Návštěva v 2. ZŠ Sezimovo Ústí

07.03.2013 12:26

Ve čtvrtek 7.2 2013 se podruhé setkali žáci ZŠ Kaňka s žáky 1. stupně 2. ZŠ v Sezimově Ústí. První setkání se uskutečnilo v ZŠ Kaňka v loňském roce. Setkávání žáků běžné základní školy a školy speciální je velice přínosné pro obě strany - žáci mají možnost nahlédnout do specifik vyučování obou skupin. Děti z Kaňky vloni předvedly svým kamarádům ze základní školy malé vystoupení na téma Afrika, společně si zatančily a ukázaly dětem prostory Kaňky a způsob výuky. Na oplátku nás teď děti ze ZŠ Sezimovo Ústí pozvaly k sobě do školy. Pod vedením paní učitelky Lacinové připravily malé pohoštění, soutěže a drobné dárky. Naše děti měly možnost nahlédnout do vyučovací hodiny 4. A 5. třídy, shlédnout vystoupení mažoretek, pěveckého sboru a tanečnic zumby. Za milé pozvání a nesnadnou organizaci přínosného dopoledne velice děkujeme paní učitelce Lacinové, Faladové, Dvořákové, Gausové a Hlubinkové Těšíme se na další společnou akci.