Školní družina

Školní družina je nedílnou součástí procesu vzdělávání v naší Základní škole. Školní družinu tvoří čtyří oddělení A+A, B, C. Každé z oddělení má vhodně vybavenou hernu pro hru i odpočinek. Činnosti ve školní družině kompenzují sedavé zaměstnání dětí, které mají během dopoledního vyučování. Nabízené činnosti jsou vhodně kombinovány s ohledem na potřeby dětí. O děti se starají kvalifikovaní vychovatelé a asistenti.

Organizace školní družiny:
Ranní družinu mají děti na svých odděleních. Odpolední družina probíhá na pavilonech A, B i C. Po příchodu do družiny je polední klid. Děti odpočívají, nebo si mohou vybrat hru dle individuálního přání. Mezi oblíbené činnosti patří poslech pohádky či hudby. Po odpočinku je nabízena výtvarná /pracovní činnost dle aktuálního měsíčního tématu. Od 13:00 do 14:00 chodíme ven na pravidelné vycházky. Využíváme okolní přírodu, dětská hřiště a v neposlední řadě také školní zahradu. Po vycházce následuje svačina a volná hra. Nabízené činnosti jsou dobrovolné, děti nejsou do ničeho nuceny.
V průběhu docházky do družiny mají děti možnost navštěvovat terapie (muzikoterapie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, canisterapie) a kroužky (sportovní, keramika, Klubík - klub praktických dovedností).
Výchovným záměrem naší školní družiny je, aby děti získaly co nejlepší základy do budoucího života s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Snažíme se vytvořit vlídné prostředí, kam se budou děti rády vracet.

Školní vzdělávací program školní družiny - k nahlédnutí u ředitelky školy

Vychovatelé a osobní asistenti školní družiny :

  • Věra Kolářová - vedoucí vychovatelka a osobní asistentka (kolarova@kanka.info)
  • Bc. Jana Černá, DiS. - vychovatelka a osobní asistentka (cerna@kanka.info)
  • Miroslava Lechnýřová - vychovatelka (lechnyrova@kanka.info)
  • Šárka Slabá - vychovatelka, osobní asistentka (slaba@kanka.info)
  • Bc. Kateřina Kovářová, DiS. - vychovatelka a osobní asistentka (kovarova@kanka.info)
  • Eva Dvořáková - osobní asistentka (dvorakova@kanka.info)
  • Mgr. Anna Senková - osobní asistentka (senkova@kanka.info)
  • Bc. Josef Procházka - osobní asistent (prochazka@kanka.info)