Historie

Kaňka o.p.s. je hlavně zařízení, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny. Každodenní péče o děti a jejich vzdělávání jsou ale doslova prošpikovány akcemi, které souvisí buď s integrací dětí s postižením do společnosti a aktivním trávením jejich volného času, nebo s aktivitami, které nám pomáhají dofinancovat služby, které s maximální péčí dětem poskytujeme. Proto si občas s radostí připomeneme, co se u nás dělo v minulosti, kterou už nemáme čerstvě v paměti:

2020

I přes všemožná omezení a zákazy spojené s pandemií jsme v roce 2020 zažili několik, pro Centrum Kaňka zásadních, událostí:
14. prezentační ples Centra Kaňka
Už  našich klientů, zaměstnanců, dárců i přátel Centra Kaňka. Návštěvníci si jako každoročně pochvalovali báječnou hudbu, krásný sál Hotelu MAS, vymazlenou výzdobu i program.tradičně se konala dobročinná společenská a prezentační akce, při které se scházejí rodiny. Děkujeme Hotelu MAS, díky kterému si Kaňka může dovolit ples uspořádat, Marku Cihlářovi, který nás svým laskavým humorem provázel večerem, nadějné mladé kapele, báječným předtančícím - mistrům Ivě a Martinovi a děvčatům ze S.araH., i všem, kdo přispěli k tomu, abychom se všichni mohli společně potkat a užít si sváteční atmosféru. Výtěžek plesu nám vždy pomáhá dofinancovat náš provoz a v roce 2020 tomu nebylo jinak.
Dotace na podporu sociálních služeb z JČK
Jihočeský kraj poskytl Centru Kaňka účelovou "Dotaci na podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020" ve výši 5 956 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na tři naše registrované sociální služby, tedy Raná péče, Denní stacionář a Osobní asistence.
Kaňka na horách
Kaňka se v březnu vrátila ze skiresortu Černá hora, kde ještě na poslední chvíli před nouzovým stavem proběhl bezpečně náš zimní integrovaný sportovně rehabilitační pobyt pro děti s postižením. Prostřednictvím pobytů učíme děti s postižením a celé jejich rodiny aktivnímu způsobu života a bojujeme proti jejich izolaci. Podle svých možností děti jezdily v monolyži, učily se lyžovat nebo jen bobovat. Odpoledne je čekaly hry, procházky, bazén i další společný program. Náš monolyžařský tým budí na sluncem zalité sjezdovce zaslouženou pozornost. V roce 2020 čítal tým monolyžařů 9 statečných, kterým dopomáhalo 8 jejich svážečů a 8 asistentů. I ostatní družstva bobařů, začátečníků, mírně pokročilých a už zdatných lyžařů byla maximálně naplněna. Hotel Aurum v Černém dole, který nám už léta poskytuje bezbariérovost, prostor pro rehabilitaci i veškeré potřebné zázemí, praskal ve švech. K zajištění pobytu pro děti s postižením shání Centrum Kaňka každoročně vícezdrojově finance. Část skutečných nákladů na bezbariérové ubytování, dopravu na sjezdovku, osobních asistentů i instruktorů, speciálních pomůcek atd. hradí účastníci, ale každoročně hledáme pro dofinancování této akce další partnery. V roce 2020 pobyt proběhl díky projektům Pomozte dětem, ČSOB pomáhá regionům, Tábor Triathlon Festival a díky podpoře Jihočeského kraje. Děkujeme!
Rouškování
Po prvním vyhlášení lockdownu na jaře 2020 jsme jako mnoho organizací museli uzavřít provoz a děti a mladí dospěláci s postižením museli zůstat doma. Nicméně nečinnost není vlastnost, která naše pracovníky může charakterizovat. Spontánně jsme začali nejprve pro nás a rodiny "našich" dětí, později i do Nemocnice Tábor, Azylový dům, pro provoz našich dárců atd. šít roušky.
Cvičná kuchyň pro nácvik sebeobsluhy
Po dlouhém hledání jsme získali partnery pro vytvoření důstojného kuchyňského koutu pro nácvik sebeobsluhy v rámci ergoterapie dětí a mládeže s postižením v denním stacionáři v Centru Kaňka. Kout, který jsme zdědili po bývalé MŠ před 19 lety, byl již naprosto nevyhovující. Projekt společnosti IKEA s názvem Spolu s Vámi to změnil. Děkujeme.
Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní pro veřejnost
Tradiční odpolední veřejná akce nejen pro rodiny s dětmi proběhla 1. 7. 2020 - společně jsme oslavili první den prázdnin. Průběžně až do 21 hodin hrála kapela Le´Grace. Od 16 do 18 hodin probíhali dílny a stanoviště pro děti s odměnami, vodní bitva, vystoupení kejklíře a kouzelníka PETa, výroba medailí, kolo štěstí... K 18. narozeninám Kaňky jsme rozkrájeli a společně snědli obří dort. Od spolku Černí koně jsme k narozeninám převzali první handbike, který bude pro zájemce k zapůjčení v naší půjčovně kompenzačních pomůcek. Kaňka velice děkuje všem oficiálním gratulantům, kteří si našli čas a přišli - starosta Města Tábor Štěpán Pavlík, místostarostka Olga Bastlová, senátor Jaroslav Větrovský, náměstek hejtmanky Pavel Hroch i náš kamarád Jan Potměšil popřáli právě plnoletému Centru Kaňka, aby dál mohlo sloužit dětem s postižením a jejich rodinám. Akce byla podpořena z dotací kulturního fondu Města Tábor.
Slavnostní předávání vysvědčení
V naší speciální škole se na rituály klade velký důraz. Proto i předávání vysvědčení obvykle dáváme patřičnou pozornost. V roce 2020 naši učitelé a asistenti slavnostně předali vysvědčení alespoň v rámci jednotlivých tříd a bez obvyklé slavnosti.
Červencový Sportovně rehabilitační integrovaný pobyt
V týdnu od 11. do 18. července 2020 proběhl v Chlumu u Třeboně ve středisku Lesák náš tradiční sportovně rehabilitační pobyt dětí s postižením. Pobyty vychází z požadavku aktivního trávení volného času v integrovaném kolektivu. Rodiče mohou vypravit své děti samostatně, nebo se pobytu také zúčastnit a využít pak aktivit připravených i pro ně - mohou zvolit relaxaci či aktivní odpočinek (cvičení, výtvarná činnost, přednášky...). Většina rodičů dětí předškolního věku jede společně s dětmi, tato varianta je ideální. Dopolední a odpolední program tak prožívají děti s "tetami z Kaňky" a do postýlky je ukládá maminka nebo tatínek. Pro větší děti je to naopak velká příležitost se osamostatnit a užít si společnost vrstevníků. Pobyt se nesl ve znamení Indiánů. Všichni si vyrobili kostýmy a celý týden probíhala táborová hra v tomto duchu. Dobrovolníci z řad naší mládeže i naši zaměstnanci mají plné ruce práce s chystáním her a překvapení, která děti motivují a baví.  Děkujeme všem, kdo se zasadili o to, že pobyt bylo možné finančně a organizačně zajistit, zejména Městu Tábor v programu na podporu jednorázových akcí zaměřených na děti a mládež.
Příměstský tábor Centra Kaňka
V rámci volnočasových aktivit jsme nabídli i v roce 2020 rodičům dětí zdravých i s postižením týdenní integrovaný příměstský tábor v Centru Kaňka. Zájem byl veliký a bohužel jsme nemohli uspokojit všechny. Děti si v tomto týdnu zahrály na detektivy. Pátraly, hádaly, luštily a vyšetřovaly. Celým týdnem je prostřednictvím dopisů provázel tajemný agent, kterého sice malí detektivové neviděli, ale využili jeho rady a výpomoc. Výlet vlakem do Bechyně, oběd, zmrzlina a osvěžení v řece bylo pro ně zážitkem. Na závěr si každý malý detektiv zasloužil diplom a malou odměnu.
Renault Continental Beskydská 7 a Každý metr pomáhá
Protože projekt "Každý metr pomáhá" v rámci extrémního přechodu dvojic B7 pomáhá finančně i Centru
Kaňka, pracovníci a dobrovolníci z Kaňky se na oplátku stali nyní už neodmyslitelnou součástí podpůrného týmu závodu. I v roce 2020 byl tým Kaňky při tom a pomáhal organizátorům na trati i v zázemí, ve dne i v noci. Vládní opatření průběh závodu komplikovala, nicméně výsledek byl - jak jinak - extrémní:-) Výtěžek ze startovného i výsledek veřejné sbírky, tentokrát věnované také Centru Kaňka pomohl dofinancovat naše služby.
Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2020 v Brně
Léto bylo akcím příznivěji nakloněno a i v tomto roce reprezentanti Centra Kaňka s asistenty hrdě vyrazili na sportovní klání. Zažili boj, vítězství i zklamání, setkali se s vrstevníky, užili si atmosféru i pocity prvního osamostatnění od rodičů. Děkujeme organizátorům, že jim to umožňují.
Týden sociálních služeb a Týden rané péče®
V říjnu jsme se, již tradičně, připojili k celostátní akci Týden sociálních služeb, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož cílem je představit sociální služby široké veřejnosti. V listopadu jsme se připojili k Týdnu rané péče, pořádaný Společností pro ranou péči, z.s. Celý týden provázel slogan "30 lepších startů".
Rekonstrukce administrativního zázemí
Využili jsme nucených omezení provozu a provedli nutnou renovaci kanceláře administrativy. Uzpůsobením nábytku vznikla zóna pro zástupce klientů, kteří chodí do kanceláře vyřizovat různé administrativní úkony. Ta je nyní ergonomicky oddělená a lépe vyhovuje našemu provozu.
ČSOB pomáhá regionům
I Vy jste nám svým hlasováním a posléze příspěvky v projektu ČSOB pomáhá regionům pomohli získat druhé místo. Vaše příspěvky a výhra od ČSOB nám na rekonstrukci Denního stacionáře přinesla krásných 107 000,- Kč, za které se v létě 2021 pořídí bezbariérová rampa pro vstup do objektu. Děkujeme - Vaše sdílení, komentáře, podpora, hlasy i dary jsou pro nás obrovskou satisfakcí za naši práci!
Vánoce
Předvánoční čas se u nás každoročně nesl ve znamení besídek, dárků pro děti a chystání vánočních dekorací pro pro naše partnery. V roce koronaviru jsme besídky a trhy museli zrušit. Nicméně děti z Centra Kaňka o své dárky nepřišly díky společnosti WIKY hračky spol. s r. o. a její akci Daruj hračku, daruj radost. Děkujeme všem, kdo dětem z Centra Kaňka vybranou hračku v prodejně WIKY v Táboře zakoupili.
A tradiční vánoční dekorace, které naši kreativní a šikovní zaměstnanci každoročně s láskou a nasazením dobrovolnicky vyrábějí? Šli jsme s on-line dobou, vytvořili nabídkový formulář a naši partneři ani v době lockdownu o své adventní věnce a ozdobné výrobky nepřišli. Je to jen malé poděkování za jejich celoroční přízeň.

2019

13. prezentační ples
se konal 18. ledna 2019 díky velkorysé podpoře našeho dlouholetého partnera, Hotelu MAS Sezimovo Ústí. Proklouzl kolem nás s lehkostí pírka - jeho téma bylo totiž Peříčkový bál. Třináctka nepřinesla žádné komplikace, naopak. Ples navštívilo historicky nejvíce lidí, kteří se báječně bavili. Kapela Seskupení za účelem hrála jako o život. Báječný moderátor Máca Cihlář nás také nenechal na holičkách a ona lehkost peříčka byla znát i z jeho moderování. Předtančení IMA dance a Tanečního studia S.ara.H bylo ozdobou a energetickou dávkou. Výtěžek ze vstupného a soutěže o ceny byl jako již tradičně věnován na uspořádání týdenního zimního sportovně rehabilitačního pobytu dětí s postižením v Černém Dole.
Výstava v Městské knihovně
Únorová instalace výstavy děl "našich" dětí nás naplnila hrdostí. Děti s hendikepem, které u nás v Centru Kaňka chodí do mateřské nebo základní školy, učíme zapojit se do čehokoliv - byť každé s určitou mírou dopomoci. Proto mohou lyžovat, vyhrávat soutěže ve vaření, nebo třeba vystavovat obrazy...
Charitativní divadelní představení
Tento rok se naší benefice laskavě ujalo Divadlo Kapota s představením Dobré ráno, rodino! Při příležitosti benefičního představení předal Centru Kaňka finanční ředitel naší partnerské společnosti SILON šek ve výši 100 000 Kč. Vážíme si tohoto gesta společenské odpovědnosti - o to více, že pan Bernard Morawitz velice dobře osobně zná naše zařízení i provoz. Představení bylo míněno hlavně jako poděkování, proto se v hledišti sešly různorodé skupiny lidí: drobní dárci, zástupci a představitelé společností, které Kaňku podporují ať už finančně, materiálně nebo službou. Zástupci měst a obcí na Táborsku v čele se zaměstnanci Městského úřadu Tábor, kteří si pravidelně kupují vstupenky na naše představení. Dobrovolníci, rodiny a přátelé našich dětských klientů. Zaměstnanci Centra Kaňka, jejich rodiny a přátelé. Energie, která v sále vznikla, je pro nás obrovským povzbuzením v další práci.
Lyžaři & monolyžaři
Už po patnácté vyrazilo Centrum Kaňka druhý týden v březnu do Krkonoš na integrovaný sportovně-rehabilitační pobyt dětí s postižením. Učíme tak děti s postižením a celé jejich rodiny aktivnímu způsobu života a bojujeme proti jejich izolaci. Podle svých možností i letos děti jezdily v monolyži, učily se lyžovat nebo jen bobovat. Odpoledne je čekaly hry, procházky, bazén i další společný program. Náš monolyžařský tým budí na sluncem zalité sjezdovce zaslouženou pozornost. O poznámky typu "...to je asi dobrej adrenalin, ne?" z úst ostatních lyžařů není nikdy nouze. A adrenalin to je! Letos čítal tým monolyžařů 7 statečných, 7 jejich svážečů a 7 asistentů. I ostatní družstva bobařů, začátečníků, mírně pokročilých a už zdatných lyžařů byla letos maximálně naplněna. Hotel Aurum v Černém dole, který nám už léta poskytuje bezbariérovost, prostor pro rehabilitaci i veškeré potřebné zázemí, praskal ve švech. Pro zajištění pobytu pro děti s postižením shání Centrum Kaňka každoročně vícezdrojově finance. Část skutečných nákladů na bezbariérové ubytování, dopravu na sjezdovku, osobních asistentů i instruktorů, speciálních pomůcek atd. hradí účastníci, ale každoročně hledáme pro dofinancování této akce další partnery. V roce 2019 jimi byli Jihočeský kraj, Teplárna Tábor, a.s., a E.ON Česká republika.
Neuroterapie pro Šimona
Naše projektové oddělení se nezabývá pouze financováním projektů Centra Kaňka. Snažíme se pomáhat i "našim" rodinám se získáváním finanční pomoci na terapie či pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovny a které přesahují úspory rodiny. Například v rámci individuálních projektů sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti Centrum Kaňka žádalo o finance na neuroterapii pro malého Šimona. Projekt byl úspěšný a získal finance na druhou neuroterapii Axon. Šimon díky ní udělal další obrovský pokrok. Děkujeme za něj!
12. dubna jsme "uklidili Česko" i Kaňku
Rozhodli jsme se opět důkladně uklidit pavilony i velkou zahradu. Zaměstnanci i děti s pedagogy a osobními asistenty vyrazili ven a podle hesla "nejdříve si ukliď před svým prahem" provedli jarní úklid zahrady a hřiště. Skončili jsme se západem slunce. Čas zůstal i na vysbírání odpadků u řeky Lužnice. Děkujeme společnosti Rumpold za poskytnutý kontejner. Jsme pyšní na to, jak v naší péči celý areál, který máme svěřený od Města Tábor do užívání, vzkvétá.
Certifikát kvality
V dubnu 2019 proběhla recertifikace našeho Denního stacionáře a v květnu jsme obdrželi plný počet hvězd Značky kvality v sociálních službách.
Dobrovolnický den HOCHTIEF CZ a. s.
17. května jsme se na zahradě Centra Kaňka opět velmi rádi potkali s dobrovolnickou skupinou pana Radka Bačovčina ze střediska Ocelové konstrukce a opláštění firmy Hochtief CZ a.s., která si nás už před lety vzala pod křídla a svými odbornými zásahy pomáhají našemu převážně ženskému kolektivu pečovat o rozsáhlý areál Centra Kaňka a kultivovat ho.
EON digikampaň
Naše dlouhodobá spolupráce se společností E.ON Česká republika v roce 2019 vyvrcholila zařazením Centra Kaňka do jedné ze tří neziskových organizací, které získaly od zákazníků společnosti E.ON hlas při přechodu na elektronickou fakturu. Hlasy byly proměněny v krásnou částku, za kterou jsme pořídili speciální vertikalizátor pro děti s postižením. Společnosti E.ON i jejím zákazníkům, kteří pro nás hlasovali, patří náš velký dík.
Noc snů v ZOO Tábor
V červnu se už potřetí v Táboře konala po vzoru celosvětové aktivity Noc snů v ZOO Tábor. Brány táborské ZOO byly otevřeny pouze pro děti s postižením a jejich rodiny. Do akce se spolu se ZOO Tábor připojilo kromě Centra Kaňka dalších 5 místních neziskových organizací, které se podílely na jejím průběhu.

Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní pro veřejnost
Akci v pátek 7. června moderoval jako vždy Pan Jahoda, průběžně od 16 až do 22 hodin hrála kapela Le´Grace. Od 16 do 18 hodin byla všechna stanoviště plně obsazena dětmi. 8 stanovišť Kaňkohraní bylo doplněno malováním na tvář, výrobou mýdel, kolem štěstí, balónkovými zvířátky a celý večer nás bavila vystoupení kejklíře a kouzelníka PETa. K 17. narozeninám Kaňky jsme rozkrájeli a společně snědli obří dort. Centru Kaňka popřáli gratulanti a přípitek završil oficiální část. Až do setmění jsme pak poslouchali oblíbené písničky. Akce proběhla za podpory města Tábor - dotačního programu kulturní aktivity. Děkujeme!
LEAP charitativní projekt ZŠ Jarov
Mnoho let pořádal LEAP program nadstavbové výuky anglického jazyka v rámci ZŠ Jarov charitativní akci. Její výtěžek rozděloval mezi tři potřebné organizace. Centrum Kaňka je mezi nimi. Na oplátku děti ze ZŠ Jarov navštěvovaly Kaňku, společně s našimi dětmi trávily den v Táboře a poznávaly naši organizaci a práci. Deanna Barešová a její spolupracovníci, kteří mnoho let byli duší tohoto projektu, tak přirozeně vštěpovali dětem, že pomáhat těm, kdo neměli takové štěstí, je přirozené. 20. června 2019 jsme opět převzali na slavnostní akci v Praze šek, tentokrát na krásných 8 000 Kč. Děkujeme a je nám líto, že projekt končí a naše přátele už nebudeme vídat tak pravidelně.
Kuře pomáhalo dětem
Kaňka byla v roce 2019 jedenáctým projektem z 50 ve sbírce Pomozte dětem 2019. Náš projekt podpořil sportovně rehabilitační pobyty dětí s postižením. Děkujeme Vám, že jste do celorepublikové sbírky přispěli. 21.6. proběhlo na zahradě NROS slavnostní předání šeků organizacím, kterým vybrané peníze během 21. ročníku pomohou realizovat projekty určené těm, kteří to potřebují nejvíce a to ohroženým a znevýhodněným dětem.
Slavnostní předávání vysvědčení 28.6.2019
V naší speciální škole se na rituály klade velký důraz. Proto i předávání vysvědčení dáváme patřičnou pozornost. Pracovníci naší školy si dali práci s vyzdobením i celým slavnostním dnem a připravili dětem krásné chvíle, které je vyprovodily na prázdniny.
Tesco projekt Vy rozhodujete, my pomáháme
Do 14. července 2019 se pomocí žetonů vhozených do schránek jednotlivých organizací hlasovalo pro 4 vítězné projekty na prodejnách TESCO. Náš projekt na podporu psychologické poradny pro rodiny dětí s postižením byl mezi nimi a zvítězil. Finance z tohoto projektu byly použity na financování psychologické péče o rodiny dětí s postižením.
Červencový Sportovně rehabilitační integrovaný pobyt v Chlumu u Třeboně
Centrum Kaňka pořádá jako jeden z nástrojů práce s dětmi i rodiči dvakrát ročně sportovně rehabilitační pobyty. V týdnu od 7. do 13. července 2019 proběhl ten letní. Rekordní počet účastníků znamenal i rekordní náklady. Ty nám pomohla dofinancovat "kuřecí" sbírka Pomozte dětem. Celkem se letos zúčastnilo 87 osob, z toho 38 dětí s postižením a jejich zdravých sourozenců, a také 7 dobrovolníků.
Charitativní noční běh Tábor triathlon festivalu
3. srpna 2019 večer na náměstí TGM startoval charitativní noční běh Tábor triathlon festival. Mottem bylo "Sportovci pomáhají sportovcům s hendikepem!". Výtěžek ze startovného historicky prvního ročníku nočního běhu, který činil 23 500 Kč, dofinancuje sportovně rehabilitační pobyt týmu monolyžařů Centra Kaňka na horách. Děkujeme týmu Táborského triatlonu v čele se Šimonem Kunclem za krásnou akci. Závodit přišli i mnozí zaměstnanci Centra Kaňka.
Oranžové kolo ve Zlivi šlapalo i pro Kaňku
Mrkvové slavnosti ve Zlivi už tradičně hostily charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ. Bylo nám velkým potěšením se stát jednou ze dvou podpořených organizací s naším projektem "Dofinancování pobytů Rané péče pro rodiny dětí s postižením". Do Zlivi vyrazil na podporu šlapání celý tým zaměstnanců z Centra Kaňka, který strhl návštěvníky k obrovskému výkonu. Vyšlapalo se úžasných 50 086 Kč. Děkujeme Nadaci ČEZ za systematickou práci v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Příměstský tábor Centra Kaňka
V rámci volnočasových aktivit jsme nabídli i v roce 2019 rodičům dětí zdravých i s postižením týdenní integrovaný příměstský tábor v Centru Kaňka. Zájem byl veliký a bohužel jsme nemohli uspokojit všechny. Týden v Kaňce si děti moc užily.
Renault Continental Beskydská 7 a Každý metr pomáhá
Protože projekt "Každý metr pomáhá" v rámci extrémního přechodu dvojic B7 pomáhá finančně i Centru Kaňka, pracovníci a dobrovolníci z Kaňky se na oplátku stali nyní už neodmyslitelnou součástí podpůrného týmu závodu. I v roce 2019 byl tým Kaňky
při tom a pomáhal organizátorům na trati i v zázemí, ve dne i v noci. Výtěžek ze startovného pomohl dofinancovat naše služby.
Koncert, který otevírá dveře
Už po sedmé na svatého Václava 28. září odpoledne vypukl velký charitativní koncert Centra Kaňka na Žižkově náměstí v Táboře. Jako zlatý hřeb letos vystoupili David Stypka & Terezie Kovalová & Bandjeez, dále nám hrály naše spřátelené kapely Cihelna a spol., Le´Grace a Music Stars ZUŠ Sezimovo Ústí. Sportovní, výtvarná i zážitková stanoviště nejen pro rodiny s dětmi a další doprovodný program podle motta bourání bariér zabavili všechny přítomné mezi vystoupením kapel. Už v pátek vyrazili studenti ze septimy Gymnázia PdC s kasičkami naší veřejné sbírky do ulic Tábora - zvali Vás na koncert a prosili o příspěvek do sbírky. Během sobotního odpoledne pak stáli na Žižkově náměstí. Podařilo se vybrat krásnou částku 74 299 Kč, která přispěje Centru Kaňka na rekonstrukci prostor denního stacionáře pro děti a mládež s postižením. Akci podpořil NF AVAST, Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Podpora kultury, Město Tábor v rámci dotací z kulturního fondu. Poděkování patří i společnostem Technické služby Tábor a E.ON Česká republika. Akce proběhla pod záštitou starosty města Tábor. V souvislosti s akcí nám navíc společnosti Brisk a API CZ věnovaly finanční dar.
Pobyt rané péče Kaňka - Arpida
Ve čtvrtek 3.10. 2019 se do střediska Pluhův Žďár už poněkolikáté sjely rodiny těch nejmenších dětí s postižením. Péče o dítě s postižením v raném věku je velice náročná a rodiče bývají na pokraji sil a bez podpory okolí, od kterého jsou postupně izolováni. V rámci pobytů intenzivně pracujeme se 12ti kompletními rodinami. Pod vedením zkušených terapeutů, psychologů a díky speciálnímu programu vytvoříme při pobytu bezpečný prostor pro sdílení a řešení problémů spojených s životem s dítětem s postižením. Podpora cílí i na zdravé sourozence, kteří bývají často upozaďováni. Rodiny projdou intenzivním nácvikem dovedností a schopností rodičů zabezpečit odpovídající potřeby dětí v oblasti výchovy, psychologie, rehabilitačních metod a zdravotních potřeb. Pobyt podpořili: Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, APSS ČR.
Týden sociálních služeb a Týden rané péče®
V říjnu jsme se, již tradičně, připojili k celostátní akci Týden sociálních služeb, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož cílem je představit sociální služby široké veřejnosti. V listopadu jsme se připojili k Týdnu rané péče, pořádaný Společností pro ranou péči, z.s. Celý týden provázel slogan "Na lidech záleží".
Nadace ČEZ podpořila projekt
Už dlouho jsme cítili potřebu vyměnit dosluhující pomůcky pro program sedmi rehabilitačních programů u nás v Centru Kaňka a pořídit i nové podle nejnovějších výzkumů. V posledních letech totiž došlo k velkému nárůstu zájemců o naši Ranou péči (sociální služba na pomoc dětem s postižením od narození do 7 let a jejich rodinám). Právě sem tedy mířila podpora projektu Pomáhej pohybem Nadace ČEZ. Kromě pomůcek nám projekt pomáhá zaplatit i psychologickou péči o rodiče dětí. Projekt končil v únoru 2020.
DMC Mikulášská
V prosinci se autobus dětí z Kaňky tradičně zúčastnil Mikulášské besídky jednoho z našich nejvěrnějších partnerů - firmy DMC Management Consulting v Pražském hotelu Blue Orange. Děkujeme za krásnou akci, na které jsme mohli participovat.
ČSOB pomáhá regionům
Bouřlivé hlasování o Divokou kartu, kterou jsme nakonec vyhráli, naše "Vozíčkáře na lyžích" dostalo v soutěži do finále a zajistilo nám krásné třetí místo. Děkujeme za Vaši podporu. 4 projekty v každém kraji dostaly od ČSOB darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělilo 150 000 Kč.
Společné vzdělávání zaměstnanců
I v roce 2019 jsme zorganizovali několik přednášek z oboru pedagogiky a psychologie pro zaměstnance. V zájmu společného přístupu k dětem jsme se rozhodli tyto vzdělávací akce zpřístupnit i rodičům a přizvat je k nim. Jednalo se o přednášky sexuální problematiky Petra Eisnera DiS., dále o sebeobslužné činnosti klientů Mgr. Veroniky Vítové a rady o vhodných přístupech k dětem s postižením v rodině PaedDr. Zdeňka Martínka.
Dobrovolnické dny
V průběhu roku 2019 Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady, dětského hřiště i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům ze Skupiny ČEZ, firmy Hochtief CZ a.s. a České pojišťovny a.s. Velký dík také patří všem z řad rodičů a rodin zaměstnanců Centra Kaňka, kteří se do dvou pro ně organizovaných dobrovolnických dnů také zapojili.

2019

12. prezentační ples se konal 12. ledna 2018 díky velkorysé podpoře našeho dlouholetého partnera, Hotelu MAS Sezimovo Ústí. Tentokrát s tématem "Škraboškový bál", v báječných rytmech kapely "Uskupení za účelem" a jedinečného moderování Marka Cihláře. Výtěžek ze vstupného a soutěže o ceny byl jako již tradičně věnován na uspořádání týdenního zimního sportovně rehabilitačního pobytu dětí s postižením v Černém Dole.

Dívčí válka: 28. března 2018 ve Velkém sále Divadla Oskara Nedbala proběhlo již po šesté benefiční představení Centra Kaňka. Ochotníci z Dražic s nadšením a nezištně zahráli pro Centrum Kaňka už podruhé, tentokrát v legendární komedii Dívčí válka. Představení se uskutečnilo za finanční podpory Kulturního fondu Města Tábor. I díky této podpoře mohl být výtěžek ze vstupného ve výši 34.000,- Kč beze zbytku použit na zajištění odborné péče o děti s postižením v Centru Kaňka. Při příležitosti benefičního představení předal Centru Kaňka finanční ředitel její partnerské společnosti SILON šek ve výši 100.000,- Kč. Vážíme si tohoto gesta společenské odpovědnosti - o to více, že pan Bernard Morawitz velice dobře osobně zná naše zařízení i provoz.

Lyžaři & monolyžaři: Kaňka tradičně jeden březnový týden strávila s dětmi s postižením na integrovaném sportovně rehabilitačním pobytu v Krkonoších.Jak lze skloubit celodenní program pro děti malé a velké, pro děti zdravé a děti s hendikepem? Po jedenácti letech už mají pracovníci Centra Kaňka "vychytané" i nejmenší maličkosti. O každém dítěti se denně diskutuje a probírá se jeho nejvhodnější zařazení do družstev i k asistentům na další den. Financování takových pobytů je vzhledem k počtu asistujícího personálu a dobrovolníků a vzhledem ke specifickým potřebám dětských lyžařů velice náročné. I přes to, že každý účastník pobytu zaplatí cenu obvyklou za lyžařský pobyt, musí Kaňka o.p.s. hledat pro dofinancování cca 1/3 celkových nákladů partnery. V roce 2018 jimi byli Teplárna Tábor a.s. a Jihočeský kraj a také projekt ČSOB pomáhá regionům, ve kterém jsme na "Lyžování s hendikepem" získali 3. místo.

Audity IROPNáš předloňský projekt "Vybudování terapeutických pracoven" byl v roce 2018 hned dvakrát bez připomínek prověřen auditem Ministerstva financí a kontrolou z odboru CRR.

Rekonstrukce koupelen s Domestosem:  Naše MŠ se zúčastnila soutěže, která si klade za cíl zlepšovat hygienickou úroveň koupelen a toalet pro naše nejmenší. Učitelé, asistenti i děti společně plnili úkoly a rodiče i přátelé našeho Centra Kaňka nám pomáhali získávat body účtenkami za výrobky Domestos. Výsledkem společného úsilí bylo krásné 4. místo v soutěži a odměna 50.000 Kč. Ty jsme použili na rekonstrukci koupelen v pavilonu volnočasových aktivit.

13. dubna jsme "uklidili svět": Ač by mnozí pověrčiví lidé nevystrčili v pátek 13. raději ani nos, u nás na zahradě se to od rána jen hemžilo. K areálu, který má Centrum Kaňka od Města Tábor v dlouhodobé výpůjčce, patří i poměrně velká zahrada, kterou se Centrum Kaňka snaží udržovat a zvelebovat tak, aby mohla sloužit pro klienty Centra, pro rodiče s dětmi docházejícími do našich volnočasových aktivit, i pro veřejné akce, které tu pořádáme.V neposlední řadě nám také není jedno, jak celý areál působí na kolemjdoucí. Proto v posledních letech šedé betonové budovy změnily kabát v rámci akce "zateplení" a původně zpustlá zahrada se postupně vlastními silami mění v udržovaný kout, který láká k posezení i ke hrám.

Oranžové kolo Nadace ČEZ: Projekt "Oranžové kolo pomůže rodinám dětí s postižením" nám v roce 2018 pomůže zajistit služby psychologa pro rodiče a odborné supervize týmu přímé péče. Psychologickou poradnu poskytujeme rodinám našich klientů zdarma. Jde o službu využívanou zejména v rámci rané péče, kdy je třeba ošetřit situaci v rodině nejpalčivěji. Supervize týmu pro naše pracovníky v sociálních službách patří mezi závazné Standardy kvality sociálních služeb. U nás je poskytována i týmu pedagogických pracovníků. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Noc snů v ZOO Tábor: 1. června se už potřetí v Táboře konala po vzoru celosvětové aktivity Noc snů v ZOO Tábor. Brány táborské ZOO byly otevřeny pouze pro děti s postižením a jejich rodiny. Do akce se spolu se ZOO Tábor připojilo kromě Centra Kaňka dalších 5 místních neziskových organizací, které se podílely na jejím průběhu.

Sociální auto pro Kaňku: Děkujeme agentuře Kompakt a hlavně všem, kdo koupí reklamního prostoru na našem novém automobilu pomohli projekt realizovat. Zástupci organizací, které se na koupi auta podílely, se sešli v květnu na zahradě Centra Kaňka, aby byli přítomni předání klíčků i auta samotného. Spolu s malým poděkováním jsme jim nabídli i exkurzi v našich prostorách a věříme, že pro mnohé to byl velký zážitek.

Pomáhej pohybem - pomohli jsme Filípkovi: V zimě 2018 jsme Vás žádali o pomoc pro našeho klienta Filipa prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem. Nadaci ČEZ a všem, kdo svůj sportovní výkon věnovali našemu projektu, děkujeme - projekt byl velice rychle naplněn a Filípkovi slouží nejenom nový odpočinkový kout v Kaňce, ale jeho matce už bylo předáno nové doplacené auto.

Zahradní slavnost a Strom Olgy Havlové: 15. června 2018 jsme v Centru Kaňka oslavili zároveň dvě příležitosti. Kaňka slavila 16 let od svého vzniku, proto už od časného odpoledne probíhal na celé zahradě velký program pro rodiny s dětmi s názvem Kaňkohraní, podpořený z dotací KF Města Tábor. Děti sbíraly odměny na stanovištích, dívaly se na kejklíře PETa a báječné představení svých kamarádů z Kaňky, zkoušely si zabubnovat, malovat obří plátno, vyrobit mýdlo a na tvář si nechaly namalovat oblíbené zvířátko. Této události jsme v 18 hodin využili ke slavnostnímu aktu představení Stromu Olgy Havlové všem přítomným, kterých bylo letos rekordních 450. V roce 2018 by se totiž Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti bude po celé České republice vysazeno 85 stromů dobré vůle. Město Tábor a Centrum Kaňka si považují za čest, že se mohli připojit k projektu Výboru dobé vůle - Nadace Olgy Havlové. Po oficiální části následovalo představení kouzelníka a slavnostní šerpování žáků naší školy, kteří tento rok odcházely do "velkého" života. Až do večera jsme pak společně pokračovali v oslavě při písničkách kapely Le´Grace.

Sportovně rehabilitační integrovaný pobyt: Letošního už patnáctého integrovaného pobytu se zúčastnilo celkem 39 dětí, z toho 27 s postižení a 12 jejich zdravých kamarádům. Mnohé děti byly na pobytu i s rodiči (pro ně byl připraven doprovodný program), některé už sami - ty večer ukládaly do postýlek "tety a strejdové z Kaňky". O organizaci, program a péči o děti se postaralo 12 zaměstnanců z Centra Kaňka a jako již tradičně dobrovolníci z řad naší mládeže. Pobyt byl kromě plateb účastníků dofinancován z vlastních zdrojů Kaňka o.p.s. (sponzoři) a dále z dotace Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Tábor.

Rekonstrukce výdejny stravy proběhla o školních prázdninách a výrazně usnadnila výdej stravy našim školákům. Rekonstrukci pomohla financovat společnost Silon a.s. svým finančním darem a velkou pomocí byl i věcný dar společnosti RM Gastro.

Na konci prázdnin byli zaměstnanci Kaňka o.p.s. proškoleni v nástavbovém kurzu Bazální stimulaceⓇ. Koncept Bazální stimulaceⓇ využíváme v každodenní práci. Po odborném auditu, jsme obdrželi certifikát "Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulaceⓇ". Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace®.

Zdravé město: Proběhl projekt "Nákup cvičebních pomůcek ZTV pro prevenci pohybového aparátu dětí v Centru Kaňka ulehčí jejich terapii". Město Tábor v programu Zdravé město Tábor přispělo Centru Kaňka 70% z celkové ceny pořízených pomůcek.

Příměstský tábor Centra Kaňka: V rámci volnočasových aktivit jsme nabídli i v roce 2018 rodičům dětí zdravých i s postižením týdenní integrovaný příměstský tábor v Centru Kaňka. Zájem byl veliký a bohužel jsme nemohli uspokojit všechny. Týden v Kaňce si děti moc užily.

Renault Continental Beskydská 7 a Každý metr pomáhá: Protože projekt "Každý metr pomáhá" v rámci extrémního přechodu dvojic B7 pomáhá finančně i Centru Kaňka, pracovníci a dobrovolníci z Kaňky se na oplátku stali nyní už neodmyslitelnou součástí podpůrného týmů závodu. I v roce 2018 byl tým Kaňky při tom a pomáhal organizátorům na trati i v zázemí, ve dne i v noci. Výtěžek ze startovného pomohl dofinancovat naše služby.

Koncert, který otevírá dveře - pošesté! Obrovský dík patří Vám všem, kteří jste zaplnili náměstí TGM, bavili se a přispívali do kasiček veřejné sbírky. Koncert by se nemohl uskutečnit bez každoročního nezištného vystoupení kapel Music Stars ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením Ivany Zelenkové, Le´Grace, kteří nás hudbou provází po celý život Kaňky, naší spřátelené a nám fandící Cihelny a spol. Už podruhé pro nás zahráli Tábor Superstar Band fragmenty z rockové opery Jesus Christ Superstar, tentokrát s nimi pro Kaňku zpíval i Honza Toužimský. Moc si vystoupení výše uvedených protagonistů vážíme a děkujme za čas, který mohli strávit svými zájmy nebo s rodinami. Je dobře, že ho věnovali Centru Kaňka. Odpoledne vystoupila také pozvaná kapela Jablkoň. Jejich skladba "Nesmělá" doprovodila vystoupení dětí z Kaňky s dopomocí svých asistentů a učitelů. Před takovým davem vystupovali poprvé, ale moc si to užili a pracovnímu názvu "Kaňka a její tygři" neudělali ostudu. Akci již tradičně podpořili: Jihočeský kraj v rámci kulturních grantů, Město Tábor v rámci dotací z kulturního fondu, Brisk Tábor a.s. a APSS ČR. Poděkování patří i společnostem Technické služby Tábor a E.ON Česká republika. Hrdiny naší akce jsou studenti sexty Gymnázia PdC pod vedením profesora Kálala, kteří neváhali nasadit sebe sama a přesvědčit veřejnost, že je důležité přispět.

Dlouhodobá spolupráce s Hochtief a.s.: Přehnala se další sezóna firemních dobrovolnických dnů, které jsou pro naši neziskovou organizaci vítanou pomocí při svépomocných pracích pomáhajících nám bez velkých nákladů udržovat a velebit velký areál svěřený nám Městem Tábor do užívání. K naší velké radosti se nám opět ozvala parta zaměstnanců společnosti Hochtief CZ a.s. Středisko Ocelové konstrukce a opláštění pod vedením pana Radka Bačovčina nás před třemi lety vzalo pod svá křídla a protože jsou to převážně muži a navíc řemeslně zdatní, bereme je vždy všemi deseti:-). Za dobu spolupráce jsme "s Hochtiefem" udělali kus práce: postavili jsme na zahradě tzv. smyslový chodníček, vymalovali některé pracovny, natřeli vozíčkářské rampy a instalovali nové nájezdy pro vozíčkáře, každoročně s jejich pomocí udržujeme velkou zahradu v našem areálu. V roce 2018 jsme je požádali o pomoc při rekonstrukci nevyhovujících betonových pískovišť, která na zahradě areálu Centra Kaňka zůstala z 80. let po původní školce. Děkujeme!

Pobyty rané péče Kaňka - Arpida: Ve spolupráci s Centrem Arpida, jsme roce 2018 v nové Louce u Albrechtic pro 14 rodin realizovali jarní a podzimní víkendový pobyt s názvem "raná péče spolu". Program byl zaměřen nejen pro děti s postižením, ale i pro jejich rodiče a sourozence. Oba pobyty byly financované díky finančnímu příspěvku od Nadace J&T. Cílem podobných pobytů je vytvoření příležitostí pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi se zdravotním postižením využívajícím služeb rané péče, intenzivní vzdělávání směřované k nácviku dovedností a schopností rodičů zabezpečit odpovídající potřeby dětí v oblasti výchovy, psychologie, rehabilitačních metod a zdravotních potřeb.

Týden sociálních služeb a Týden rané péče®: V říjnu jsme se, již tradičně, připojili k celostátní akci Týden sociálních služeb, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož cílem je představit sociální služby široké veřejnosti. V týdnu od 8. do 14. října 2018, jsme pozvali širokou veřejnost na den otevřených dveří, kdy jsme mohli zájemce informovat o našich službách a doprovodit je při prohlídce prostor Centra Kaňka, doplněných ukázkami z činností. Od 5. do 11. 11. 2018 se konal Týden rané péče, pořádaný Společností pro ranou péči, z.s. Celý týden provázel slogan "Na lidech záleží". V tomto týdnu jsme nabízeli Den rané péče v Kaňce. Zájemci se mohli seznámit s tím, co nabízí sociální služba raná péče, prohlédnout si různé pomůcky pro práci s nejmenšími dětmi.

Půjčovna pomůcek rané péče: Výbor dobré vůle Olgy Havlové - Nadace Olgy Havlové a společnost E.ON Česká republika podpořili projekt Půjčovna pomůcek rané péče Kaňka o.p.s.. Pestré a profesionální spektrum pomůcek a hraček motivuje dítě ke hře - jiná cesta rehabilitace v tomto věku a při častém spojení s mentálním opožděním neexistuje. Zájem dítěte brzy opadne a je třeba nasadit novou, neokoukanou hračku, aby rehabilitace pokračovala. Rodiny často nejsou schopny pomůcky v takové míře hradit, proto je centrálně zřízená půjčovna efektivní cestou, jak lépe pomoci více dětem.

Společné vzdělávání s Centrem Arpida: Společně s Centrem Arpida jsme se zapojili do společného vzdělávání v rámci projektu "Kruh podpory-cesta k běžnému životu", který financuje Nadační fond Avast. Vzdělávání pracovníků obou zařízení bylo realizováno prostřednictvím vzdělávací organizace Quip. Hlavním tématem celého vzdělávání bylo individuální plánování s rodinou a využívání technik plánování zaměřeného na člověka.

DMC Mikulášská: V prosinci se autobus dětí z Kaňky zúčastnil tradiční Mikulášské besídky jednoho z našich nejvěrnějších partnerů - firmy DMC Management Consulting v Pražském hotelu Blue Orange. Děkujeme za krásnou akci, na které jsme mohli participovat.

Recertifikace Značky kvality v Denním stacionáři proběhla v prosinci 2018. Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od konkrétního zařízení sociálních služeb očekávat. Hodnotí se všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného uživatele této sociální služby. Kaňka o.p.s. po 3 letech zvýšila ze 4 hvězd na plný počet, tudíž na 5 hvězd.

Dobrovolnické dny: V průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady, dětského hřiště i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům ze Skupiny ČEZ, firmy Hochtief CZ a.s. a České pojišťovny a.s. Velký dík také patří všem z řad rodičů a rodin zaměstnanců Centra Kaňka, kteří se do dvou pro ně organizovaných dobrovolnických dnů, také zapojili.

2017

The TapTap: Nefňuka. Divadelní představení Centra Kaňka proběhlo 9. února v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Projekt Nefňuka opoustil budovu ND a v Táboře se představil poprvé ve své zájezdní verzi. Představení kromě vstupného diváků finančně podpořila C-Energy Teplárna Planá, Město Tábor a Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Podpora kultury. U příležitosti představení jsme od společnosti Silon s.r.o. přijali šek na podporu provozu Centra Kaňka.

Lyžaři & monolyžaři: Kaňka tradičně druhý březnový týden strávila s dětmi s postižením na integrovaném sportovně rehabilitačním pobytu v Krkonoších. Pobytu se zúčastnilo 39 dětí bez rodičů či s rodiči, organizační zajištění tvořilo 17 zaměstnanců Centra Kaňka a 6 dobrovolníků. Monolyžařský tým tvořilo 6 monolyží.

Rekonstrukce sociálního zařízení 2. patra pavilonu "A". Se souhlasem vlastníka objektu (Město Tábor) jsme 27.2.-3.3. 2017 provedli rekonstrukci sociálního zařízení sloužícího pro Volnočasové aktivity a pro Školní družinu. Na financování se podílela Nadace GCP.

Hřiště si vypěstujeme sami! Den Země jsme oslavili v Kaňce ve jménu zahradních prací. Pro ty, které zajímalo, jak lze herní prvek na zahradu pořídit bez plastů, z přírodních materiálů a daleko levněji proběhl veřejný workshop, kde nám profesionálové ukázali jak navést, zastřihnout a svázat vrbičkové proutky, a tak vytvořit prolézačku nebo přístřešek. Za podporu projektu vděčíme dotačnímu programu Města Tábor na podporu ochrany životního prostředí.

Péče o zaměstnance: V rámci supervizí pracovních týmů i ročního hodnocení zaměstnanců byla zaznamenána potřeba pracovat na vzájemné komunikaci našich zaměstnanců. V květnu jsme proto absolvovali teambuilding na Vávrovce, který byl zaměřen hlavně na vzájemnou komunikaci.

Noc snů v ZOO Tábor pro děti s postižením: 2. června se už podruhé v Táboře konala po vzoru celosvětové aktivity Noc snů v ZOO Tábor. Do akce se spolu se ZOO Tábor připojilo kromě Centra Kaňka dalších 5 místních neziskových organizací, které se podílely na jejím průběhu.

Emil Open 2017: V červnu proběhly 6. evropské hry handicapované mládeže. Kaňka byla při tom. Náš tým přivezl zlato, stříbro i bronz. Jsme na ně pyšní!

Odstranění bariér na zahradě Kaňky: Díky výtěžku z veřejné sbírky na odstranění bariér jsme vyměnili další kus letitých rozpraskaných zahradních dlaždic a dokončili bezbariérový přístup do zahrady ze všech pavilonů. Pomohla nám v tom skupina firemního dobrovolnického dne společnosti Hochtief, která se už podruhé rozhodla uplatnit svůj fortel v náš prospěch.

Zahradní slavnost aneb 15 let spolu: Kaňka v rámci akce pro veřejnost s názvem "Kaňkohraní" 16. června oslavila své 15. narozeniny. Akce byla podpořena z Kulturního fondu Města Tábor.

Sportovně rehabilitační pobyt v Chlumu u Třeboně: Na dofinancování tradičního letního pobytu se podílelo Město Tábor.

Příměstský tábor Centra Kaňka: V rámci volnočasových aktivit jsme nabídli i v roce 2017 rodičům dětí zdravých i s postižením týdenní příměstský tábor v Centru Kaňka.

Adidas Continental Beskydská Sedmička v rámci extrémního přechodu dvojic B7 pomáhá finančně i Centru Kaňka. Pracovníci a dobrovolníci z Kaňky se na oplátku stali nyní už neodmyslitelnou součástí podpůrného týmů závodu. Výtěžek ze startovného pomohl dofinancovat sociální službu Raná péče.

Projekt "Vybudování terapeutických pracoven ve společnosti Kaňka o.p.s.": byl spolufinancován Evropskou unií. Kaňka o.p.s. již léta řešila nedostatek vhodných prostor pro pracovny terapií a sociální službu Raná péče, které jsou jedním z hlavních pilířů naší práce. Podařilo se nám uspět ve výzvě OP IROP - Rozvoj sociálních služeb - SC 2.1. Tím se ukončilo složité vícezdrojové financování dlouhodobého projektu, který kromě OP IROP podpořila Nadace ČEZ, společnost SILON a.s. a drobní dárci v rámci veřejné sbírky. 2. října. 2017 proběhlo slavnostní otevření.

Koncert, který otevírá dveře - popáté: čerstvý držitel Ceny Anděl ve dvou kategoriích Thom Artway, Circus Ponorka, Le´Grace, Cihelna, Music Stars ZUŠ Sezimovo Ústí. To byly lahůdky už pátého charitativního Koncertu pro Centrum Kaňka. Navzdory překrásnému počasí, které mnoho lidí vytáhlo na prodloužený víkend mimo Tábor, se vybrala skvělá částka 50.181,- Kč.

Týden sociálních služeb a Týden rané péče®: v roce 2017 jsme se zapojili do dvou celostátních kampaní: od 2. do 6. října probíhal celostátní Týden sociálních služeb, Týden rané péče® proběhl od 6. do 12. listopadu.

Oranžové kolo Nadace ČEZ: ...pro nás šlapalo 5. listopadu v rámci ME v cyklokrosu. Důstojným "soupeřem" nám byl na druhém kole Domácí Hospic Jordán. Projekt "Oranžové kolo pomůže rodinám dětí s postižením" nám v roce 2018 pomůže částkou 52.177,- Kč zajistit služby psychologa a odborné supervize pracovního týmu přímé péče.

DMC Mikulášská: v prosinci se autobus dětí z Kaňky zúčastnil tradiční Mikulášské besídky jednoho z našich nejvěrnějších partnerů - firmy DMC Management Consulting. Děkujeme za krásnou akci, na které jsme mohli participovat.

Dobrovolnické dny: i v průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady, dětského hřiště i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům ze Skupiny ČEZ a firmy Hochtief CZ a.s. a České pojišťovny a.s. Velký dík také patří všem z řad rodičů a zaměstnanců Centra Kaňka, kteří se do dvou pro ně organizovaných dobrovolnických dnů také zapojili.

2016

Výroční 10. ples Kaňky o.p.s. se nesl v motýlím duchu. A díky Hotelu MAS Sezimovo Ústí, moderujícímu Marku Cihlářovi, Sportovnímu tanečnímu klubu 6Dance vedenému Hankou Stehlíkovou, Ivě Lutovské a Martinu Nevelošovi s jejich svěřenci a kapele Big Papa také s lehkostí motýla proběhl. Výtěžek plesu ze vstupného činil 35.400,- Kč a byl tradičně použit na dofinancování zimního sportovně rehabilitačního pobytu dětí v Černém Dole.

Nová Stand-up comedy "CELEBRITY" v podání herce a režiséra Ondřeje Sokola zaplnila 5. února velký sál Divadla Oskara Nedbala v Táboře nejenom diváky, ale hlavně výbuchy smíchu. Milovníci partičkovského humoru i přátelé Centra Kaňka, které do hlediště přivedl charitativní přesah celé akce, svou přítomností pomohli Kaňce financovat projekt přestavby terapeutických pracoven. Toto téma přivedlo do divadla i pana Bernarda Morawitze, který za partnerskou společnost SILON předal Kaňce již tradičně darovací šek v hodnotě 100.000,- Kč. Starosta Města Tábor pan Jiří Fišer, který nad představením převzal záštitu, pak vyslovil všem z Kaňky dík za jejich práci pro děti s postižením. Město Tábor rovněž podpořilo akci částkou 5.000,- Kč z Aktivních grantů odboru KaCr. Výtěžek akce činil 38.000,- Kč.

Kaňka tradičně třetí březnový týden strávila s dětmi s postižením na integrovaném sportovně rehabilitačním pobytu v Krkonoších. Náš monolyžařský tým budil na sluncem zalité sjezdovce zaslouženou pozornost. O poznámky typu"...to je asi dobrej adrenalin, ne?" z úst ostatních lyžařů nebyla nouze. A adrenalin to je! Za pomoc při dofinancování pobytu děkujeme Teplárně Tábor, projektu ČSOB pomáhá regionům a Městu Sezimovo Ústí.

Kaňka už má výtah v pavilonu "B". Na přípravách investičního projektu "Stavební úpravy objektu Kaňka o.p.s." pracujeme již od ledna roku 2015. S vyhlášením tolik očekávané výzvy SC2.1 "Rozvoj sociálních služeb" si ale IROP dal na čas. Z původního termínu "podzim 2015" se přes "začátek roku 2016" výzva stala oficiálně přístupná žadatelům až na konci května 2016. V té době jsme ale již začínali s realizací první fáze tohoto projektu, vybudováním bezbariérového přístupu do 1. patra pavilonu "B", kde v druhé fázi projektu(léto 2017) vzniknou nové terapeutické pracovny. Začít s výstavbou výtahu s rizikem, že podporu nezískáme, byla jediná možnost, jak neztrácet čas a neodsouvat realizaci tolik potřebného projektu. Budovat totiž můžeme pouze o prázdninách, mimo školní rok, kdy je tento pavilon bez provozu. Využili jsme možnost uplatnit v rozpočtu projektu náklady vzniklé před podáním žádosti. Polovinu nákladů na výtah jsme získali od Nadace ČEZ a společnosti Silon s.r.o., druhou polovinu nám půjčilo Město Tábor, které nám vyšlo v této nestandardní situaci vstříc. Výtah za celkovou částku 1.183.042 Kč je vybudovaný, žádost do IROP o podporu projektu "Stavební úpravy objektu Kaňka o.p.s." byla 20. 10. 2016 podána a podle momentálních informací splnila podmínky věcného hodnocení (získala 35 bodů ze 40).Už čekáme jen na oficiální výsledek, zda projekt s celkovými náklady cca 4.500.000 podporu získá...a s optimismem a vírou ve šťastný konec se těšíme, že na konci září 2017 budou mít naši klienti první terapie v nových pracovnách. Výtah je tam snadno vytáhne!

Kaňka v rámci akce pro veřejnost s názvem "Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní" 10. června oslavila své 14. narozeniny. 

Nejenom počasí, ale i atmosféra na příměstském táboře v Kaňce byla v srpnu opravdu indiánsky letní. Nebylo jednoduché vydržet indiánské mlčení, nebo trefit oštěpem bizona. Malí indiáni však ve všech zkouškách a nástrahách obstáli. Mohli se pak vydat na cestu za amuletem slunce.

B7 a veřejná sbírka "Každý metr pomáhá". Adidas - Continental Beskydská sedmička je extrémní přechod Beskyd Javorový - Javorník a má statut otevřeného Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic. Zaměstnanci Kaňky opět dobrovolnicky pomáhali pořadatelům zajistit zdárný průběh extrémního přechodu Beskyd. Výtěžek ze startovného pro Kaňku činil krásných 65.000,- Kč.

Music Stars Band ZUŠ Sezimovo Ústí, Cihelna a spol. (Veselí nad Lužnicí), His Master´s Voice Band. Jako zlatý hřeb koncertu pak vystoupil Kamil Střihavka a Leaders! Neopakovatelná atmosféra naplněného Žižkova náměstí opět nezklamala. Přispěla i k tomu, že se do dárcovských pokladniček vybrala rekordně nejvyšší částka. 92.516,- Kč. Není obvyklé, aby nezisková organizace získala během své veřejné sbírky tak vysokou částku. 

V průběhu roku 2016 Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady, dětského hřiště i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům ze Skupiny ČEZ, z firem Hochtief CZ a.s., Rossmann, spol. s r.o., Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisenbank a.s. Velký dík také patří všem z řad rodičů a zaměstnanců Centra Kaňka, kteří se do dvou pro ně organizovaných dobrovolnických dnů také zapojili. Díky všem těmto dobrovolníkům Centrum Kaňka může udržovat a zvelebovat areál.

2015

16. ledna proběhl 9. prezentační ples Kaňky o.p.s. - Rukavičkový bál. Výtěžek byl věnován na zimní sportovně rehabilitační pobyt.

4. února 4. února v táborském divadle Dražičtí komedianti hráli pro Kaňku benefičně kus z pera Járy Cimrmana "Afrika". Koupí vstupenky jste v plné výši její ceny přispěli do veřejné sbírky na přestavbu terapeutických pracoven v Centru Kaňka.

Již 10. v řadě proběhl za účasti rekordních šesti monolyžařů lyžařský a monolyžařský výcvik v Černém Dole.

Projekt Hřiště stále žije! V návaznosti na loňskou akci neformální skupiny Nohama na zemi, kdy se nám podařilo položit základy novému hřišti na zahradě Centra Kaňka (více zde), se díky dvěma dobrovolnickým skupinám a krásné občanské aktivitě lidí z Lomu u Tábora daří naše nové hřiště dále rozšiřovat a zvelebovat. Charitativní vánoční jarmark v Lomu u Tábora vynesl krásnou částku 17.800 Kč, kterou pořadatelé věnovali Kaňce. Díky tomu si Kaňka může dovolit pořídit na svépomocí budované hřiště v areálu další herní prvek - houpačku se speciální sedačkou umožňující bezpečný sed i dětem nejmenším a tělesně postiženým.

2. června navštívila Kaňku první dáma paní Ivana Zemanová, aby předala šek své nadace na 100.000,- Kč.

V červnu jste také Pomohli Kaňce pohybem prostřednictvím aplikace Nadace ČEZ "EPP" a sportováním jste získali body, které se připsaly na konto našeho projektu "Výtah pro Kaňku". Cílová částka byla 400 tisíc korun a 8. 6. 2015 byla naplněna. Kaňka tak díky Vám získala od Nadace ČEZ 400.000 Kč.

Zahradní slavnost aneb 13 let spolu jsme oslavili 19. 06. 2015. Zlatým hřebem programu bylo divadlo Dokola s pohádkou "Jak mlynář Jíra ke štěstí přišel", vystoupení kejklíře Toma a interaktivní bubnování, ukázky šermu i expozice Zvířátka z farmy. 10 interaktivních zážitkových stanovišť pro děti zajistili zaměstnanci Centra Kaňka a naši přátelé. Slavnostně jsme představili nový kabát Kaňky v rámci projektu zateplení a představili nový projekt přestavby terapeutických pracoven a jeho sponzory.

Po letech čekání se Kaňka dočkala zateplení svých prostor, díky kterým ušetří každý rok vysokou částku za vytápění. Vlastník objektu Město Tábor realizovalo od září 2014 stavební opatření za účelem snížení energetické náročnosti budov. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Projekt zateplení byl ukončen 31. května 2015. Výsledkem je i nový "kabát" pavilonů, ze kterého se těšíme. Spolu s novým hřištěm (viz projekt Hřiště) jsme se dočkali hezkého a útulného exteriéru, který uživatele Centra Kaňka vítá přívětivěji, než původní panelové pavilony.

B7 a veřejná sbírka "Každý metr pomáhá": Adidas - Continental Beskydská sedmička je extrémní přechod Beskyd Do kasičky veřejné sbírky "KAŽDÝ METR POMÁHÁ" na pyramidě přispěli letos účastníci závadu na Kaňku o.p.s. úžasných a rekordních 48.925,- Kč. Dalších 25.000,- věnoval jako dar Kaňce INSTITUT Bazální stimulace®..

Protože je v Kaňce stále co zlepšovat a prostory pro odborné terapie pro děti s postižením v Centru již dlouho nevyhovovaly, pokračovala Kaňka v úspěšném charitativním projektu z loňského a předloňského roku. Letošní charitativní koncert na Žižkově náměstí proběhl na svatého Václava v pondělí 28. září od 13 do 20 hodin. Výtěžek veřejné sbírky, která v pondělí a úterý proběhla v ulicích Tábora, bude použit na přestavbu pracoven terapií tak, aby Kaňka mohla lépe uspokojit potřeby dětí s postižením z Tábora a okolí. Letos na Žižkově náměstí vystoupili: Le´Grace, Music Stars Band, Cihelna a spol. ,Fast Food Orchestra ,Tábor Superstar Band. Do kasiček veřejné sbírky se vybralo 49.624,- Kč.

2014

Díky každoroční přízni Hotelu MAS v Sezimově Ústí mohl 28. 2. proběhnout již 8. prezentační ples Kaňky o.p.s. - Parukový bál. Vyprodáno bylo jako tradičně hned po zahájení rezervace vstupenek a krásný výtěžek plesu pomohl uhradit monolyžařský výcvik na zimním sportovně-rehabilitačním pobytu Kaňky.

Lyžařský a monolyžařský výcvik - již podesáté se uskutečnil v rámci volnočasových aktivit týdenní zimní sportovně rehabilitační pobyt.

28. února uspořádala Kaňka o.p.s. benefiční Divadelní představení Othello v podání Divadelního spolku Kašpar. Výtěžek ze vstupného a dalších finančních prostředků získaných od firmy Silon s.r.o., Nadace České pojišťovny, Města Tábor a projektu "Era pomáhá regionům" v souvislosti s představením byly použity na dokončení "Projektu, který otevírá dveře". Konkrétně byly v rámci odstranění bariér pořízeny druhé a třetí automaticky otevírané dveře usnadňující dětem s postižením pohyb v Kaňce.

Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní 2014 - 6. 6. 2014 proběhla oslava 12. narozenin Kaňky. Letos v duchu slavnostního otevření zbrusu nových automaticky otevíraných dveří.

Centrum Kaňka dokončilo roční spolupráci v rámci projektu "Rok společně - krok dopředu" společnosti KPMG Česká republika a předalo pomyslnou štafetu další neziskové organizaci.

Letní sportovně rehabilitační pobyt v Chlumu u Třeboně - další týdenní pobyt, který dělá Kaňku Kaňkou, proběhl v červenci 2014.

Po letech čekání se Kaňka dočkala zateplení svých prostor, díky kterým ušetří každý rok vysokou částku za vytápění. Vlastník objektu Město Tábor realizovalo od září 2014 stavební opatření za účelem snížení energetické náročnosti budov. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Projekt zateplení bude probíhat do června 2015.

Na konci srpna se neformální skupina Nohama na zemi z Českých Budějovic pokusila během 48 hodin pro Kaňku dobrovolnicky vybudovat na zahradě našeho areálu hřiště pro děti s postižením. Jejich nadšení pro dobrou věc rozpoutalo akci, do které se zapojily táborské i mimotáborské firmy. Původní záměr postavit hřiště pouze vlastními silami jsme při pohledu na stav zahrady po jednom dni bagrování rychle přehodnotili a domluvili jsme se s vedením firmy Brisk Tábor, a.s., která nám již podruhé vyšla vstříc a poslala nám své odborníky na pomoc. Konkrétně bylo třeba vyměnit staré dlažby za nové tak, aby hřiště bylo přístupné vozíčkářům, postavit 4 nové certifikované herní prvky a vystavit místo starého pískoviště nový prostorný dřevěný altán. Vřelý dík mnoha dobrovolníkům, kteří na hřišti nechali svůj pot - ten výsledek stojí za to.

Koncert, který otevírá dveře - podruhé. Protože prostory pro odborné terapie pro děti v Kaňce již dlouho nevyhovují, v tradici charitativních koncertů jsme se rozhodli pokračovat, i když budou otevírat dveře v přeneseném významu. Koncert kapely Traband tlumočený do znakové řeči proběhl ve čtvrtek 25.září na Žižkově náměstí. Občané Tábora přispěli podle oficiálního Zápisu o výběru sběrací pokladničky Městského úřadu Tábor 65.822,- Kč. Výtěžek veřejné sbírky na přestavbu terapeutických pracoven v Kaňce navíc částkou 60.000,- Kč navýšila Nadace Divoké husy.

Dobrovolnické dny - v průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a firem z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům firem: KPMG Česká republika, Brisk Tábor a.s., ČEZ a.s. a portálu www.zapojmese.

Projekt Stáže ve firmách Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV byl úspěšně ukončen v roce 2014

Projekt 15. ročníku sbírky Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti byl pro Kaňku o.p.s. velmi úspěšný - projekt "7 terapií" získal v hodnotícím řízení maximální finanční částku 350.000 Kč. Cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu dětí zajištěním uceleného terapeutického programu. Projekt byl realizován v roce 2014.

2013

Ke dni 26. 2. 2013 zaniklo původní Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. a bylo vymazáno z Rejstříku Ministerstva vnitra ČR. Kaňka o.s. byla založena v roce 2002 a veškeré její činnosti od roku 2012 poskytuje Kaňka o.p.s., která sídlí ve stejném objektu.

16. března uspořádala Kaňka o.p.s. benefiční koncert. Profesor Ivan Ženatý pro nás s táborským Bolechem naplnili velký sál divadla v Táboře. Kaňka pro svůj benefiční koncert získala i další silné partnery - Nadaci České pojišťovny a město Tábor. Výtěžek z koncertu byl rovných 100 000,- Kč a byl využit na záchranu terapeutických programů pro děti s postižením v Centru Kaňka.

Naše ergoterapeutka Bc. Pavlína Vaverová získala jako první z Jihočeského kraje certifikát České asociace dětských Bobath terapeutů. Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světě. Pro cvičení jsou určeny mimo jiné speciální Bobath válce, které slouží v rámci konceptu ke speciálnímu protahování a procvičování osob s postižením. Tyto válce byly zakoupeny díky finančnímu daru ČSOB, a. s.

Rekonstrukce přízemí pavilonu "A" Během prázdnin probíhala v pavilonu "A" Centra Kaňka rekonstrukce spojená s vybudováním bezbariérových WC, oddělením tříd a dalších stavebních úprav, vedoucích k zlepšené možnosti vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Rekonstrukci provádělo Město Tábor jako vlastník objektu. Třídy a prostory byly po rekonstrukci zanesené stavebním prachem, vystěhovaný nábytek i pomůcky roznesené po všech koutech. Obrátili jsme se v rámci dobrých vztahů na táborskou firmu BRISK a. s. s velkou prosbou o pomoc a společně s 15 zaměstnanci této firmy stihli třídy během 27. 8. uklidit a připravit na zahájení nového školního roku.

Rok společně - krok dopředu - Centrum Kaňka vyhrálo pátý ročník projektu Rok společně - krok dopředu společnosti KPMG Česká republika, kterého se zúčastnilo 48 neziskovek z celé ČR. KPMG Česká republika se tak stala na rok partnerem Kaňky o.p.s. Toto partnerství přináší odbornou pomoc šitou na míru, zejména v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. KPMG Česká republika je jednou z členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG.

Koncert, který otevřel dveře - 28. září hrála kapela studentů Jedličkova ústavu The Tap Tap a táborská kapela Tarapaca Jazz na velkém pódiu naplněného Žižkova náměstí v Táboře na podporu veřejné sbírky Kaňky zaměřené na zajištění financí na automaticky otevírané dveře pro vozíčkáře. Koncert The Tap Tap proběhl v rámci projektu studentů Gymnázia PdC Šimona Kuncla, Báry Jiříčkové a Aleny Třebické a absolventa Jedličkova ústavu Františka Oplatka, který byl podpořen z programu Think Big Nadace Telefónica. Koncert Tarapaca Jazz byl podpořen z grantového programu Nadace ČEZ. Do zapečetěných kasiček se vybralo 95 419 Kč a v listopadu byly nainstalovány automatické dveře v Centru Kaňka. Oranžové kolo V sobotu 26. října proběhl v Táboře Světový pohár v cyklokrosu. V rámci akce proběhl charitativní projekt Nadace ČEZ Oranžové kolo, kde na speciálně upraveném rotopedu mohl každý, kdo chtěl přispět Centru Kaňka, vygenerovat za 60 vteřin šlapání co nejvíce peněz. Ve prospěch Kaňky se vyšlapalo 51 215,- Kč. Získané peníze byly použity na spolufinancování MOTOmedu - speciálního léčebného pohybového přístroje, jenž slouží dětem s dětskou mozkovou obrnou a vozíčkářům k udržování jejich pohyblivosti.

Dobrovolnické dny - v průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců firem ze ziskového sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady i drobnými opravami budovy a vymalováním tříd. Poděkování patří zaměstnancům firem: Česká pojišťovna a.s., ČEZ a.s., HENKEL ČR, společnost s r.o., ČSOB, a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. a portálu Zapojmese.

Proběhly projekty v rámci: Stáže ve firmách, Pomozte dětem a byly úspěšně zakončeny projekty podpořené v rámci OPVK - EU peníze školám a v rámci OP LZZ - Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňka o.p.s.

2012

Pro Centrum Kaňka byl rok 2012 rokem 10. výročí své existence. V roce 2002 stála na startu Kaňka o.s., která po 10 letech předala pomyslné žezlo Kaňce o.p.s.

1. 1. 2012 - organizace zahajuje poskytování sociálních služeb Denní stacionáře, Raná péče a osobní asistence a v souvislosti s tím zvyšuje počet úvazků o pracovníky, zajišťující provoz sociálních služeb.

31. 7. 2012 - uzavření Dohody o změně výpůjční smlouvy s Městem Tábor, kdy novým vypůjčitelem nebytových prostor (sídla organizace) se stává Kaňka o.p.s. Končící vypůjčitel Kaňka o.s. využívá i nadále část nebytových prostor až do výmazu sdružení z rejstříku Ministerstva vnitra. Kaňka o.p.s. následně uzavírá jako nový vypůjčitel smlouvy s dodavateli služeb a energií.

1. 9. 2012 - zahájení provozu Mateřské školy

1. 9. 2012 - zahájení provozu volnočasových aktivit

2011

V souvislosti s novelizací Zákona o obecně prospěšných společnostech došlo ke změně Zakládací smlouvy společnosti. Zásadní změnou vyplývající z novelizace zákona je jmenování Ředitele společnosti, který se stává statutárním orgánem společnosti, a který řídí její činnost. Doposud měl tyto pravomoci pouze předseda správní rady. Ředitelkou společnosti byla jmenována Mgr. Irena Lintnerová.

Ve snaze zachovat naši činnost v souladu se zákony, jsme rozhodli přeregistrovat sociální služby z občanského sdružení pod obecně prospěšnou společnost, tedy právnickou formu, která dle zákona splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, na rozdíl od občanských sdružení. Řešením celé situace bylo rozšířit činnosti Základní školy Kaňka o.p.s., druhé organizace Centra Kaňka, o poskytování sociálních služeb a od 1. 1. 2012 sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči a Osobní asistenci přeregistrovat pod tuto organizaci.

Dalším rozhodnutím, které šlo administrativně ruku v ruce s přeregistrováním sociálních služeb, bylo rozšíření činnosti o.p.s. o předškolní výchovu v zakládací smlouvě a poté zaregistrování Mateřské školy speciální do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT, s účinností od 1. 9. 2012. Poté proběhla registrace Mateřské školy speciální do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT, s účinností od 1. 9. 2012. Mateřská škola bude mít maximální kapacitu 14 dětí.

V říjnu provedl Jihočeský inspektorát České školní inspekce hodnocení školy. V závěru inspekční zprávy uvádí, že škola umožňuje efektivní vzdělávání žáků se středním a těžkým postižením, je pro žáky dobře personálně i materiálně vybavena a výsledky vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni. Celkově byla činnost školy hodnocena nadprůměrně.

V prvním pololetí roku 2011 navštěvovalo školu 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho na 1. stupni bylo 14 žáků, 6 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Školní družinu navštěvovalo 18 žáků. Sociální služby využívalo 80 uživatelů. Volnočasové aktivity 200 dětí a mládeže zdravých a s postižením. Sportovně rehabilitačních pobytů využilo 124 účastníků, prázdninový příměstský tábor 25 dětí.

Začátek roku 2011 se již tradičně nesl v duchu zabezpečení financí na činnost sdružení. Ve srovnání s rokem 2010 se situace ještě více vyhrotila tím, že státní dotace MPSV poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2011 nám byla přidělena ve výši pouhých 26% z rozpočtu na sociální služby. V roce 2010 to bylo 54,3%. Tuto kritickou situaci jsme začali okamžitě řešit na úrovni MPSV, KÚ JčK a Města Tábor. Jsme rádi, že dnes můžeme říci, úspěšně. Podařilo se nám získat navýšení státní dotace MPSV a Město Tábor nám mimořádnou dotací pomohlo situaci zvládnout právě v první polovině roku, kdy ze strany MPSV byla situace nevyřešená.

Během roku 2011 byl zakončen a vyúčtován projekt úspěšný v dotačním řízení Nadace O2 "S maximální péčí" zaměřený na provoz terapeutických programů pro naše klienty. Na podporu stejného projektu probíhala až do listopadu finanční sbírka formou DMS. V červnu byla zahájena realizace projektu "Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.s.", podaného v rámci výzvy OP LZZ. Získání grantu na podporu fyzioterapie pro nás bude první zkušenost s Nadací Člověk člověku.

Sdružení pořádalo tradiční kulturně společenské akce - 5. Prezentační ples Kaňky, Den dětí, Ježkovy voči - koncert pro Kaňku, Den otevřených dveří, Mikulášská párty atd.

2010

Centrum Kaňka poskytovalo své služby prostřednictvím organizací Základní škola Kaňka o.p.s. a Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s.

Základní škola Kaňka o.p.s. zajišťovala služby v oblasti výchovy a vzdělávání 20 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří plnili svou povinnou školní docházku ve vzdělávacích oborech základní škola, základní škola speciální a pomocná škola (dobíhající obor). 30. 6. 2010 byl úspěšně ukončen historicky první školní rok 2009/2010 v Centru Kaňka. V říjnu proběhla Česká školní inspekce, která vyhodnotila činnosti školy nadprůměrně. Všichni žáci využívali během docházky sociální službu Osobní asistence a terapeutické programy Denního stacionáře.

Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. poskytovalo 3 registrované sociální služby - Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře. V rámci služby Denní stacionáře probíhalo 7 terapeutických programů - arteterapie, ergoterapie, canisterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, logopedie a AAK. V tomto roce byl počet uživatelů sociálních služeb 72. Širokou nabídku volnočasových aktivit využilo 200 dětí.

Proběhl 4. Prezentační ples Kaňky v Hotelu MAS v Sezimově Ústí a další sportovní a kulturně společenské akce. Sportovně rehabilitačních pobytů se celkem zúčastnilo 122 účastníků, v létě v Chlumu u Třeboně a v zimně v Krkonoších v Černém Dole.

30.6.2010 byl úspěšně zakončen a zauditován projekt "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižením v Centru Kaňka" v rámci 5. výzvy Blokového grantu FM EHP/Norska.

Od 1.12.2010 do 30.11.2011 je aktivní služba DMS na podporu projektu "S maximální péčí", který je zaměřen na podporu terapeutických programů. Tento projekt byl velmi úspěšný i v dotačním řízení Nadace O2, kde získal nevyšší ocenění v regionálním kole a byl navržen i na mimořádnou cenu v rámci celostátního kola.

V rámci výzvy OP LZZ byl úspěšně vyhodnocen projekt "Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.s.", jehož realizace bude probíhat v letech 2011-2013. Ředitelka Centra Kaňka paní Irena Lintnerová kvůli mateřským povinnostem předává zastupování svých pravomocí Ivě Míkové.

2009

O letních prázdninách proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v prostorech přízemí pavilonu "B", kde od září zahájila svoji činnost škola. Současně probíhala rekonstrukce sociálního zázemí i v přízemí pavilonu "C"

Zařazení Základní školy Kaňka o.p.s. do Rejstříku škol. 1. září 2009 zahájila škola svůj provoz s 15 žáky s postižením

Registrace nové sociální služby u Krajského úřadu Jihočeského kraje - Osobní asistence, která je určena pro žáky Základní školy Kaňka o.p.s.

Centrum Kaňka poskytuje sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči, Osobní asistenci a Odlečovací službu, v rámci nichž probíhají terapie a speciálně pedagogické poradenství, integrované volnočasové aktivity, probíhají kulturní a společenské akce

31. 12. 2009 byla ze strategických důvodů zrušena naše sociální služba "Odlehčovací služby"

Kaňka o.s. žádala v 5. výzvě operačního programu ROP NUTS II Jihozápad s investičním projektem "Rekonstrukce Areálu Centrum Kaňka", jehož cílem byla renovace stávajících prostor, zateplení, výměna oken, střešního pláště a přeměna pavilonu "A" na rehabilitační pracoviště. Projekt bohužel nebyl podpořen

Zahájen projekt "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižením v Centru Kaňka" v rámci 5. výzvy Blokového grantu finančních mechanismů EHP/Norska. Cílem projektu bylo vytvoření uceleného systému sedmi terapií a vytvoření individuálních rozvrhů klientů

Prostory prvního patra pavilonu "C" opustily volnočasové aktivity a nově zde vznikly terapeutické pracovny ergoterapie a rehabilitace. Jejich bezbariérovost byla zajištěna instalací invalidní plošiny finančně zajištěné ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Ředitelka Centra Kaňka se stala předsedkyní celorepublikové sekce ambulantních služeb APSS ČR

Proběhl 3. prezentační ples Kaňky v Hotelu MAS v Sezimově Ústí

Proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole

Počet klientů volnočasových aktivit byl 400 a uživatelů sociálních služeb bylo 76

2008

Do provozu byl uveden poslední nevyužitý prostor prvního patra pavilonu "A". Probíhají zde volnočasové aktivity, díky velkému zájmu především o cvičení dětí a rodičů od jednoho roku věku

Centrum Kaňka poskytuje sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči a Odlehčovací službu, v rámci nichž probíhají terapie a speciálně pedagogické poradenství. Integrované volnočasové aktivity probíhají v prvním patře pavilonu "C" a nově od září v prvním patře pavilonu "A", probíhají kulturní a společenské akce

Úspěšně dokončen projekt "Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka". Byl to první projekt Centra Kaňka podpořený z EU. Realizace projektu v první řadě přispěla k pozitivním změnám v životě dětí i jejich rodin, byl rozšířen provoz sociálních služeb, terapeutické pracovny byly vybaveny speciálními a odbornými pomůckami a proběhla řada kurzů a školení rozšiřujících odbornost terapeutického týmu. Pravidelná péče a snaha integrovat děti zdravé a s postižením vedla ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Projekt položil základní kámen při poskytování sociálních služeb v duchu ucelené rehabilitace

V závěru roku byl úspěšně dokončen projekt "Rozšíření ucelené rehabilitace dětí s kombinovaným postižením o arteterapii a ergoterapii v Centru Kaňka", který měl rozšířit terapeutický program sociálních služeb o arteterapii a ergoterapii, které probíhaly dosud pilotně. Vznikl ucelený program obou terapií a dle individuálních potřeb klientů vznikly rozvrhy obou terapií. Bylo rozšířeno i vybavení pracoven, posílen terapeutický tým

Kaňka o.s. v září založila Základní školu Kaňka o.p.s., která požádala o registraci do Rejstříku škol, aby od 1. 9. 2009 mohly děti, které plnily povinnou školní docházku v rámci individuálního vzdělávání v denním stacionáři pokračovat v plnění školní docházky v Centru Kaňka. Způsob individuálního vzdělávání je možný pouze na 1. stupni základní školy a proto jsme se rozhodli založit soukromou základní školu, aby děti, které jsou u nás zvyklé nemusely měnit prostředí, problémově dojíždět nebo trávit týden na internátě. Současně budou nadále využívat terapie v Centru Kaňka

Kaňka o.s. se stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) proběhly sportovně rehabilitační pobyty - zimní v Černém Dole a letní v Chlumu u Třeboně proběhl 2. prezentační ples Kaňky, opět v Hotelu MAS v Sezimově Ústí v říjnu proběhl benefiční koncert skupiny "Ježkovy voči" v Chotovinách počet klientů byl 350, z toho 60 s postižením

2007

S uvedením v platnost nového Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od 2007 zaregistrovali naše 3 poskytované sociální služby u Krajského úřadu v Českých Budějovicích - Denní stacionáře, Ranou péči a Odlehčovací služby

Dále probíhají integrované volnočasové aktivity, v rámci sociálních služeb terapie a speciálně pedagogické poradenství, probíhají kulturní a společenské akce

Začala práce na vytváření a zavádění standardů kvality sociálních služeb

Zůstává nevyužitá poslední část areálu - první patro pavilonu "A". Ostatní prostory jsou plně využity.

Zahájen projekt "Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka", který byl podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti. Veškeré aktivity projektu byly směřovány k zachování rodinných vazeb v přirozeném prostředí prostřednictvím rozšíření stávajících služeb, denního stacionáře, zajištěním odlehčovací péče i o víkendu a rané péče

Zahájen projekt "Rozšíření ucelené rehabilitace dětí s kombinovaným postižením o arteterapii a ergoterapii v Centru Kaňka", který byl podpořen z Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy - rozšíření terapií v Centru Kaňka

Proběhl 1. prezentační ples Kaňky na Hotelu MAS v Sezimově Ústí

Veronika Hroncová získala 1. místo v distriktním kole kategorie B mezinárodní soutěže o nejlepší mírový plakát pořádané Lions Clubem. Obrázek se účastní finálního kola soutěže v USA

Počet klientů byl 345, z toho 65 s postižením

2006

V tomto roce definitivně ukončily svoji činnosti i jesle a Kaňka o.s. získala formou bezplatného pronájmu celý areál - 4 pavilony ("A", "B", "C" a "H")

Část nových prostor (první patro pavilonu "B") Kaňka po dlouholeté spolupráci přenechala aktivitám studia Bříško, které se věnuje cvičení těhotných žen, předporodní a poporodní péči a cvičení kojenců

V tomto roce Kaňka využívá obě patra pavilonu "C" a pavilon "H". Využití dalších uvolněných prosto plánuje na rok 2007

Centrum Kaňka nabízí integrované volnočasové aktivity, sportovně rehabilitační pobyty a sociální služby - denní stacionář, ranou péči, odlehčovací služby. V rámci poskytovaných služeb muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, předřečovou a řečovou výchovu, alternativní komunikační systémy, speciálně pedagogické poradenství, probíhají kulturní a společenské akce

Skupina denního stacionáře Herna (pro děti od dvou let) umožňuje docházku i dětem zdravým - vzniká tak integrovaný kolektiv od nejútlejšího věku

V prostorách Centra Kaňka zajišťovali naši vychovatelé každé pondělí schůzky Klubu Naděje ARPZP ČR a připravovali pro ně výtvarný, kulturní a terapeutický program

Úspěšně dokončen projekt "Pod jednou střechou"

Vstup do Koalice poskytovatelů sociálních služeb města Tábor a spolupráce s pracovní skupinou zdravotně postižených v rámci Komunitního plánování města Tábor

Kaňka o.s. se stala členem České rady humanitárních organizací

Vznikla nová keramická dílna

Proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole

Počet klientů byl 349, z toho 69 s postižením

2005

V rámci optimalizace školství MŠ Sluníčko opustila celý areál a pouze v přízemí jednoho pavilonu byly v prostoru poslední táborské jesle. V důsledku velkého zájmu a navyšování počtu klientů rozšířila Kaňka své prostory o celý hospodářský pavilon ("H"), jehož rekonstrukce probíhala 2 měsíce o letních prázdninách - vytvořily se kapacitně vyhovující bezbariérové prostory pro děti s postižením, které se v září opět vrátily do svých pracoven stacionáře, odborných terapií a volnočasových aktivit, vzniklo bezbariérové sociální zázemí a jídelna s výdejnou

Rozšířila se kapacita denního stacionáře z 5 na 20 klientů. Vznikly 3 skupiny klientů podle věku a individuálních potřeb (Herna, Pracovna, Dospěláci)

Specifická skupina Pracovna - děti mladšího školního věku v rámci individuálního vzdělávání plní povinnou školní docházku podle IVP v denním stacionáři, dochází na výuku výtvarné a hudební výchovy do své kmenové 7. ZŠ

Úspěšně byl dokončen projekt "Centrum Kaňka"

Byl zahájen projekt "Pod jednou střechou" - rozšíření nabídky služeb denního stacionáře o možnost individuálního vzdělávání. Centrum Kaňka tímto projektem řešilo situaci vzniklou se zahájením školní docházky 4 dětí s kombinovaným postižením, kteří byli klienti Denního stacionáře. Umožnilo těmto dětem způsob vzdělávání opravdu dle jejich potřeb a možností

Proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole počet klientů byl 343, z toho 60 s postižením

2004

Prostory se rozšířily o část hospodářského pavilonu, kde vznikla pracovna stacionáře a terapií. MŠ v tuto dobu využívala pouze polovinu kapacity celého areálu

Vznik Centra Kaňka - rozšířením stávajících aktivit o denní stacionář. V Centru Kaňka pobíhají stávající volnočasové a terapeutické aktivity, které rozšířila služba denního stacionáře pro skupinku dětí, které vyžadují ucelenější a každodenně vedenou odbornou péči. V Táboře je to první stacionář, který pomáhá dětem s postižením již v předškolním věku. Provozní doba stacionáře je denně od 7,30 do 15,00 hodin, navštěvuje jej 5 dětí s postižením

Součástí nabízené péče se stává respitní péče (odlehčovací služba) a raná péče

V Centru Kaňka probíhají pilotně terapie - muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie a alternativní augmentativní komunikační systémy

Zahájení projektu "Centrum Kaňka" - propojením dosavadních aktivit a stacionáře vzniklo v Táboře zařízení, které nabízelo péči o děti s postižením předškolního věku a umožnilo tak těmto dětem zůstat v rodinném prostředí (nemusí být umístěny do týdenních zařízení nebo dojíždět každodenně do vzdálených zařízení)

V prostorech sdružení a Motelu EURO proběhl v termínu 5. -6. listopadu 2004 celostátní seminář "Alternativní metody a přístupy při výchově a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením"

V únoru proběhl monolyžařský výcvik v Jánských Lázních se sportovním klubem Akáda proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Lenoře a podzimní na Monínci

Všechny aktivity Kaňky o.s. probíhají každodenně, počet klientů v roce 2004 byl 140, z toho 45 s postižením

2003

Nabídka činností: integrované kroužky probíhající celoročně - od pondělí do pátku, individuální terapie, využívání prvků výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, večery pro rodiče a týdenní sportovně rehabilitační pobyty v létě a v zimě, různé kulturní a společenské akce jako Den dětí, Mikulášská párty apod., speciálně pedagogické poradenství

Úspěšně byl dokončen projekt "Já jsem Já"

Realizace projektu "Já a My" - byl zaměřen na stávající činnost a z větší části na sportovní vyžití dětí s postižením, např. floorball, boccia, výcvik na monolyži

Prezentace Kaňky o.s v pořadu České televize KLÍČ

Proběhly první sportovně rehabilitační pobyty - letní v Lenoře a zimní v Srní

Zájem rodičů zvýšil počet dětí, které během roku 2003 navštěvovaly Kaňku o.s. na 140, z toho 30 s postižením

2002

25. července 2002 bylo u Ministerstva vnitra České republiky zaregistrováno Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s.

Sídlí v 1. patře jednoho pavilonu MŠ Sluníčko na táborském Sídlišti nad Lužnicí, který MŠ kapacitně nevyužívala

Hlavním cílem je integrace dětí s postižením a zdravých od neútlejšího věku

Nabídka činností: integrované kroužky probíhající celoročně - od pondělí do pátku individuální terapie, využívání prvků výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, večery pro rodiče, různé kulturní a společenské akce jako Den dětí, Mikulášská párty apod.

Při zahájení činnosti Kaňky o.s využilo nabídku 40 dětí, z toho 9 s postižením

Zahájen byl projekt "Já jsem Já". Tento projekt byl zaměřen na otevření vzdělávání, zájmových činností a terapií pro nejširší spektrum dětí bez ohledu na jejich zdravotní stav či sociální zázemí. Propojením metod Marie Montessori, integrace a odborných terapií děti formou hry procvičovaly hrubou i jemnou motoriku. Při volnočasových aktivitách byly uplatněny prvky arteterapie a ergoterapie. V rámci všech činností se děti učily využívat v praxi různé komunikátory s hlasovým výstupem, speciální pomůcky pro zlepšení pohybu a metody neverbální komunikace včetně počítačového programu ACKeybort. Tento projekt byl prvním úspěšným projektem v grantových řízeních - konkrétně z grantu Nadace Eurotel dětem.