Beseda s policistou

16.11.2018

V rámci preventivního programu - Osobní bezpečnost, proběhla 13. 11. 2018 beseda s policejním mluvčím por. Mgr. Miroslavem Doubkem. Během dopoledne se žáci dozvěděli v jakých situacích se na polici obrátit a v jakém ohrožení a nebezpečí se můžou ocitnout jak doma, tak mimo domov. Policista žáky seznámil s tím, jak se těmto situacím vyhnout a pokud se v nich ocitnou, jak se nejlépe a účinně bránit. Součástí tohoto programu, byla i ukázka výcviku policejního psa a žáci se dozvěděli informace i o práci policejního psovoda a jeho svěřence. Akce se vydařila a i do budoucna budou obdobné programy na škole probíhat.
Petra Zavadilová, Základní škola Kaňka