SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nabídka a podrobnosti našich registrovaných sociálních služeb se Vám zobrazí po rozbalení lišty.

Naše sociální služby jsou poskytovány jak dětem a žákům našeho předškolního a školního vzdělávání - osobní asistence, denní stacionáře, tak i dětem, které naši školku a školu nenavštěvují. Pro nejmenší děti už od narození je určena služba Raná péče. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je v rámci denního stacionáře ucelený program 7 terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.

Kontakt: Mgr. Romana Kunclová, vedoucí sociálních služeb, e-mail: kunclova@kanka.info, telefon: 607 718 968