Čím Kaňka žije?


Byla to jedna velká jízda a jsme vděční za podporu našeho projektu. Historicky nejvyšší částka (tedy její přesná čtvrtina) nám umožní realizaci projektu Denní stacionář.

PAS je závažné celoživotní postižení, které se obvykle projeví v prvních třech až čtyřech letech života a jehož přidruženým hendikepem bývá mentální postižení. Centrum Kaňka poskytuje předškolní a školní vzdělávání, sociální služby, odborné terapie a integrované volnočasové aktivity stále většímu počtu dětí a mladých dospělých s touto diagnózou....

Dne 13. a 14. dubna 2022 se na naší škole konalo školení zaměstnanců, které nám zajistila organizace C. T. A. (Centrum Terapie Autismu) s názvem: Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ. Náplní kurzu bylo seznámit se s tím, jak efektivně pracovat se zařazením dítě s PAS do kolektivu a zároveň předcházet problémovému chování....

... není na co čekat, otevřít nově zrekonstruovaný Denní stacionář pro klienty chceme totiž už v září s novým školním rokem. Těšíme se na přebírání šeků Adventních koncertů v České televizi, které se bude natáčet příští týden. Děkujeme všem dárcům, byla to jízda!!!