Čím Kaňka žije?

V letošním roce jsme se opět zapojili do kampaně Týden rané péče®, která
probíhá 15. - 21. května. Slogan, který provází tento týden, zní "stavíme mosty"
Týden rané péče® je každoroční osvětová kampaň Společnosti pro ranou péči,
která spojuje poskytovatele rané péče v České republice, aby oslovili co nejširší
veřejnost v rámci osvěty o životě rodin...

Nadace rodiny Vlčkových vznikla za účelem podpory rodin zasažených život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním jejich dítěte. Dvouletý projekt "Bez Vás by to nešlo" podpoří i aktivity "Profesionalizace poskytování obecné dětské paliativy v Centru Kaňka". Ten je zaměřen na zajištění podpory našich zaměstnanců tak, aby mohli co nejlépe...

Psychorehabilitační pobyty rodin jsou důležitým nástrojem naší sociální služby raná péče. Děti v jejich rámci intenzivně rehabilitují, jejich rodiče se učí správné péči a výchově dítěte s postižením, seznámí se s vhodnými terapiemi a intenzivně pracují s psychology. Důraz je kladen i na vazbu se zdravými sourozenci, kteří bývají přetíženou rodinou...