Čím Kaňka žije?


jsme nestátní zařízení Centrum Kaňka v Táboře. Se začátkem nového školního roku máme k Vám velkou prosbu. Do naší speciální MŠ přišlo více nových dětí s těžším postižením, pro které je při práci ve školce i při terapiích nezbytný správný sed v kvalitním sedacím systému. Ze své vlastní zkušenosti možná víte, jak je důležitý správný sed pro vývoj...

Díky smysluplnému projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem nám Váš pohyb umožní uspořádat psychorehabilitační pobyt pro rodiny dětí s postižením. Všichni, kdo jste v srpnu 2020 při sportu používali aplikaci EPP a své body pak věnovali našemu projektu, jste umožnili rodinám dětí s postižením absolvovat psychorehabilitační pobyt.

V týdnu od 11. do 18. července 2020 proběhl v Chlumu u Třeboně ve středisku Lesák náš tradiční sportovně rehabilitační pobyt dětí s postižením. Pobyty vychází z požadavku aktivního trávení volného času v integrovaném kolektivu. Rodiče mohou vypravit své děti samostatně (tuto variantu je třeba zejména u dětí menších, které jedou poprvé, konzultovat...