Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

07.06.2016 09:23

...v rámci zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy objektu Kaňka o.p.s. v Táboře"

Rozhodnutí se otevře po kliknutí na odkaz zde.