Centrum Kaňka

... je areál, ve kterém má své sídlo nestátní nezisková organizace:

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Zajišťujeme jedinečný propojený model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

Propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou byla vize, ke které Kaňka směřovala od samého počátku svého fungování v roce 2002. Hlavní myšlenka, která nás dala dohromady, je integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Počet našich klientů dosáhl současných 90ti. 

Nabídka služeb:

Vzdělávání:

 • Základní škola- Základní škola speciální- Mateřská škola

Sociální služby:

 • denní stacionáře
 • raná péče
 • osobní asistence

Fakultativní služby:

 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • ergoterapie 
 • rehabilitace
 • předřečová a řečová výchova
 • alternativní komunikační systémy
 • canisterapie

Volnočasové aktivity

 • ​kroužky
 • pobyty