Výlet do školy v Bechyni a návštěva divadelní přehlídky

19.10.2012 08:32

19.10.2012 proběhl výlet do Bechyně, kterého se zúčastnili žáci šestého a sedmého ročníku naší školy. Po příjezdu do Bechyně se s pomocí mapy a svého pedagoga dopravili do základní školy v Bechyni, se kterou se pravidelně setkáváme a pořádáme různé spřátelené akce. Ve škole se děti zúčastnily společné výuky. Měly možnost nahlédnout do hodiny českého jazyka a procvičit si vyjmenovaná slova, v hodině hudební výchovy zase mohly ukázat, které písně se naučily v Kaňce. Po prohlídce školy se žáci přesunuli do bechyňského kulturního domu na divadelní přehlídku mladého divadla a shlédli tři inspirativní představení.
Tato akce dětem rozšířila obzory v mnoha směrech – seznámily se s během běžné základní školy a prohloubily znalosti z oblasti kultury a správného společenského chování, podílely se také na rozborech o představení. Naučily se uvažovat o představení v širších souvislostech – správné vyložení děje, rozeznávání hlavních postav a divadelní zápletky, pojmenovávaly rekvizity a další prostředky, které byly v inscenaci využity. Tato druhá část obohatila výuku hodin čtenářských dovedností. Na závěr je nutné podotknout, že žáci se po celou dobu výletu chovali zcela ukázněně, kultivovaně a dětem ze základní školy ukázali, že probírané učivo zvládají s naprostým přehledem.

                                                                                                                               MgA. Kateřina Oplatková Rezková