Prohlášení o přístupnosti internetových stránek
podle zákona 99/2019

Protože součástí naší organizace je školské zařízení, jsme povinným subjektem ve smyslu zákona 99/2019.  Webové stránky Kaňka o.p.s. se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k velikosti, povaze, zdrojům a odhadovaným nákladům organizace a přínosům pro osoby se zdravotním postižením, které potenciálně využijí naše stránky, nicméně využíváme možnosti náhradního řešení pro zpřístupnění obsahu stránek. Tím je zprostředkování obsahu stránek každý pracovní den od 8 do 16 hodin na telefonu 607 278 092 nebo pomocí e-mailu na adrese info@kanka.info.