Vítězství v soutěži FIT POMAZÁNKA

22.12.2016 08:44

Soutěž Fit pomazánka
V říjnu byla vypsána společností Laktea o.p.s. celorepubliková soutěž Fit pomazánka, která byla určena pro kolektivy žáků ve věku 6 – 15 let. Hlavním cílem této soutěže je motivace žáků k aktivní účasti na přípravě školních svačin, zvýšení zájmu o problematiku zdravé výživy a rozvíjení kreativity nejen z pohledu použitých surovin a přípravy pokrmů, ale také servírování pokrmů. Tato akce nás na pavilonu B oslovila, a byla pro nás výzvou vzhledem k tomu, že v hodinách prvouky, přírodopisu a v rámci prevence často s dětmi diskutujeme o významu zdravé výživy. Tak proč nepřevést teorii do praxe!
A tak jsme se pustili do díla. Nejprve jsme vymysleli společně s dětmi názvy pomazánek a názvy týmů. Třída Tomáše Slunéčka - Parťáci, pomazánka – Fit čočková, třída Pavla Vlčka – Avokádo nás má rádo, pomazánka - Avokádová a třída Petry Zavadilové – Rychlé střely z Kaňky, pomazánka – Rutinka. Poté jsme se vydali na nákup surovin, a mohlo se začít! Příprava pomazánek byla pro všechny zúčastněné velká legrace! Děti se do práce pustily skutečně s vervou, lítalo i co křídla
nemělo. Krájely, míchaly, strouhaly, mazaly a také zdobily a aranžovaly. Práce nám šla pěkně od ruky. Všechny týmy se snažily, seč jim síly stačily, ale pravděpodobně nikdo z nás neočekával, že by v konkurenci bezmála tří set přihlášených receptů, byla šance dostat se do první desítky nejlepších.
A ejhle, stalo se. Tým ,,Rychlé střely z Kaňky“ se umístil s pomazánkou Rutinkou, na krásném druhém místě, a vyhrál pro třídu i pro školu několik pěkných a hodnotných cen. Radost dětí byla obrovská.
Na tomto místě bych chtěla moc pochválit za aktivitu a kreativní přístup při výrobě pomazánky, nejen žáky vítězného týmu – Tomáše Rocha, Elišku Půlpytlovou, Patrika Šťastného a Kateřinu Lutovskou, ale i žáky ze zbývajících dvou týmů - Milana Špetíka, Honzu Markvarta, Kristiána Loskotu, Petra Kalvase, Ivana Ondríka, Anetu Krákorovou a Adélu Hatákovou. Poděkování ale náleží i jejich patronům – učitelům a asistentkám – Lucce, Markétě a Michaele, za trpělivost,
organizaci, řízení a podporu. Tak přátelé, příští rok opět na UETKAL! Tedy LAKTEU!
Podrobné informace a fotodokumentace k vítězné pomazánce zde.
Petra Zavadilová