Poslání a vize

Vize:

Poskytovat takovou péči, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti.

Mise:

Jsme tu pro děti, mládež a dospělé osoby s postižením, kterým maximálním zapojením každého z nás zlepšujeme kvalitu života a pro které pod jednou střechou zajišťujeme jedinečný model propojení sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s:

  • vysoce odborným personálem
  • moderním vybavením
  • osobním přístupem
  • širokým rozsahem metod a terapií
  • ochotou pomáhat.