Centrum Kaňka

... je areál, ve kterém má své sídlo nestátní nezisková organizace:

        Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

 

Propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou byla vize, ke které Kaňka směřovala od samého počátku svého fungování v roce 2002. Hlavní myšlenka, která nás dala dohromady, je integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku. 
V současné době Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Během patnácti let naší činnosti počet klientů dosáhl současných 90ti.
 
Nabídka služeb:
  • Vzdělávání:
- Základní škola
- Základní škola speciální
- Mateřská škola
 
  • Sociální služby:
- denní stacionáře
- raná péče
- osobní asistence
 
  • Fakultativní služby:
- muzikoterapie 
- arteterapie 
- ergoterapie 
- rehabilitace
- předřečová a řečová výchova
- alternativní komunikační systémy
- canisterapie
 
  • Volnočasové aktivity

- kroužky

- pobyty