13. dubna 2018 jsme uklidili svět

13.04.2018

Ač by mnozí pověrčiví lidé nevystrčili v pátek 13. raději ani nos, u nás na zahradě se to od rána jen hemžilo. K areálu, který má Centrum Kaňka od Města Tábor v dlouhodobé výpůjčce, patří i poměrně velká zahrada, kterou se Centrum Kaňka snaží udržovat a zvelebovat tak, aby mohla sloužit pro klienty Centra, pro rodiče s dětmi docházejícími do našich volnočasových aktivit i pro veřejné akce, které tu pořádáme. V neposlední řadě nám také není jedno, jak celý areál působí na kolemjdoucí. Proto v posledních letech šedé betonové budovy změnily kabát v rámci akce "zateplení" a původně zpustlá zahrada se postupně vlastními silami mění v udržovaný kout, který láká k posezení i ke hrám.

Naše pravidelné dobrovolnické akce, do kterých zapojujeme naše děti, všechny zaměstnance, rodiče klientů i širokou veřejnost, k této snaze přispívají. Letošní jarní dobrovolnický den posílila skupinka studentů ze sekundy Gymnázia PdG v Táboře. Děkujme jim za pomoc.

Kontejner, který jsme naplnili odpadem k odvezení, nám poskytla společnost Rumpold.

A na závěr akce, která se uskutečnila v rámci celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko", jsme příjemně opekli první jarní špekáček.

Plakát akce najdete zde.

Všem, kdo se zúčastnili děkujeme!