Sazebník poskytovaných sociálních služeb

Sazebník sociální služby Osobní asistence

Sazebník sociální služby Denní stacionáře

Sociální služba Raná péče je dle Zákona o sociálních službách poskytována bez úhrady.