Kontakty a navigace

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

IČO: 28090080, registrace: 21 008/2-21
Číslo účtu: 227735925/0300
Adresa: Helsinská 2731, 390 05 Tábor

Datová schránka ID: jkdmbcf
E-mail: info@kanka.info

Telefon: +420 607 278 092, + 420 381 212 872

Navigace

KONTAKTY

SEKRETARIÁT:

Zemanová Lucie

administrativní asistentka

sekretariat@kanka.info, telefon 381 212 872 nebo 607 278 092

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lintnerová Irena

ředitelka společnosti, statutární zástupce

muzikoterapeutka, logopedka, terapeutka alternativní a augmentativní komunikace, raná péče

lintnerova@kanka.info, 602 250 671

Míková Iva

výkonná ředitelka

mikova@kanka.info, 602 138 493

Mgr. Kunclová Romana

vedoucí sociálních služeb

sociální pracovnice

kunclova@kanka.info, 607 718 968

Mgr. Merxbauerová Regina

ředitelka základní školy a mateřské školy

učitelka, pracovnice v soc. sl.

merxbauerova@kanka.info, 734 573 989

Mgr. Zavadilová Petra

zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy

výchovná poradkyně

třídní učitelka, pracovnice v soc. sl.

zavadilova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Michalová Lenka

vedoucí volnočasových aktivit

pracovnice v soc. sl.

michalova@kanka.info, 734 573 988

Bravencová Pavlína

vedoucí administrativy, personalistka, projektová asistentka

bravencova@kanka.info, tel. 737650640

Ing. Budilová Ludmila

PR, marketing, fundraising

budilova@kanka.info, 734 100 558

ADMINISTRATIVA A PROVOZ:

Jitka Samcová

hospodářka

ucetni@kanka.info, tel. přes sekretariát

Kupková Simona

provozní pracovnice

kupkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE:

Brázdilová Dagmar

muzikoterapeutka, vychovatelka

brazdilova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Blovská Markéta

pedagogická pracovnice, vedoucí uč. MŠ

blovska@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Dvořáková Kristýna

třídní učitelka

pracovnice v soc. sl.

dvorakova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Holotová Šárka

pracovnice v soc. sl.

asistent pedagoga

holotova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Havlíková Olga

učitelka

pracovnice v soc. sl.

havlikova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Heřmánková Lucie

pracovnice v soc. sl.

asistent pedagoga

hermankova.lucie@kanka.info, tel. přes sekretariát

Hrstka Libor

pracovník v soc. sl.

asistent pedagoga

hrstka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Hrubá Ladislava

pracovnice v soc. sl.

ergoterapeutka

hruba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Jarešová Denisa

třídní učitelka

pracovnice v sociálních službách

jaresova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Kateřina Kovářová, Dis

asistentka pedagoga

sociální pracovnice

vychovatelka ve školní družině

kovarova@kanka@info, tel. přes sekretariát

Mgr. Kostlánová Simona

učitelka, pedagogická pracovnice

arteterapeutka

kostlanova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Křelinová Nikola

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

krelinova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Lechnýřová Miroslava

asistentka pedagoga

vychovatelka

lechnyrova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Lengrová Petra

vedoucí vychovatelka ve školní družině

pracovnice v soc. sl.

lengrova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Loudínová Martina

pracovnice v sociálních službách

provozní pracovnice

loudinova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Oplatková Jarmila

logopedka

pedagogická pracovnice

tel. přes sekretariát

Bc. Procházka Josef

učitel, asistent pedagoga

pracovník v soc. sl.

prochazka@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Říhová Kateřina

asistentka logopeda

pedagogická pracovnice

rihova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Sekalová Lenka

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

sekalova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Senková Anna

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

senkova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Schönfelderová Edita

třídní učitelka

pracovnice v soc. sl.

schonfelderova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Slabá Šárka

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

slaba@kanka.info, tel. přes sekretariát

Ing., Mgr. Slunečko Tomáš

třídní učitel

pracovník v soc. sl.

slunecko@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Střelková Ivona

sociální pracovnice - raná péče

strelkova@kanka.info, tel. 732 358 136

Šimáková Eva, DiS.

pracovnice v soc. sl.

fyzioterapeutka

simakova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Tribulová Kristýna

asistentka pedagoga

pracovnice v sociálních službách

tribulova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Bc. Váchová Jitka 

asistentka pedagoga

pracovnice v soc. sl.

vachova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Vítů Kateřina

logopedická asistentka

vitu@kanka.info, tel. přes sekretariát

Alena Vaníčková

asistentka pedagoga

pracovník v soc. sl

vanickova@kanka.info, tel. přes sekretariát

Mgr. Vlček Pavel

třídní učitel

pracovník v soc. sl.

vlcek@kanka.info, tel. přes sekretariát

Vyhnálková Monika, DiS.

asistentka pedagoga, pracovnice v soc. sl., vychovatelka

vyhnalkova@kanka.info, tel. přes sekretariát