Projekt Hřiště stále žije :-)

18.05.2015 13:06

V návaznosti na loňskou akci neformální skupiny Nohama na zemi, kdy se nám podařilo položit základy novému hřišti na zahradě Centra Kaňka (více zde), se díky dvěma dobrovolnickým skupinám a krásné občanské aktivitě lidí z Lomu u Tábora daří naše nové hřiště dále rozšiřovat a zvelebovat. Charitativní vánoční jarmark v Lomu u Tábora vynesl krásnou částku 17.800 Kč, kterou pořadatelé věnovali Kaňce. Díky tomu si Kaňka může dovolit pořídit na svépomocí budované hřiště v areálu další herní prvek – houpačku se speciální sedačkou umožňující bezpečný sed i dětem nejmenším a tělesně postiženým.

 

Pro tu je podle normy třeba nejprve vyhloubit dopadouvou plochu a vysypat ji kačírkem. V tom nám pomocnou ruku podali 3 firemní dobrovolníci ze společnosti ČEZ. Po spočítání 70 ti koleček zeminy, kterou bylo třeba vykopat a odvozit na druhý konec areálu, jsme měli brzo ráno velké obavy, zda to lze vůbec zvládnout. Ale napnuli jsme síly a na konci dne byl výkop hotov.

Za dovoz kačírku od firmy Českomoravský štěrk, a.s.děkujeme panu Karlu Heřmánkovi z Chotovin. Už zbývá jen houpačku nechat nainstalovat a upravit dopadové plochy menších herních prvků zbývajícím kačírkem. 

 

Nejenom v tom nám pomohly firemní dobrovolnice z 


které se nebojácně chopily krumpáčů, rýčů a lopat a pustily se do chlapské práce.  

 

 

 

 

Všem zúčastněním velice děkujeme!