Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

17.05.2017 13:50

...v rámci zakázky malého rozsahu "Pořízení nábytku do terapeutických pracoven společnosti Kaňka o.p.s."
Rozhodnutí se otevře po kliknutí na odkaz zde.

Kupní smlouva k nahlédnutí zde.