Centrum Kaňka

... je areál, ve kterém má své sídlo nestátní nezisková organizace:

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Pro děti a mládež s postižením a jejich rodiny zajišťujeme jedinečný model propojení sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

Propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a předškolní a školní docházkou byla vize, ke které Kaňka směřovala od samého počátku svého fungování v roce 2002. Hlavní myšlenka, která nás dala dohromady, je integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Počet našich klientů od roku 2002 dosáhl současných 100. 

Nabídka služeb:

Vzdělávání:

 • Základní škola speciální
 • Mateřská škola speciální

Sociální služby:

 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • Denní stacionáře

Sociálně terapeutické činnosti v rámci sociální služby Denní stacionáře:

 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • ergoterapie 
 • rehabilitace
 • předřečová a řečová výchova
 • alternativní komunikační systémy
 • canisterapie

Volnočasové aktivity

 • ​kroužky
 • pobyty
 • společenské akce