Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

podle zákona 99/2019

Protože součástí naší organizace je školské zařízení, jsme povinným subjektem ve smyslu zákona 99/2019. Tímto zveřejňujeme podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, toto prohlášení o přístupnosti, které je součástí našich internetových stránek: https://www.kanka.info/.

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy: "Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT" a "Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)". Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, vyjma fotografií, jejichž nepřístupný obsah není povinnou součástí těchto internetových stránek, nespadá tedy do oblasti působnosti platných právních předpisů a není zpřístupněn z důvodu nepřiměřené zátěže.

Snažíme se tedy o co nejlepší přístupnost obsahu našich internetových stránek i jejich funkčnosti pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k velikosti, povaze, zdrojům a odhadovaným nákladům organizace a přínosům pro osoby se zdravotním postižením, které potenciálně využijí naše stránky, nicméně využíváme také možnosti náhradního řešení pro zpřístupnění obsahu stránek. Tím je zprostředkování obsahu stránek každý pracovní den od 8 do 16 hodin na telefonu 607 278 092 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@kanka.info.