Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořia půjčovnu pomůcek Rané péče v Centru Kaňka

11.10.2018 10:48

V útlém věku je dítě nejvnímavější a jeho základní činností je HRA. Při včasné intervenci, kterou zajišťuje Raná péče rodinám s dětmi s celkovým psychomotorickým opožděním, mají děti velkou šanci na zlepšení. Proto intenzivně pracujeme na potřebném vybavení profesionální půjčovny pomůcek, což je podle zkušeností klíčové pro efektivní pomoc a motivaci. Motivace dětí k rehabilitaci totiž závisí na pestrosti a obměně pomůcek a hraček.

Abychom plně uspokojili poptávku rodičů po sociální službě Raná péče, přijali jsme na plný úvazek před dvěma let další pracovnici. Po 16ti letech zkušeností s dětmi s postižením totiž vidíme, nakolik je včasná, profesionální a intenzivní rehabilitace v raném věku důležitá. Její účinky později již nelze dohonit. Proto jsme Rané péči dali takový důraz a rozhodli jsme se pro rodiny dětí s postižením zřídit půjčovnu pomůcek. Pestré a profesionální spektrum pomůcek a hraček motivuje dítě ke hře – jiná cesta rehabilitace v tomto věku a při častém spojení s mentálním opožděním neexistuje. Zájem dítěte brzy opadne a je třeba nasadit novou, neokoukanou hračku, aby rehabilitace pokračovala. Rodiny často nejsou schopny pomůcky v takové míře hradit, proto je centrálně zřízená půjčovna efektivní cestou, jak lépe pomoci více dětem.

Projekt: "Půjčovna pomůcek Rané péče v Kaňce pomůže dětem s postižením i jejich rodinám" byl podpořen Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové.