Týden rané péče 7.-11. listopadu

04.11.2016 10:37

 

V letošním roce jsme se zapojili do kampaně Týden rané péče®, která probíhá v týdnu 7. – 13. 11. 2016. Cílem této kampaně je rozšíření povědomí o sociální službě raná péče. V tomto týdnu nás provází slogan Nikdy není příliš brzy“, který se snaží upozornit na důležitost včasného zahájení služby, aby se rodině dítěte s postižením dostala pomoc neodkladně.

V tomto týdnu budou probíhat po celé republice nejen semináře a besedy s odborníky, jejichž tématem bude právě raná péče, ale také mediální kampaň osvětového charakteru.

Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky.

Program:

Depistáž mezi lékaři

V tomto týdnu budeme oslovovat pediatry a lékaře specialisty, za účelem informování o službě rané péče a právě probíhajícím „Týdnu rané péče®“.

 

Infolinka RP

Sociální pracovnice bude celý týden odpovídat na tel: 732 358 136 na dotazy, týkající se rané péče a činnosti centra Kaňka.

 

Cíle kampaně:

 

1. zvýšit povědomí laické a odborné veřejnosti o tom, co je raná péče

2. osvětlit důležitost a význam včasného zahájení služby raná péče

3. seznámit veřejnost s tím, že terénní sociální služba umožňuje rodičům vychovávat dítě s postižením doma

4. ukázat, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny dětí s postižením měly dostatečnou podporu

5. spojit pojem raná péče s pozitivitou, tradicí, podporou rodiny, přirozeným prostředím – domovem

6. zdůraznit význam rodiny pro děti a komunitu;    

 

7. upozornit, že v ČR je raná péče již zavedená a profesionální služba, ale stále pro řadu rodičů nedostupná

 

Účastníci týdne rané péče: