...těšíme se na Vás...

Kaňka o.p.s. je zařízení, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny. Každodenní péče o děti a jejich vzdělávání jsou ale doslova prošpikovány akcemi, které souvisí s integrací dětí s postižením do společnosti a aktivním trávením jejich volného času. A také veřejnými akcemi pomáhajícími nám dofinancovat služby, které s maximální péčí dětem poskytujeme. Srdečně Vás zveme - svou účastí na našich akcích nám dáváte najevo svou podporu.