Pomáhej pohybem - děkujeme!

08.06.2015 08:58

Pomohli jste Kaňce pohybem 

prostřednictvím aplikace Nadace ČEZ "EPP" a sportováním jste získali body, které se připsaly na konto našeho projektu "Výtah pro Kaňku". Cílová částka byla 400 tisíc korun a 8.6. 2015 byla naplněna. 
 
Kaňka tak díky Vám získala od Nadace ČEZ 400.000 Kč. 
 
DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁS PODPOŘILI !!!
 
Více o projektu "Výtah pro Kaňku", který je součástí projektu "Přestavba terapeutickcýh pracoven": 
Kaňka o.p.s. už dlouho řeší nedostatek prostor pro pracovny terapií. Ty se nyní mohou přestěhovat do prvního patra pavilonu "B". Schodiště ale znemožňuje dětem s pohybovým postižením do nových pracoven přístup. Vzhledem ke stavebnímu řešení budovy nelze použít plošinu a je nutné vybudovat výtah.
Jako jednu z cest, jak na vybudování výtahu získat finance, se Kaňce podařilo získat podporu Nadace ČEZ v projektu Pomáhej pohybem.
Projekt je součástí projektu "Přestavba terapeutických pracoven". Jeho realizací se kromě vybudování výtahu dispozičně upraví prostory pro budoucí pracovny terapií a vestaví se bezbariérové sociální zařízení tak, aby vyhovovalo potřebám dětí s postižením.
Pokud chcete a můžete oba projekty podpořit i finančně, je zřízen transparentní účet veřejné sbírky: 
250900220 / 0300.