Výlet do Prahy – Království železnic – charitativní akce ZŠ Jarov

27.05.2012 10:15

V neděli 27. 5. 2012 se Kaňka o.p.s. vydala na výlet do Prahy, který byl spojen s odpolední charitativní akcí v ZŠ Jarov.

 
V dopoledních hodinách děti shlédly výstavu – Království železnic – na Smíchově. V úžasném malém světě železnic viděly stovky metrů kolejí, desítky modelů vlaků, modely aut, které si dávaly přednost na křižovatkách, modely významných staveb, hradů a míst České republikySoučástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na našem území, výstava o historii a současnosti řemesel na železnici a zažily i střídání dne a noci. Prohlédly si i některé modely vytvořené z Lega a zaujal je i ostrov SODOR se slavnou pohádkovou mašinkou Tomáš. Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na našem území, výstava o historii a současnosti řemesel na železnici 
Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnic na našem území, výstava o historii a současnosti řemesel na železnici. 
Ve 12 hodin jsme se přesunuli na Žižkov na charitativní akci ZŠ Jarov, kde se spolu s námi prezentovaly ještě 4 další organizace - Domov Sue Ryder, který poskytuje pomoc i bydlení seniorům, sdružení Helppes - cvičí psy pro potřeby lidí s různými handicapy, sdružení Dialog, které zprostředkovává adopci afrických dětí na dálku, Kolpingův dům v Kobylisích, který poskytuje útočiště maminkám v nouzi. 
Na charitativní akci naše děti vystoupily s krátkým hudebním programem, viděly taneční vystoupení mažoretek a pochutnávaly si na dobrotách, které pro nás připravil kolektiv zaměstnanců ZŠ Jarov. Od května 2011 je otevřena také samostatná expozice urbanistického modelu Prahy! V měřítku 1:1000, na ploše 114 m2 můžete vidět ucelenou expozici modelu Prahy na konci 20. století. Model je nově doplněn o speciální technologie audiovizuální techniky. Pomocí kamer si můžete například sami přiblížit a prohlédnout jednotlivé objekty, celé městské části, vyhledat a zobrazit důležité budovy, historické památky nebo rozlohy města v jednotlivých historických obdobích a sledovat rozvoj Prahy od románského období až po současnost. Vše
je doplněno velkým množstvím informací z historie a současnosti města. Součástí expozice je i unikátní, ručně malovaný Šípův papírový model Prahy (24 m²).
Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na našem území, výstava o historii a současnosti řemesel na železnici a vzdělávací program pro školy připravený v duchu moderního konceptu Ministerstva školství.Součástí Království železnic je i stálá výstava z historie železnice na našem území, výstava o historii a současnosti řemesel na železnici.