Čím Kaňka žije?


Patříme mezi čtyři vítězné organizace, kterým jsou v roce 2021 věnovány Adventní koncerty ČT. Přímý přenos třetí neděle adventní 12. prosince 2021 z Baziliky na Vyšehradě patří Centru Kaňka. A nejenom ten - s naší účastí v projektu jsou spojena i různá natáčení a naše účast v pořadech ČT. Je to obrovská čest a zároveň náš velký úspěch se...

Už po patnácté se v pátek 10. prosince 2021 měla uskutečnit dobročinná společenská a prezentační akce, při které se scházejí rodiny našich klientů, zaměstnanců, dárců i přátel Centra Kaňka. Sál byl vyprodaný, ale scénář z minulého roku se opakuje. Je nám líto, snad za rok...

V rámci oslav 120 let Luxu na světě a 100 let v ČR nám 25. října zástupci firmy předali tři stroje v hodnotě 130 tisíc Kč. V Centru Kaňka bude nyní s čistým a bezpečným prostředím pomáhat profesionální čistička vzduchu Aeroguard S, vysavač EasyMove a podlahový stroj Uniprof. Děkujeme!

Psychorehabilitační pobyty rodin jsou důležitým nástrojem naší sociální služby raná péče. Děti v jejich rámci intenzivně rehabilitují, jejich rodiče se učí správné péči a výchově dítěte s postižením a seznámí se s vhodnými terapiemi. Důraz je kladen i na vazbu se zdravými sourozenci, kteří bývají přetíženou rodinou upozaďováni a trpí tím. Rodiny,...