Centrum Terapie Autismu

19.04.2022

Dne 13. a 14. dubna 2022 se na naší škole konalo školení zaměstnanců, které nám zajistila organizace C. T. A. (Centrum Terapie Autismu) s názvem: Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ. Náplní kurzu bylo seznámit se s tím, jak efektivně pracovat se zařazením dítě s PAS do kolektivu a zároveň předcházet problémovému chování. Kurzem nás provedla lektorka Mgr. Klára Došková, která nám ukázala další možnosti práce s dětmi s PAS, ať už pomocí videí, fotografií nebo dalšími praktickými speciálně-pedagogickými pomůckami. Těšíme se na další spolupráci.