Zápis do 1. třídy v Kaňce

06.02.2013 14:46

V letošním roce se zápisu do 1. třídy zúčastnilo 6 dětí, z toho přijaté jsou tři děti, ostatní mají odklad školní docházky o jeden rok.