Výzva k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky

24.04.2017 09:18

Výzva k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky v rámci zakázky "Pořízení nábytku do terapeutických pracoven společnosti Kaňka o.p.s." - dokumenty naleznete zde.

Zadávací podmínky pro zakázku malého rozsahu na dodávky v rámci zakázky Pořízení nábytku do terapeutických pracoven společnosti Kaňka o.p.s." - dokumenty naleznete zde.