...těšíme se na Vás...

Kaňka o.p.s. je zařízení, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny. Každodenní péče o děti a jejich vzdělávání jsou ale doslova prošpikovány akcemi, které souvisí s integrací dětí s postižením do společnosti a aktivním trávením jejich volného času. A také veřejnými akcemi pomáhajícími nám dofinancovat služby, které s maximální péčí dětem poskytujeme. Srdečně Vás zveme  - svou účastí na našich akcích i čtením aktualit nám dáváte najevo svou podporu.

Na začátku roku 2021 jsme během provozu naší rané péče, mateřské školky, základní školy, osobní asistence, denního stacionáře a odborných terapií nafotili krásné snímky, které nás v nejbližší době mohou těšit - snad potěší i Vás: