HISTORIE

 

2015
• 16. ledna proběhl 9. prezentační ples Kaňky o.p.s. - Rukavičkový bál. Výtěžek byl věnován na zimní sportovně rehabilitační pobyt.
• 4. února 4. února v táborském divadle Dražičtí komedianti hráli pro Kaňku benefičně kus z pera Járy Cimrmana "Afrika". Koupí vstupenky jste v plné výši její ceny přispěli do veřejné sbírky na přestavbu terapeutických pracoven v Centru Kaňka.
• Již 10. v řadě proběhl za účasti rekordních šesti monolyžařů  lyžařský a monolyžařský výcvik v Černém Dole.
• Projekt Hřiště stále žije! V návaznosti na loňskou akci neformální skupiny Nohama na zemi, kdy se nám podařilo položit základy novému hřišti na zahradě Centra Kaňka (více zde), se díky dvěma dobrovolnickým skupinám a krásné občanské aktivitě lidí z Lomu u Tábora daří naše nové hřiště dále rozšiřovat a zvelebovat. Charitativní vánoční jarmark v Lomu u Tábora vynesl krásnou částku 17.800 Kč, kterou pořadatelé věnovali Kaňce. Díky tomu si Kaňka může dovolit pořídit na svépomocí budované hřiště v areálu další herní prvek – houpačku se speciální sedačkou umožňující bezpečný sed i dětem nejmenším a tělesně postiženým.
• 2. června navštívila Kaňku první dáma paní Ivana Zemanová, aby předala šek své nadace na 100.000,- Kč.
• V červnu jste také Pomohli Kaňce pohybem  prostřednictvím aplikace Nadace ČEZ "EPP" a sportováním jste získali body, které se připsaly na konto našeho projektu "Výtah pro Kaňku". Cílová částka byla 400 tisíc korun a 8. 6. 2015 byla naplněna. Kaňka tak díky Vám získala od Nadace ČEZ 400.000 Kč.
• Zahradní slavnost aneb 13 let spolu jsme oslavili 19. 06. 2015. Zlatým hřebem programu bylo divadlo Dokola s pohádkou „Jak mlynář Jíra ke štěstí přišel“, vystoupení kejklíře Toma a interaktivní bubnování, ukázky šermu i expozice Zvířátka z farmy. 10 interaktivních zážitkových stanovišť pro děti zajistili zaměstnanci Centra Kaňka a naši přátelé. Slavnostně jsme představili nový kabát Kaňky v rámci projektu zateplení a představili nový projekt přestavby terapeutických pracoven a jeho sponzory.
• Po letech čekání se Kaňka dočkala zateplení svých prostor, díky kterým ušetří každý rok vysokou částku za vytápění. Vlastník objektu Město Tábor realizovalo od září 2014 stavební opatření za účelem snížení energetické náročnosti budov. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Projekt zateplení byl ukončen 31. května 2015. Výsledkem je i nový "kabát" pavilonů, ze kterého se těšíme. Spolu s novým hřištěm (viz projekt Hřiště) jsme se dočkali hezkého a útulného exteriéru, který uživatele Centra Kaňka vítá přívětivěji, než původní panelové pavilony.
• B7 a veřejná sbírka "Každý metr pomáhá": Adidas - Continental Beskydská sedmička je extrémní přechod Beskyd a má statut Otevřeného Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic. Stalo se již tradicí, že během závodu  je v cílovém prostoru na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm umístěna kasička, do které můžou závodníci a návštěvníci přispět podle svého uvážení vybrané neziskové organizaci. Do kasičky veřejné sbírky "KAŽDÝ METR POMÁHÁ" na pyramidě přispěli letos účastníci závadu na Kaňku o.p.s. úžasných a rekordních 48.925,- Kč. Dalších 25.000,- věnoval jako dar Kaňce INSTITUT Bazální stimulace®..
• Protože je v Kaňce stále co zlepšovat a prostory pro odborné terapie pro děti s postižením v Centru již dlouho nevyhovují, pokračovala Kaňka v úspěšném charitativním projektu z loňského a předloňského roku. Letošní charitativní koncert na Žižkově náměstí proběhl na svatého Václava v pondělí 28. září od 13 do 20 hodin. Výtěžek veřejné sbírky, která v pondělí a úterý proběhla v ulicích Tábora, bude použit na přestavbu pracoven terapií tak, aby Kaňka mohla lépe uspokojit potřeby dětí s postižením z Tábora a okolí. Letos na Žižkově náměstí vystoupili: Le´Grace, Music Stars Band,  Cihelna a spol. ,Fast Food Orchestra ,Tábor Superstar Band. Kdo na náměstí byl, potvrdí, že neopakovatelná atmosféra naplněného Žižkova náměstí opět nezklamala. Přispěla i k tomu, že se do dárcovských pokladniček vybrala krásná částka. Podle dnešního oficiálního Zápisu o výběru sběrací pokladničky Městského úřadu Tábor, který rozpečeťoval kasičky, se vybralo 49.624,- Kč. 

 

2014
• Díky každoroční přízni Hotelu MAS v Sezimově Ústí mohl 28. 2. proběhnout již 8. prezentační ples Kaňky o.p.s. - Parukový bál. Vyprodáno bylo jako tradičně hned po zahájení rezervace vstupenek a krásný výtěžek plesu pomohl uhradit monolyžařský výcvik na zimním sportovně-rehabilitačním pobytu Kaňky.
• Lyžařský a monolyžařský výcvik - již podesáté se uskutečnil v rámci volnočasových aktivit týdenní zimní sportovně rehabilitační pobyt.
• 28. února uspořádala Kaňka o.p.s. benefiční Divadelní představení Othello v podání Divadelního spolku Kašpar. Výtěžek ze vstupného a dalších finančních prostředků získaných od firmy Silon s.r.o., Nadace České pojišťovny, Města Tábor a projektu "Era pomáhá regionům" v souvislosti s představením byly použity na dokončení „Projektu, který otevírá dveře“. Konkrétně byly v rámci odstranění bariér pořízeny druhé a třetí automaticky otevírané dveře usnadňující dětem s postižením pohyb v Kaňce.
• Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní 2014 - 6. 6. 2014 proběhla oslava 12. narozenin Kaňky. Letos v duchu slavnostního otevření zbrusu nových automaticky otevíraných dveří.
• Centrum Kaňka dokončilo roční spolupráci v rámci projektu "Rok společně – krok dopředu" společnosti KPMG Česká republika a předalo pomyslnou štafetu další neziskové organizaci.
• Letní sportovně rehabilitační pobyt v Chlumu u Třeboně - další týdenní pobyt, který dělá Kaňku Kaňkou, proběhl v červenci 2014.
• Po letech čekání se Kaňka dočkala zateplení svých prostor, díky kterým ušetří každý rok vysokou částku za vytápění. Vlastník objektu Město Tábor realizovalo od září 2014 stavební opatření za účelem snížení energetické náročnosti budov. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Projekt zateplení bude probíhat do června 2015.
• Na konci srpna se neformální skupina Nohama na zemi z Českých Budějovic pokusila během 48 hodin pro Kaňku dobrovolnicky vybudovat na zahradě našeho areálu hřiště pro děti s postižením. Jejich nadšení pro dobrou věc rozpoutalo akci, do které se zapojily táborské i mimotáborské firmy. Původní záměr postavit hřiště pouze vlastními silami jsme při pohledu na stav zahrady po jednom dni bagrování rychle přehodnotili a domluvili jsme se s vedením firmy Brisk Tábor, a.s., která nám již podruhé vyšla vstříc a poslala nám své odborníky na pomoc. Konkrétně bylo třeba vyměnit staré dlažby za nové tak, aby hřiště bylo přístupné vozíčkářům, postavit 4 nové certifikované herní prvky a vystavit místo starého pískoviště nový prostorný dřevěný altán. Vřelý dík mnoha dobrovolníkům, kteří na hřišti nechali svůj pot - ten výsledek stojí za to.
• Koncert, který otevírá dveře – podruhé. Protože prostory pro odborné terapie pro děti v Kaňce již dlouho nevyhovují, v tradici charitativních koncertů jsme se rozhodli pokračovat, i když budou otevírat dveře v přeneseném významu. Koncert kapely Traband tlumočený do znakové řeči proběhl ve čtvrtek 25.září na Žižkově náměstí. Občané Tábora přispěli podle oficiálního Zápisu o výběru sběrací pokladničky Městského úřadu Tábor 65.822,- Kč.  Výtěžek veřejné sbírky na přestavbu terapeutických pracoven v Kaňce navíc částkou 60.000,- Kč navýšila Nadace Divoké husy.
• Dobrovolnické dny - v průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců a firem z komerčního sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady i interiérů v Kaňce. Poděkování patří zaměstnancům firem: KPMG Česká republika, Brisk Tábor a.s., ČEZ a.s. a portálu www.zapojmese.
• Projekt Stáže ve firmách Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV byl úspěšně ukončen v roce 2014
• Projekt 15. ročníku sbírky Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti byl pro Kaňku o.p.s. velmi úspěšný – projekt „7 terapií„ získal v hodnotícím řízení maximální finanční částku 350.000 Kč. Cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu dětí zajištěním uceleného terapeutického programu. Projekt byl realizován v roce 2014.

 

2013
• Ke dni 26. 2. 2013 zaniklo původní Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. a bylo vymazáno z Rejstříku Ministerstva vnitra ČR. Kaňka o.s. byla založena v roce 2002 a veškeré její činnosti od roku 2012 poskytuje Kaňka o.p.s., která sídlí ve stejném objektu.
• 16. března uspořádala Kaňka o.p.s. benefiční koncert. Profesor Ivan Ženatý pro nás s táborským Bolechem naplnili velký sál divadla v Táboře. Kaňka pro svůj benefiční koncert získala i další silné partnery – Nadaci České pojišťovny a město Tábor. Výtěžek z koncertu byl rovných 100 000,- Kč a byl využit na záchranu terapeutických programů pro děti s postižením v Centru Kaňka.
• Naše ergoterapeutka Bc. Pavlína Vaverová získala jako první z Jihočeského kraje certifikát České asociace dětských Bobath terapeutů. Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světě. Pro cvičení jsou určeny mimo jiné speciální Bobath válce, které slouží v rámci konceptu ke speciálnímu protahování a procvičování osob s postižením. Tyto válce byly zakoupeny díky finančnímu daru ČSOB, a. s.
• Rekonstrukce přízemí pavilonu „A“ Během prázdnin probíhala v pavilonu „A“ Centra Kaňka rekonstrukce spojená s vybudováním bezbariérových WC, oddělením tříd a dalších stavebních úprav, vedoucích k zlepšené možnosti vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Rekonstrukci provádělo Město Tábor jako vlastník objektu. Třídy a prostory byly po rekonstrukci zanesené stavebním prachem, vystěhovaný nábytek i pomůcky roznesené po všech koutech. Obrátili jsme se v rámci dobrých vztahů na táborskou firmu BRISK a. s. s velkou prosbou o pomoc a společně s 15 zaměstnanci této firmy stihli třídy během 27. 8. uklidit a připravit na zahájení nového školního roku.
• Rok společně – krok dopředu - Centrum Kaňka vyhrálo pátý ročník projektu Rok společně – krok dopředu společnosti KPMG Česká republika, kterého se zúčastnilo 48 neziskovek z celé ČR. KPMG Česká republika se tak stala na rok partnerem Kaňky o.p.s. Toto partnerství přináší odbornou pomoc šitou na míru, zejména v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. KPMG Česká republika je jednou z členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG.
• Koncert, který otevřel dveře - 28. září hrála kapela studentů Jedličkova ústavu The Tap Tap a táborská kapela Tarapaca Jazz na velkém pódiu naplněného Žižkova náměstí v Táboře na podporu veřejné sbírky Kaňky zaměřené na zajištění financí na automaticky otevírané dveře pro vozíčkáře. Koncert The Tap Tap proběhl v rámci projektu studentů Gymnázia PdC Šimona Kuncla, Báry Jiříčkové a Aleny Třebické a absolventa Jedličkova ústavu Františka Oplatka, který byl podpořen z programu Think Big Nadace Telefónica. Koncert Tarapaca Jazz byl podpořen z grantového programu Nadace ČEZ. Do zapečetěných kasiček se vybralo 95 419 Kč a v listopadu byly nainstalovány automatické dveře v Centru Kaňka. Oranžové kolo V sobotu 26. října proběhl v Táboře Světový pohár v cyklokrosu. V rámci akce proběhl charitativní projekt Nadace ČEZ Oranžové kolo, kde na speciálně upraveném rotopedu mohl každý, kdo chtěl přispět Centru Kaňka, vygenerovat za 60 vteřin šlapání co nejvíce peněz. Ve prospěch Kaňky se vyšlapalo 51 215,- Kč. Získané peníze byly použity na spolufinancování MOTOmedu – speciálního léčebného pohybového přístroje, jenž slouží dětem s dětskou mozkovou obrnou a vozíčkářům k udržování jejich pohyblivosti.
• Dobrovolnické dny - v průběhu roku Centrum Kaňka využilo ochoty zaměstnanců firem ze ziskového sektoru, kteří v rámci dobrovolnických dnů pomohli se zvelebením zahrady i drobnými opravami budovy a vymalováním tříd. Poděkování patří zaměstnancům firem: Česká pojišťovna a.s., ČEZ a.s., HENKEL ČR, společnost s r.o., ČSOB, a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. a portálu Zapojmese.
• Proběhly projekty v rámci: Stáže ve firmách, Pomozte dětem a byly úspěšně zakončeny projekty podpořené v rámci OPVK – EU peníze školám a v rámci OP LZZ - Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňka o.p.s.

 

2012
Pro Centrum Kaňka byl rok 2012 rokem 10. výročí své existence. V roce 2002 stála na startu Kaňka o.s., která po 10 letech předala pomyslné žezlo Kaňce o.p.s.
• 1. 1. 2012 - organizace zahajuje poskytování sociálních služeb Denní stacionáře, Raná péče a osobní asistence a v souvislosti s tím zvyšuje počet úvazků o pracovníky, zajišťující provoz sociálních služeb.
• 31. 7. 2012 - uzavření Dohody o změně výpůjční smlouvy s Městem Tábor, kdy novým vypůjčitelem nebytových prostor (sídla organizace) se stává Kaňka o.p.s. Končící vypůjčitel Kaňka o.s. využívá i nadále část nebytových prostor až do výmazu sdružení z rejstříku Ministerstva vnitra. Kaňka o.p.s. následně uzavírá jako nový vypůjčitel smlouvy s dodavateli služeb a energií.
• 1. 9. 2012 - zahájení provozu Mateřské školy
• 1. 9. 2012 - zahájení provozu volnočasových aktivit

 

2011
• V souvislosti s novelizací Zákona o obecně prospěšných společnostech došlo ke změně Zakládací smlouvy společnosti. Zásadní změnou vyplývající z novelizace zákona je jmenování Ředitele společnosti, který se stává statutárním orgánem společnosti, a který řídí její činnost. Doposud měl tyto pravomoci pouze předseda správní rady. Ředitelkou společnosti byla jmenována Mgr. Irena Lintnerová.
• Ve snaze zachovat naši činnost v souladu se zákony, jsme rozhodli přeregistrovat sociální služby z občanského sdružení pod obecně prospěšnou společnost, tedy právnickou formu, která dle zákona splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, na rozdíl od občanských sdružení. Řešením celé situace bylo rozšířit činnosti Základní školy Kaňka o.p.s., druhé organizace Centra Kaňka, o poskytování sociálních služeb a od 1. 1. 2012 sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči a Osobní asistenci přeregistrovat pod tuto organizaci.
• Dalším rozhodnutím, které šlo administrativně ruku v ruce s přeregistrováním sociálních služeb, bylo rozšíření činnosti o.p.s. o předškolní výchovu v zakládací smlouvě a poté zaregistrování Mateřské školy speciální do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT, s účinností od 1. 9. 2012. Poté proběhla registrace Mateřské školy speciální do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT, s účinností od 1. 9. 2012. Mateřská škola bude mít maximální kapacitu 14 dětí.
• V říjnu provedl Jihočeský inspektorát České školní inspekce hodnocení školy. V závěru inspekční zprávy uvádí, že škola umožňuje efektivní vzdělávání žáků se středním a těžkým postižením, je pro žáky dobře personálně i materiálně vybavena a výsledky vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni. Celkově byla činnost školy hodnocena nadprůměrně.
• V prvním pololetí roku 2011 navštěvovalo školu 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho na 1. stupni bylo 14 žáků, 6 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Školní družinu navštěvovalo 18 žáků. Sociální služby využívalo 80 uživatelů. Volnočasové aktivity 200 dětí a mládeže zdravých a s postižením. Sportovně rehabilitačních pobytů využilo 124 účastníků, prázdninový příměstský tábor 25 dětí.
• Začátek roku 2011 se již tradičně nesl v duchu zabezpečení financí na činnost sdružení.  Ve srovnání s rokem 2010 se situace ještě více vyhrotila tím, že státní dotace MPSV poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2011 nám byla přidělena ve výši pouhých 26% z rozpočtu na sociální služby. V roce 2010 to bylo 54,3%. Tuto kritickou situaci jsme začali okamžitě řešit na úrovni MPSV, KÚ JčK a Města Tábor. Jsme rádi, že dnes můžeme říci, úspěšně. Podařilo se nám získat navýšení státní dotace MPSV a Město Tábor nám mimořádnou dotací pomohlo situaci zvládnout právě v první polovině roku, kdy ze strany MPSV byla situace nevyřešená.
• Během roku 2011 byl zakončen a vyúčtován projekt úspěšný v dotačním řízení Nadace O2 „S maximální péčí“ zaměřený na provoz terapeutických programů pro naše klienty. Na podporu stejného projektu probíhala až do listopadu finanční sbírka formou DMS. V červnu byla zahájena realizace projektu „Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.s.“, podaného v rámci výzvy OP LZZ. Získání grantu na podporu fyzioterapie pro nás bude první zkušenost s  Nadací Člověk člověku.
• Sdružení pořádalo tradiční kulturně společenské akce - 5. Prezentační ples Kaňky, Den dětí, Ježkovy voči - koncert pro Kaňku, Den otevřených dveří, Mikulášská párty atd.

 

2010
• Centrum Kaňka poskytovalo své služby prostřednictvím organizací Základní škola Kaňka o.p.s. a Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s.
• Základní škola Kaňka o.p.s. zajišťovala služby v oblasti výchovy a vzdělávání 20 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří plnili svou povinnou školní docházku ve vzdělávacích oborech základní škola, základní škola speciální a pomocná škola (dobíhající obor). 30. 6. 2010 byl úspěšně ukončen historicky první školní rok 2009/2010 v Centru Kaňka. V říjnu proběhla Česká školní inspekce, která vyhodnotila činnosti školy nadprůměrně. Všichni žáci využívali během docházky sociální službu Osobní asistence a terapeutické programy Denního stacionáře.
• Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. poskytovalo 3 registrované sociální služby – Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře. V rámci služby Denní stacionáře probíhalo 7 terapeutických programů – arteterapie, ergoterapie, canisterapie, fyzioterapie, muzikoterapie, logopedie a AAK. V tomto roce byl počet uživatelů sociálních služeb 72. Širokou nabídku volnočasových aktivit využilo 200 dětí.
• Proběhl 4. Prezentační ples Kaňky v Hotelu MAS v Sezimově Ústí a další sportovní a kulturně společenské akce. Sportovně rehabilitačních pobytů se celkem zúčastnilo 122 účastníků, v létě v Chlumu u Třeboně a v zimně v Krkonoších v Černém Dole.
• 30.6.2010 byl úspěšně zakončen a zauditován projekt "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižením v Centru Kaňka" v rámci 5. výzvy Blokového grantu FM EHP/Norska.
• Od 1.12.2010 do 30.11.2011 je aktivní služba DMS na podporu projektu "S maximální péčí", který je zaměřen na podporu terapeutických programů. Tento projekt byl velmi úspěšný i v dotačním řízení Nadace O2, kde získal nevyšší ocenění v regionálním kole a byl navržen i na mimořádnou cenu v rámci celostátního kola.
• V rámci výzvy OP LZZ byl úspěšně vyhodnocen projekt „Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.s.“, jehož realizace bude probíhat v letech 2011-2013. Ředitelka Centra Kaňka paní Irena Lintnerová kvůli mateřským povinnostem předává zastupování svých pravomocí Ivě Míkové.

 

2009
• o letních prázdninách proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v prostorech přízemí pavilonu "B", kde od září zahájila svoji činnost škola. Současně probíhala rekonstrukce sociálního zázemí i v přízemí pavilonu "C"
• zařazení Základní školy Kaňka o.p.s. do Rejstříku škol. 1. září 2009 zahájila škola svůj provoz s 15 žáky s postižením
• registrace nové sociální služby u Krajského úřadu Jihočeského kraje - Osobní asistence, která je určena pro žáky Základní školy Kaňka o.p.s.
• Centrum Kaňka poskytuje sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči, Osobní asistenci a Odlečovací službu, v rámci nichž probíhají terapie a speciálně pedagogické poradenství, integrované volnočasové aktivity, probíhají kulturní a společenské akce
• 31. 12. 2009 byla zrušena sociální služba Odlehčovací služby
• Kaňka o.s. žádala v 5. výzvě operačního programu ROP NUTS II Jihozápad s investičním projektem "Rekonstrukce Areálu Centrum Kaňka", jehož cílem byla renovace stávajících prostor, zateplení, výměna oken, střešního pláště a přeměna pavilonu "A" na rehabilitační pracoviště. Projekt bohužel nebyl podpořen
• zahájen projekt "Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižením v Centru Kaňka" v rámci 5. výzvy Blokového grantu finančních mechanismů EHP/Norska. Cílem projektu bylo vytvoření uceleného systému sedmi terapií a vytvoření individuálních rozvrhů klientů
• prostory prvního patra pavilonu "C" opustily volnočasové aktivity a vznikly terapeutické pracovny ergoterapie a rehabilitace. Jejich bezbariérovost byla zajištěna instalací invalidní plošiny finančně zajištěné ze sbírkového projektu Pomozte dětem!
• ředitelka Centra Kaňka se stala předsedkyní celorepublikové sekce ambulantních služeb APSS ČR
• proběhl 3. prezentační ples Kaňky v Hotelu MAS v Sezimově Ústí
• proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole
• počet klientů volnočasových aktivit byl 400 a uživatelů sociálních služeb bylo 76

 

2008
• uvedení do provozu posledního nevyužitého prostoru, prvního patra pavilonu "A". Probíhají zde volnočasové aktivity, díky velkému zájmu především o cvičení dětí a rodičů od jednoho roku věku
• Centrum Kaňka poskytuje sociální služby Denní stacionáře, Ranou péči a Odlehčovací službu, v rámci nichž probíhají terapie a speciálně pedagogické poradenství. Integrované volnočasové aktivity probíhají v prvním patře pavilonu "C" a nově od září v prvním patře pavilonu "A", probíhají kulturní a společenské akce
• úspěšně dokončen projekt "Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka". Byl to první projekt Centra Kaňka podpořený z EU. Realizace projektu v první řadě přispěla k pozitivním změnám v životě dětí i jejich rodin, byl rozšířen provoz sociálních služeb, terapeutické pracovny byly vybaveny speciálními a odbornými pomůckami a proběhla řada kurzů a školení rozšiřujících odbornost terapeutického týmu. Pravidelná péče a snaha integrovat děti zdravé a s postižením vedla ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Projekt položil základní kámen při poskytování sociálních služeb v duchu ucelené rehabilitace
• v závěru roku byl úspěšně dokončen projekt "Rozšíření ucelené rehabilitace dětí s kombinovaným postižením o arteterapii a ergoterapii v Centru Kaňka", který měl rozšířit terapeutický program sociálních služeb o arteterapii a ergoterapii, které probíhaly dosud pilotně. Vznikl ucelený program obou terapií a dle individuálních potřeb klientů vznikly rozvrhy obou terapií. Bylo rozšířeno i vybavení pracoven, posílen terapeutický tým
• Kaňka o.s. v září založila Základní školu Kaňka o.p.s., která požádala o registraci do Rejstříku škol, aby od 1. 9. 2009 mohly děti, které plnily povinnou školní docházku v rámci individuálního vzdělávání v denním stacionáři pokračovat v plnění školní docházky v Centru Kaňka. Způsob individuálního vzdělávání je možný pouze na 1. stupni základní školy a proto jsme se rozhodli založit soukromou základní školu, aby děti, které jsou u nás zvyklé nemusely měnit prostředí, problémově dojíždět nebo trávit týden na internátě. Současně budou nadále využívat terapie v Centru Kaňka
• Kaňka o.s. se stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR)
• proběhly sportovně rehabilitační pobyty - zimní v Černém Dole a letní v Chlumu u Třeboně
• proběhl 2. prezentační ples Kaňky, opět v Hotelu MAS v Sezimově Ústí
• v říjnu proběhl benefiční koncert skupiny "Ježkovy voči" v Chotovinách
• počet klientů byl 350, z toho 60 s postižením

 

2007
• s uvedením v platnost nového Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od 2007 zaregistrovali naše 3 poskytované sociální služby u Krajského úřadu v Českých Budějovicích - Denní stacionáře, Ranou péči a Odlehčovací služby
• dále probíhají integrované volnočasové aktivity, v rámci sociálních služeb terapie a speciálně pedagogické poradenství, probíhají kulturní a společenské akce
• začala práce na vytváření a zavádění standardů kvality sociálních služeb
• zůstává nevyužitá poslední část areálu - první patro pavilonu "A". Ostatní prostory jsou plně využity.
• zahájen projekt "Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka", který byl podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti. Veškeré aktivity projektu byly směřovány k zachování rodinných vazeb v přirozeném prostředí prostřednictvím rozšíření stávajících služeb, denního stacionáře, zajištěním odlehčovací péče i o víkendu a rané péče
• zahájen projekt "Rozšíření ucelené rehabilitace dětí s kombinovaným postižením o arteterapii a ergoterapii v Centru Kaňka", který byl podpořen z Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy - rozšíření terapií v Centru Kaňka
• proběhl 1. prezentační ples Kaňky na Hotelu MAS v Sezimově Ústí
• Veronika Hroncová získala 1. místo v distriktním kole kategorie B mezinárodní soutěže o nejlepší mírový plakát pořádané Lions Clubem. Obrázek se účastní finálního kola soutěže v USA
• počet klientů byl 345, z toho 65 s postižením

 

2006
• v tomto roce definitivně ukončily svoji činnosti i jesle a Kaňka o.s. získala formou bezplatného pronájmu celý areál - 4 pavilony ("A", "B", "C" a "H")
• část nových prostor (první patro pavilonu "B") Kaňka po dlouholeté spolupráci přenechala aktivitám studia Bříško, které se věnuje cvičení těhotných žen, předporodní a poporodní péči a cvičení kojenců
• v tomto roce Kaňka využívá obě patra pavilonu "C" a pavilon "H". Využití dalších uvolněných prosto plánuje na rok 2007
• Centrum Kaňka nabízí integrované volnočasové aktivity, sportovně rehabilitační pobyty a sociální služby - denní stacionář, ranou péči, odlehčovací služby. V rámci poskytovaných služeb muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, předřečovou a řečovou výchovu, alternativní komunikační systémy, speciálně pedagogické poradenství, probíhají kulturní a společenské akce
• skupina denního stacionáře Herna (pro děti od dvou let) umožňuje docházku i dětem zdravým - vzniká tak integrovaný kolektiv od nejútlejšího věku
• v prostorách Centra Kaňka zajišťovali naši vychovatelé každé pondělí schůzky Klubu Naděje ARPZP ČR a připravovali pro ně výtvarný, kulturní a terapeutický program
• úspěšně dokončen projekt "Pod jednou střechou"
• vstup do Koalice poskytovatelů sociálních služeb města Tábor a spolupráce s pracovní skupinou zdravotně postižených v rámci Komunitního plánování města Tábor
• Kaňka o.s. se stala členem České rady humanitárních organizací
• vznikla nová keramická dílna
• proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole
• počet klientů byl 349, z toho 69 s postižením

 

2005
• v rámci optimalizace školství MŠ Sluníčko opustila celý areál a pouze v přízemí jednoho pavilonu byly v prostoru poslední táborské jesle. V důsledku velkého zájmu a navyšování počtu klientů rozšířila Kaňka své prostory o celý hospodářský pavilon ("H"), jehož rekonstrukce probíhala 2 měsíce o letních prázdninách - vytvořily se kapacitně vyhovující bezbariérové prostory pro děti s postižením, které se v září opět vrátily do svých pracoven stacionáře, odborných terapií a volnočasových aktivit, vzniklo bezbariérové sociální zázemí a jídelna s výdejnou
• rozšířila se kapacita denního stacionáře z 5 na 20 klientů. Vznikly 3 skupiny klientů podle věku a individuálních potřeb (Herna, Pracovna, Dospěláci)
• specifická skupina Pracovna - děti mladšího školního věku v rámci individuálního vzdělávání plní povinnou školní docházku podle IVP v denním stacionáři, dochází na výuku výtvarné a hudební výchovy do své kmenové 7. ZŠ
• úspěšně byl dokončen projekt "Centrum Kaňka"
• byl zahájen projekt "Pod jednou střechou" - rozšíření nabídky služeb denního stacionáře o možnost individuálního vzdělávání. Centrum Kaňka tímto projektem řešilo situaci vzniklou se zahájením školní docházky 4 dětí s kombinovaným postižením, kteří byli klienti Denního stacionáře. Umožnilo těmto dětem způsob vzdělávání opravdu dle jejich potřeb a možností
• proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Chlumu u Třeboně a zimní v Černém Dole
• počet klientů byl 343, z toho 60 s postižením

 

2004
• prostory se rozšířily o část hospodářského pavilonu, kde vznikla pracovna stacionáře a terapií. MŠ v tuto dobu využívala pouze polovinu kapacity celého areálu
• vznik Centra Kaňka - rozšířením stávajících aktivit o denní stacionář. V Centru Kaňka pobíhají stávající volnočasové a terapeutické aktivity, které rozšířila služba denního stacionáře pro skupinku dětí, které vyžadují ucelenější a každodenně vedenou odbornou péči. V Táboře je to první stacionář, který pomáhá dětem s postižením již v předškolním věku. Provozní doba stacionáře je denně od 7,30 do 15,00 hodin, navštěvuje jej 5 dětí s postižením
• součástí nabízené péče se stává respitní péče (odlehčovací služba) a raná péče
• v Centru Kaňka probíhají pilotně terapie - muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie a alternativní augmentativní komunikační systémy
• zahájení projektu "Centrum Kaňka" - propojením dosavadních aktivit a stacionáře vzniklo v Táboře zařízení, které nabízelo péči o děti s postižením předškolního věku a umožnilo tak těmto dětem zůstat v rodinném prostředí (nemusí být umístěny do týdenních zařízení nebo dojíždět každodenně do vzdálených zařízení)
• v prostorech sdružení a Motelu EURO proběhl v termínu 5. -6. listopadu 2004 celostátní seminář "Alternativní metody a přístupy při výchově a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením"
• v únoru proběhl monolyžařský výcvik v Jánských Lázních se sportovním klubem Akáda
• proběhly sportovně rehabilitační pobyty - letní v Lenoře a podzimní na Monínci
• všechny aktivity Kaňky o.s. probíhají každodenně, počet klientů v roce 2004 byl 140, z toho 45 s postižením

 

2003
• nabídka činností: integrované kroužky probíhající celoročně - od pondělí do pátku, individuální terapie, využívání prvků výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, večery pro rodiče a týdenní sportovně rehabilitační pobyty v létě a v zimě, různé kulturní a společenské akce jako Den dětí, Mikulášská párty apod., speciálně pedagogické poradenství
• úspěšně byl dokončen projekt "Já jsem Já"
• realizace projektu "Já a My" - byl zaměřen na stávající činnost a z větší části na sportovní vyžití dětí s postižením, např. floorball, boccia, výcvik na monolyži
• prezentace Kaňky o.s v pořadu České televize KLÍČ
• proběhly první sportovně rehabilitační pobyty - letní v Lenoře a zimní v Srní
• zájem rodičů zvýšil počet dětí, které během roku 2003 navštěvovaly Kaňku o.s. na 140, z toho 30 s postižením

 

2002
• 25. července 2002 bylo u Ministerstva vnitra České republiky zaregistrováno Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s.
• sídlí v 1. patře jednoho pavilonu MŠ Sluníčko na táborském Sídlišti nad Lužnicí, který MŠ kapacitně nevyužívala
• hlavním cílem je integrace dětí s postižením a zdravých od neútlejšího věku
• nabídka činností: integrované kroužky probíhající celoročně - od pondělí do pátku individuální terapie, využívání prvků výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, večery pro rodiče, různé kulturní a společenské akce jako Den dětí, Mikulášská párty apod.
• při zahájení činnosti Kaňky o.s  využilo nabídku 40 dětí, z toho 9 s postižením
• zahájen byl projekt "Já jsem Já". Tento projekt byl zaměřen na otevření vzdělávání, zájmových činností a terapií pro nejširší spektrum dětí bez ohledu na jejich zdravotní stav či sociální zázemí. Propojením metod Marie Montessori, integrace a odborných terapií děti formou hry procvičovaly hrubou i jemnou motoriku. Při volnočasových aktivitách byly uplatněny prvky arteterapie a ergoterapie. V rámci všech činností se děti učily využívat v praxi různé komunikátory s hlasovým výstupem, speciální pomůcky pro zlepšení pohybu a metody neverbální komunikace včetně počítačového programu ACKeybort. Tento projekt byl prvním úspěšným projektem v grantových řízeních - konkrétně z grantu Nadace Eurotel dětem