Dopravní hřiště s Auta Test s. r. o.

29.06.2018

Dne 4. 6. žáci ZŠ navštívili dopravní hřiště, kde pro ně byl připraven jako každý rok zajímavý program. Díky firmě Auta Test s.r.o., která návštěvu dopravního hřiště pro naše žáky sponzoruje a kterou zde zastupovala její jednatelka Alena Petrů, byl program obohacen i o chutnou svačinku. Po zhlédnutí filmu k tématu prevence dopravní výchovy, si žáci vyzkoušeli aplikaci teoretických znalostí v praxi na dopravním hřišti - jízdou na kole a koloběžkách. Dopravní dopoledne se vydařilo!

Mgr. Petra Zavadilová