Kontakty a navigace

Plný název: 

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Zkrácený název: Kaňka o.p.s.

IČO: 28090080, registrace: 21 008/2-21
Číslo účtu: 227735925/0300
Adresa: Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Datová schránka ID: jkdmbcf
E-mail: info@kanka.info

Telefon: +420 607 278 092, + 420 381 212 872

Navigace

KONTAKTY

SEKRETARIÁT:

Zemanová Lucie

administrativní asistentka

sekretariat@kanka.info, telefon: +420 607 278 092, + 420 381 212 872

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lintnerová Irena

ředitelka společnosti, statutární zástupce

muzikoterapeutka, logopedka, terapeutka alternativní a augmentativní komunikace, raná péče

lintnerova@kanka.info, 602 250 671

Míková Iva

výkonná ředitelka

mikova@kanka.info, 602 138 493

Mgr. Kunclová Romana

vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice

kunclova@kanka.info, 607 718 968

Mgr. Merxbauerová Regina

ředitelka základní školy a mateřské školy, učitelka, pracovnice v soc. sl.

merxbauerova@kanka.info, 734 573 989

Michalová Lenka

vedoucí volnočasových aktivit, pracovnice v soc. sl.

michalova@kanka.info, 776 752 242

Bravencová Pavlína

vedoucí administrativy, personalistka, projektová asistentka

bravencova@kanka.info, tel. 737650640

Ing. Budilová Ludmila

PR, marketing, fundraising, pověřenec GDPR

budilova@kanka.info, 734 100 558

ADMINISTRATIVA A PROVOZ:

Jitka Samcová

hospodářka

ucetni@kanka.info, tel. přes sekretariát

Kupková Simona

provozní pracovnice

kupkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

PŘÍMÁ PÉČE:

Brázdilová Dagmar

muzikoterapeutka, vychovatelka

brazdilova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Blovská Markéta

pedagogická pracovnice, vedoucí uč. MŠ

blovska@kanka.info, tel. přes sekretariát

Dvořáková Eva

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl.

dvorakova.eva@kanka.info, tel. přes sekretariát

Holotová Šárka

pracovnice v soc. sl., asistentka pedagoga

holotova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Havlíková Olga

učitelka, pracovnice v soc. sl.

havlikova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Heřmánková Lucie

pracovnice v soc. sl., asistentka pedagoga

hermankova.lucie@kanka.info, tel. přes sekretariát

Hrstka Libor

pracovník v soc. sl., asistent pedagoga

hrstka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Hrubá Ladislava

pracovnice v soc. sl., ergoterapeutka

hruba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Jarešová Denisa

třídní učitelka, pracovnice v sociálních službách

jaresova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Kateřina Kovářová, Dis

asistentka pedagoga, sociální pracovnice

vychovatelka ve školní družině

kovarova@kanka@info, tel. přes sekretariát

Kolářová Věra

vedoucí vychovatelka, pracovnice v soc. sl., asistentka pedagoga

kolarova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Kostlánová Simona

arteterapeutka, učitelka, pedagogická pracovnice

kostlanova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Lechnýřová Miroslava

asistentka pedagoga, vychovatelka

lechnyrova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Loudínová Martina

pracovnice v sociálních službách, provozní pracovnice

loudinova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Navrátil Jakub

asistent pedagoga, pracovník v soc. sl.

navratil@kanka.info, tel. přes sekretariát

Oplatková Jarmila

logopedka, pedagogická pracovnice

tel. přes sekretariát

Bc. Procházka Josef

učitel, asistent pedagoga, pracovník v soc. sl.

prochazka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Procházková Kristýna

třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

prochazkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Říhová Kateřina

asistentka logopeda, pedagogická pracovnice

rihova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Sekalová Lenka

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl.

sekalova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Senková Anna

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl.

senkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Schönfelderová Edita

třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

schonfelderova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Slabá Šárka

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl.

slaba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Ing., Mgr. Slunečko Tomáš

třídní učitel, pracovník v soc. sl.

slunecko@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Střelková Ivona

sociální pracovnice Rané péče

strelkova@kanka.info, tel. 732 358 136

Šimáková Eva, DiS.

fyzioterapeutka, pracovnice v soc. sl.

simakova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Tribulová Kristýna

asistentka pedagoga, pracovnice v sociálních službách

tribulova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Váchová Jitka

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl.

vachova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Alena Vaníčková

učitelka, pracovnice v soc. sl.

vanickova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Vyhnálková Monika, DiS.

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl., vychovatelka

vyhnalkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Zavadilová Petra

zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy, výchovná poradkyně, třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

zavadilova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Hana Zemanová

třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

zemanova.hana@kanka.info, tel. přes sekretariát