Zpracování osobních údajů

GDPR

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) sdělujeme, že v souvislosti s činností naší organizace Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. /dále také jen "Kaňka o.p.s."/ zpracováváme osobní údaje dětí, žáků, uživatelů sociálních služeb a jejich zákonných zástupců, účastníků pobytů, zaměstnanců, dobrovolníků, dárců a jiných osob. Více informací naleznete zde.