a co ji naopak trápí. V rámci rozhovoru pak přislíbila pomoc svého Nadačního fondu projektu Přestavby terapeutickcýh pracoven.

Za milou návštěvu dámám děkujeme!

fotoalbum z návštěvy první dámy