Vzdělávání

Jednotlivé sekce této stránky se Vám zobrazí po rozbalení lišty.

Charakteristika školy

Naše Základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě doporučení Školského poradenského zařízení se žáci mohou vzdělávat ve Školním vzdělávacím programu pro Základní vzdělávání, Školním vzdělávacím programu s přílohou upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a Školním vzdělávacím programu s přílohou upravující vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením.
Obsah, formy a metody práce odpovídají speciálně vzdělávacím potřebám žáků. Důraz klademe především na oblast praktického života. Výuka probíhá především formou prožitkového a názorného učení. Při vzdělávání a výchově žáků uplatňujeme individuální přístup. Snažíme se, aby v každé třídě byl malý počet žáků (6 - 8). Výuku zajišťuje vždy učitel a asistent pedagoga. Žáci při pobytu v našem zařízení využívají podle potřeby sociální služby, tedy osobní asistenci a sociálně terapeutické činnosti; děti v předškolním vzdělávání pak ještě službu Rané péče. Samozřejmostí je i družina a nabídka volnočasových aktivit.
Veškeré třídy a prostory školy jsou bezbariérové. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými a polohovacími lavicemi a židlemi, počítači, tablety, interaktivními tabulemi, didaktickými pomůckami a pomůckami pedagogiky Marie Montessori. Škola využívá i zahrady, která je vybavena hřištěm, pískovištěm, mobilními zahrádkami a v letním období i mlhovištěm a trampolínou.
V rámci vzdělávání našich žáků je uplatňován koncept Bazální stimulace. Škola velice úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry, odbornými lékaři a dalšími institucemi po celé republice.
 

Mgr. Regina Merxbauerová,
ředitelka základní školy a mateřské školy
merxbauerova@kanka.info, 734 573 989