Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

podle zákona č. 171/2023 Sb.

Jako povinný subjekt zveřejňujeme následující "Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. a Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu".

K oznámení lze po vytištění či uložení do svého zařízení použít tento "Formulář pro oznamování protiprávního jednání".