Výlet do města kuriozit

02.07.2014 10:48

26.6.2014 vyrazily třídy Jany Hesové a Petry Hrdličkové na výlet do Pelhřimova, města rekordů

a kuriozit. Děti navštívily Pelhřimovské peklo, kde si prohlédly pekelnickou výbavu a seznámily

se s hierarchií obyvatelů pekla. Poté si prohlédly některé exponáty z muzea Rekordů a kuriozit,

jako například největší kolo, největší varná konvice a hrnec, sochy vyřezané z jednoho kusu dřeva

motorovou pilou... Výlet se velice vydařil.