Školní družina

Školní družina je nedílnou součástí procesu vzdělávání v naší Základní škole. Školní družinu tvoří tři oddělení A, B a C. Každé z oddělení má vhodně vybavenou hernu pro hru i odpočinek. Činnosti ve školní družině kompenzují sedavé zaměstnání dětí, které mají během dopoledního vyučování. Nabízené činnosti jsou vhodně kombinovány s ohledem na potřeby dětí. O děti se starají kvalifikovaní vychovatelé a asistenti.

Organizace školní družiny:
Ranní družinu mají děti na svých odděleních. Odpolední družina probíhá na pavilonu A. Po příchodu do družiny je polední klid. Děti odpočívají, nebo si mohou vybrat hru dle individuálního přání. Mezi oblíbené činnosti patří poslech pohádky či hudby. Po odpočinku je nabízena výtvarná /pracovní činnost dle aktuálního měsíčního tématu. Od 13:15 - 14:10 chodíme ven na pravidelné vycházky. Využíváme okolní přírodu, dětská hřiště a v neposlední řadě také školní zahradu. Po vycházce následuje svačina a volná hra. Nabízené činnosti jsou dobrovolné, děti nejsou do ničeho nuceny.
V průběhu docházky do družiny mají děti možnost navštěvovat terapie (muzikoterapie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, canisterapie) a kroužky (sportovní, keramika, Klubík - klub praktických dovedností).
Výchovným záměrem naší školní družiny je, aby děti získaly co nejlepší základy do budoucího života s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Snažíme se vytvořit vlídné prostředí, kam se budou děti rády vracet.

Vychovatelé školní družiny:

  • Věra Kolářová - vedoucí vychovatelka (kolarova@kanka.info)
  • Monika Vyhnálková, DiS. - vychovatelka (vyhnalkova@kanka.info)
  • Miroslava Lechnýřová - vychovatelka (lechnyrova@kanka.info)
  • Dagmar Brázdilová - vychovatelka (brazdilova@kanka.info)
  • Bc.Kateřina Kovářová, DiS. - vychovatelka (kovarova@kanka.info)
  • Šárka Slabá - vychovatelka (slaba@kanka.info)