Kaňka o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí  s postižením předškolního a školního věku a sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře, registrované u KÚ JČK v Českých Budějovicích a dále vzdělávání v Mateřské škole, Základní škole a Základní škole speciální. Během patnácti let činnosti Centra Kaňka počet klientů dosáhl současných 90ti. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.
 

 

Poslání: Poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením a k jejich integraci do společnosti.
 

Hlavní aktivity organizace:

- poskytování sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře)

- poskytování vzdělávání (Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola)

- volnočasové aktivity dětí zdravých a s postižením (kroužky, pobyty)