Zápis do 1. třídy

05.01.2015 13:55

Letošního zápisu do 1. třídy, který se konal 20. 1.  2015 se zúčastnilo 5 dětí. Do Základní školy speciální byli přijati dva žáci, jeden do Základní školy. Dvě děti mají odklad školní docházky o jeden rok.