ORANŽOVÉ KOLO

26.10.2013 11:40

Na cyklokrosovém poháru se šlapalo pro dobrou věc

Tisková zpráva Nadace ČEZ: 

V sobotu 26. října proběhl v Táboře jako každoročně světový pohár v cyklokrosu, na který se sjeli nejlepší závodníci z Čech i ze zahraničí. Do pedálů ale zabírali i fanoušci cyklokrosu, kteří se přišli na závod podívat. Na Oranžovém kole, charitativním projektu Nadace ČEZ, vyšlapali ve prospěch neziskových organizací Kaňka o.p.s. a Domácí hospic Jordán, o.p.s. dohromady 51.215 korun.

Každý, kdo chtěl přispět na dobrou věc, měl šedesát vteřin na to, aby na speciálně upraveném rotopedu vygeneroval šlapáním co nejvíce peněz pro Kaňku nebo pro hospic Jordán. Patřil k nim například i Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistických disciplínách.

Obecně prospěšná společnost Kaňka použije získané peníze na financování takzvaného MOTOmedu, speciálního léčebného pohybového přístroje, jenž poslouží dětem s dětskou mozkovou obrnou a vozíčkářům k udržování jejich pohyblivosti. „Jeho využíváním se pozitivně ovlivní zdravotní stav našich 80 dětských klientů z Tábora a okolí. Lze s ním předcházet některým komplikacím, které souvisejí s postižením a následným omezením pohybu,“ vysvětlila Iva Míková, výkonná ředitelka Kaňky. Hospic Jordán využije peníze z Oranžového kola na svůj provoz, zejména na mzdy zdravotních sester a sociálních pracovnic.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., poskytuje jako nestátní nezisková organizace obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Jde o jedinečný model propojení sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

Domácí hospic Jordán, o.p.s., je nezisková organizace poskytující paliativní péči na Táborsku. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit jim od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.