O nás...

Kaňka o.p.s. (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.) poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy, předškolního a školního vzdělávání dětí s postižením a v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně. Během osmnácti let činnosti Centra Kaňka počet klientů dosáhl současných 100.

Poslání: Poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením a k jejich integraci do společnosti.

Hlavní aktivity organizace:

  • poskytování registrovaných sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře)
  • poskytování vzdělávání (Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola)
  • volnočasové aktivity dětí zdravých a s postižením (kroužky, pobyty)

Jednotlivé sekce s podrobnostmi uvidíte po rozbalení lišty "O nás" v horní části stránek.