Základní škola

Kontakty

Mgr. Petra Dalibová, ředitelka základní školy a mateřské školy

e-mail: dalibova@kanka.info, telefon 734 573 989

Charakteristika školy

Základní škola, která je součástí Centra Kaňka (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.), vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě doporučení Školského poradenského zařízení se žáci mohou vzdělávat ve Školním vzdělávacím programu pro Základní vzdělávání, Školním vzdělávacím programu s přílohou upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a Školním vzdělávacím programu s přílohou upravující vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. 
Hlavním a nejdůležitějším cílem naší školy je připravit každého žáka na integraci do běžné společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých osobností. Škola klade důraz především na oblasti výchovy a vzdělávání pro praktický a samostatný život. Všechny školní vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální, občanské. Prožitkovým a názorným učením, formou hry vedeme žáky k naplnění těchto kompetencí. Při vzdělávání a výchově žáků uplatňujeme individuální přístup. Snažíme se, aby v každé třídě byl malý počet žáků (6 - 8). Výuku zajišťuje vždy učitel a asistent pedagoga. Žáci při pobytu v našem zařízení využívají podle potřeby sociální služby, tedy osobní asistenci a sociálně terapeutické činnosti; děti v předškolním vzdělávání pak ještě službu Rané péče. Samozřejmostí je i družina a nabídka volnočasových aktivit.
Veškeré třídy a prostory školy jsou bezbariérové. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými a polohovacími lavicemi a židlemi, počítači, tablety, interaktivními tabulemi, didaktickými pomůckami a pomůckami pedagogiky Marie Montessori. Škola využívá i zahrady, která je vybavena hřištěm, pískovištěm, mobilními zahrádkami a v letním období i mlhovištěm a trampolínou.
V rámci vzdělávání našich žáků je uplatňován koncept Bazální stimulace. Škola velice úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry, odbornými lékaři a dalšími institucemi po celé republice. Propojení školy a veřejného života je důležitou součástí našich cílů.

Zřizovatelem školy je naše nezisková organizace, má tedy charakter "soukromé" školy. Orientační ceník školného a služeb souvisejících s výukou: školné na 1 rok 3.000 Kč (první i druhý stupeň), příspěvek na učební materiály /PUM/ pro 1. stupeň 500,- Kč na rok, pro druhý stupeň 700,- Kč na rok, náklady na ranní a odpolední družinu 100,- Kč měsíčně, stravné dle dodavatele stravy. Bližší informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených kontaktech.

Identifikační údaje

Rozpis vyučovacích hodin

Třídy a třídní učitelé