Sněhuláci pro Afriku

31.01.2014 16:22

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost  ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka, p.o.  Rádi bychom našim dětem v Kaňce ukázali, že pomáhat ostatním mohou navzdory svému hendikepu i ony.
Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč  - v Kaňce jsme se rozhodli sestavit týmy po 5ti včetně dospělých a od každého vybrat 10Kč, které pomohou dětem v Africe. 

Nezalkli jsme se letošní neúrody sněhu a jednoho velkého sněhuláka jsme doplnili výtvarnými pracemi dětí. Celkem se zúčastnilo 43 dětí z naší ZŠ a MŠ a vybralo 700 Kč, které byly odeslány na číslo účtu sněhuláků pro Afriku. Děkujeme rodičům, dětem i pedagogům a asistentům za jejich hravost, která tentokrát pomůže dětem v jiném světadílu.

Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz.