Raná péče 

Více informací o Rané péči v České republice najdete zde.

Sociální služba Raná péče je určena dětem s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením od 0 roků do 7 let. Jedná se o klienty z Tábora a okolí.
Sociální služba Raná péče je jednou ze služeb sociální prevence a je poskytována jako terénní nebo ambulantní sociální služba. Sociální služba Raná péče patří mezi sociální služby poskytované bez úhrady nákladů. Zázemí této sociální služby je v bezbariérovém pavilonu "H" a pavilonu "C" v Helsisnké ulici 2731, Tábor. Sociální služba Raná péče nedisponuje automobilem a tudíž nenabízí osobní dopravu.
Sociální služba je zaměřena na včasnou intervenci u dětí s postižením od narození do 7 let a na zlepšení kvality života dítěte i celé rodiny.

Provozní doba:

 • ambulantní forma je od pondělí do středy od 8:00 do 18:00 hodin
 • terénní forma je ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin
 • provoz je celoroční s výjimkou svátků a pouze v pracovní dny

Kontakt:

 • Bc. Ivona Střelková
 • Telefon: 732 358 136 - volejte od 8:00 do 16:00 hodin
 • e-mail: strelkova@kanka.info
 

Cíle sociální služby:

 • ovlivnit zdravotní stav a vývoj dítěte v co nejnižším věku
 • informovat rodiče o hadicapu jejich dítěte
 • maximálně spolupracovat s rodinami klientů
 • podat základní sociálně právní poradenství
 • přispět ke stabilizaci rodinných vazeb
 • předcházet dlouhodobým léčebným pobytům mimo přirozené prostředí
 • zprostředkovat konzultaci s odborníky a dalšími institucemi

Sociální služba nabízí:

 • sociální poradenství
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - v případě potřeby účast při specializovaných vyšetřeních, doprovod rodičů na specializovaná pracoviště
ambulantní fo