Tiskové zprávy 2010

Ukončení projektu

 
Tábor/Kaňka o.s. 30. 6. skončil projekt "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižem v Centru Kaňka" podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
 
12 měsíců realizace projektu uběhlo jako voda. A výsledek? Kaňka o.s. se od svého založení snaží poskytovat komplexní péči svým klientům a zajišťovat sociální služby v duchu ucelené rehabilitace. To znamená účelně propojovat péči v oblasti sociální, výchovně vzdělávací a zdravotní. A právě cílem tohoto projektu bylo posílit rozsah principů ucelené rehabilitace v sociálních službách Kaňky o.s. V rámci denního stacionáře vzniklo 7 ucelených programů terapií, které od září 2009 využilo 76 dětí a mládeže s postižením. Dle svých individuálních potřeb byli zařazeni do programů arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, AAK (alternativní augmentativní komunikace), muzikoterapie a canisterpie. Již v předchozích letech Kaňka o.s. některé tyto terapie nabízela, ale díky získání finanční podpory na tento projekt se rozsah terapií rozšířil a uceleně propojil. Byly vybaveny terapeutické pracovny a terapeutický tým absolvoval řadu odborných školení a kurzů. Takto poskytované sociální služby v Centru Kaňka jsou pro tuto cílovou skupinu v Táboře ojedinělé a jsou rodiči dětí s postižením ceněny a vítány. Intenzivní a pravidelná terapeutická péče má vliv především na zlepšování zdravotního stavu, psychomotorického vývoje i vývoje osobnosti u dětí.
 

Kaňka na lyžích 20. 3. - 27. 3. 2010

 
Zimní sportovně rehabilitační pobyt byl jednou z aktivit projektu "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež v Centru Kaňka". Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtnštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Díky tomuto nadačnímu příspěvku byl pobyt finančně dostupný všem a umožnil nám opět využít zázemí a perfektní služby hotelu Aurum v Černém Dole.Měli jsme krásné počasí a všech 62 účastníků zájezdu lyžovalo, boboval a sportovalo v tělocvičně nebo v bazénu, vozíčkáře nevyjímaje. Ti na svahu vytvořili tým třech monolyží, který v doprovodu asistentů podával skvělé sportovní výkony!
                       
 
    

4.prezetační ples Kaňky

 
Je pro nás velkým potěšením, že "Kaňkaples", řečeno firemním slangem, se stal očekávanou společenskou událostí plesové sezony. Letošní 4. ples zaznamenal rekordní počet hostů. Volné místo k sezení bychom hledali marně. A hosté se přišli nejen bavit! Do tradičního vyvrcholení plesu, dražby výrobků dětí z Kaňky, se odvážně zapojilo hned několik dražitelů. Za keramické klobouky nakonec zaplatili šťastní majitelé celkem 45.000,- Kč. Tato částka přispěje na provoz sociálních služeb Centra Kaňka! Děkujeme všem za účast a báječnou atmosféru. A přátelé, velmi Vám to v klouboukách slušelo! Na fotografii 1. Česká Vicemiss – Česká Miss 2009 Tereza Budková, která na plese při dražbě prezentovala výrobky dětí s postižením z Kaňky! (3/10)
 
 

Krizová situace v Kaňce o.s.

 
Tábor/Kaňka o.s. Kaňka o.s. funguje od roku 2002 a od roku 2004 poskytuje sociální služby. Denní stacionář byl první sociální službou, kterou jsme na základě velké poptávky ze strany pečovatelů o děti s postižením otevřeli. V září 2004 pro 5 klientů a nyní, v roce 2010 fungujeme již pro 35 klientů. Po obdržení oficiálního dopisu z MPSV o výši státní dotace na rok 2010 jsme nemohli uvěřit vlastním očím. Státní dotace na stěžejní a základní sociální službu Denní stacionáře je ve výši cca 32% z celkového rozpočtu na tuto službu, oproti loňským 55%. Tzn. z 5,044 mil. jsme žádali o 3,548 mil. od MPSV a výsledek? 1,750 mil.. Vzhledem k systému splátek se již při první splátce z takto snížené dotace, která přijde snad v březnu, dostaneme do vážných ekonomických potíží. Převážná část našich uživatelů denního stacionáře jsou děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zdravotní stav je kombinovaný, těžký a dlouhodobě vážný. Péče o ně je náročná a především v tomto věku velmi potřebná. Čím dříve se začne s dítětem s postižením intenzivně a pravidelně pracovat, tím větší šance na zlepšení jeho zdravotního stavu je. V Kaňce funguje tým odborných terapeutů, který dětem každodenně zajišťuje terapeutický program a spolu s pedagogy a pracovníky v sociálních službách poskytují dětem ucelenou péči, kterou nikde jinde v Táboře nemají možnost v tomto věku využít. Vše je o penězích - vzhledem k věku mají tyto děti nízké stupně závislosti, tudíž nízké příspěvky na péči, tudíž jejich platby za sociální služby v Kaňce tvoří stále malou část finančních zdrojů. Ani zdražení, ke kterému jsme nyní přistoupili, nás nezachrání. Snížení úvazků zaměstnanců při zachování rozsahu i kapacity sociální služby, jako další úsporné opatření, také nevyřeší naši kritickou situaci. Je pouze dočasným opatřením, které vychází z loajality našich zaměstnanců. A tak stále řešíme co dále, co dělat, kam se obrátit o pomoc! Kam pošleme klienty z našeho denního stacionáře, kteří jsou v Kaňce o.s. zvyklí? Co budou dělat rodiče, kteří si díky našemu celodennímu provozu našli práci či brigádu? Jednáme s Krajským úřadem, MPSV, APSS ČR i městem Tábor. Oslovujeme sponzory, hledáme grantová opatření... Ale odpověď na otázku, zda to bude stačit? Tu stále nemáme...
 

Projekt "Cvičme v patře!" podpořený ze sbírky Pomozte dětem!

 
Kaňka o.s. v rámci tohoto projektu chce zpřístupnit a vybavit pracovny fyzioterapie a ergoterapie, které se nachází v 1. patře pavilonu "C" Centra Kaňka. Jednou z prvních projektových aktivit bylo vytoření bezbariérového přístupu do těchto pracoven instalací invalidní plošiny. A právě na pořízení této plošiny získala Kaňka o.s. finanční podporu z 10. ročníku sbírky Pomozte dětem! Plošina je nainstalována a pomáhá dětem a mládeži s postižením přesunout se do prvního patra na ergoterapii a fyzioterapii. Iva Míková
 

Cvičení může být zábavou

 
Kaňka o.s. byla úspěšnou při žádosti o grant v Olivově nadaci! Projekt "Polohování a handling dětí s kombinovaným postižením" byl mezi podpořenými. Pro Centrum Kaňka to znamenalo téměř 50.000,- na kompenzační a polohovací pomůcky, které dětem s postižením zkvalitní život a zlepší péči o ně. Děti dostaly polohovací pomůcky se zvířecími hlavičkami, a tak se cvičení doplňuje říkankami, písničkami atd. Děti i "tety" se naučili vše používat a využívat jako běžnou součást všech denních činností a handling, doplněný po děti jejich přirozenou hrou, je nakonec i velkou zábavou. V průběhu dne děti odpočívají ve správné poloze na lůžku s antidekubitní matrací, která je opatřena kompresorem a ještě budou v příštích dnech moci začít relaxovat na vodním lůžku. Všechny tyto činnosti mají vliv na zlepšování nebo udržení zdravotního stavu dětí, jsou prevencí proti dekubitům a v neposlední řadě umožňuje dětem s těžkým kombinovaným handicapem pohled na svět z jiných úhlů a perspektiv.Handling se tak v Centru Kaňka stal velmi oblíbenou činností, která se dětem vůbec nejeví jako součást rehabilitace, ale spíše jako velká legrace.
 

V základní škole Kaňka o.p.s. se rozdávalo vysvědčení.

 
Poprvé bylo v nové škole předáno 28. ledna 2010 vysvědčení 15 žákům s různým kombinovaným postižením. Škola zahájila činnost 1. 9. 2009 a v současnosti má tři třídy. Záci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího progarmu - "Škola pro děti obyčejné i neobyčejné" s individuálním vzdělávacím plánem.