Poslání:

Poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.

Vize:
Jsme tu pro děti, mládež a dospělé s postižením, kterým maximálním zapojením každého z nás zlepšujeme kvalitu života a zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s:

-vysoce odborným personálem
-moderním vybavením
-osobním přístupem
-širokým rozsahem metod a terapií
-ochotou pomáhat