Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště - konzultační hodiny, základní údaje

Krizový plán školy

Minimální preventivní program školy

Vyhodnocení minimálního preventivního programu

Roční plán environmentální výchovy

Plán ICT (informační a komunikační technologie)

Kariérové poradenství pro žáky 9. a 10. ročníku a jejich zákonné zástupce:

Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ - praktická

Jak pracovat a komunikovat se žáky s PAS (MŠMT doporučuje zveřejnit ):

  • Doporučený odkaz na stránky MŠMT, kde naleznete ke stažení tzv. Komunikační soubor (Jednotlivé dokumenty = Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu

MŠMT doporučuje zveřejnit Zásady přístupu k dětem, žákům a studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu, soubor najdete ke stažení zde